2018 yılında gerek vizyonda gerekse festivallerde büyük başarı elde etmiş Türk filmleri izledik. Bazılarını izleyici salonlarda ödüllendirdi. Bazıları prestijli festivallerden, ödül törenlerinden mutlu ayrıldı. 2018 yılının en iyi Türk filmleri:

Ahlat Ağacı epikse 1
7.6/10
5 Oy

Ahlat Ağacı (2018)

Tür Dram

{"id":3751,"user_id":10,"original_name":"Ahlat A\u011fac\u0131","vision_date":"2018-04-30T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.nulook.com.tr\/ahlat-agaci","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/ahlat-agaci-k-1524214358.png","image_settings":{"id":3751,"path":"\/images\/movies\/2018\/04\/20\/11\/","versions":[{"ext":"png","size":74651,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":28215,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":10146,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2366,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1373,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2689,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":29080,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":30868,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":11434,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2238,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":998,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2716,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt6628102","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69NjJGQyt0gOSNopfQ0SwfXo","share_count":19,"follower_count":9,"rate_count":5,"rate_average":7.6,"created_at":"2018-04-20T08:52:38.000000Z","updated_at":"2020-10-20T00:10:24.000000Z","name":"Ahlat A\u011fac\u0131","slug":"ahlat-agaci","sub_name":"","description":"<p>Sinan, \u00fcniversiteyi yeni bitirmi\u015f, gelecek vaat eden bir yazard\u0131r. Memleketi \u00c7an'a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, <em>\"quirky auto-fiction meta-novel\"<\/em> olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yay\u0131nlamak i\u00e7in yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmedi\u011fini fark eder. Ayr\u0131ca egzantrik babas\u0131n\u0131n, \u0130dris, kendi kumar ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ailesinin itibar ve refah\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de fark eder. Mesleki istikb\u00e2li hakk\u0131nda endi\u015fe duyar ve kendini bu k\u0131rsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalar\u0131yla ve iki imam ve bir yazar gibi b\u00f6lge insan\u0131yla dinin modern d\u00fcnyadaki konumu hakk\u0131nda bir dizi hararetli tart\u0131\u015fmaya kar\u0131\u015f\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Sonunda, babas\u0131n\u0131n kumar\u0131ndan iyice tiksinir ve onu kendi paras\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenir. Sinan kitab\u0131n\u0131 yay\u0131mlatmak i\u00e7in babas\u0131n\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi k\u00f6pe\u011fini satar. Sonra zorunlu askerlik i\u00e7in kasabadan ayr\u0131l\u0131r. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, babas\u0131n\u0131 aileyi terk etmi\u015f ve k\u00f6yde bir \u00e7iftlikte ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015f bir halde bulur. \u0130kili \u0130dris'in, epeyce vaktini alan \u00e7orak arazide kuyu kazmaktan vazge\u00e7ti\u011fini belirtti\u011fi ve Sinan'\u0131n kitab\u0131n\u0131 okuyup keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 (Bu onu kitab\u0131 okuyan tek ki\u015fi yapar) da belirtti\u011fi, i\u00e7li bir sohbet ederler. S\u00fcrreal bir sahnede, Sinan'\u0131n kuyuda kendini ast\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcr fakat beklenmedik bir \u015fekilde bu sahne \u0130dris'in uyanmas\u0131yla kesilir. O\u011flunun nerede oldu\u011funa bakan \u0130dris, Sinan'\u0131 kuyunun sonunda kazmaya devam ederken g\u00f6r\u00fcr.<\/p>","static_content":"<p>Sinan, \u00fcniversiteyi yeni bitirmi\u015f, gelecek vaat eden bir yazard\u0131r. Memleketi \u00c7an'a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, <em>\"quirky auto-fiction meta-novel\"<\/em> olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yay\u0131nlamak i\u00e7in yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmedi\u011fini fark eder. Ayr\u0131ca egzantrik babas\u0131n\u0131n, \u0130dris, kendi kumar ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ailesinin itibar ve refah\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de fark eder. Mesleki istikb\u00e2li hakk\u0131nda endi\u015fe duyar ve kendini bu k\u0131rsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalar\u0131yla ve iki imam ve bir yazar gibi b\u00f6lge insan\u0131yla dinin modern d\u00fcnyadaki konumu hakk\u0131nda bir dizi hararetli tart\u0131\u015fmaya kar\u0131\u015f\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Sonunda, babas\u0131n\u0131n kumar\u0131ndan iyice tiksinir ve onu kendi paras\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenir. Sinan kitab\u0131n\u0131 yay\u0131mlatmak i\u00e7in babas\u0131n\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi k\u00f6pe\u011fini satar. Sonra zorunlu askerlik i\u00e7in kasabadan ayr\u0131l\u0131r. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, babas\u0131n\u0131 aileyi terk etmi\u015f ve k\u00f6yde bir \u00e7iftlikte ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015f bir halde bulur. \u0130kili \u0130dris'in, epeyce vaktini alan \u00e7orak arazide kuyu kazmaktan vazge\u00e7ti\u011fini belirtti\u011fi ve Sinan'\u0131n kitab\u0131n\u0131 okuyup keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 (Bu onu kitab\u0131 okuyan tek ki\u015fi yapar) da belirtti\u011fi, i\u00e7li bir sohbet ederler. S\u00fcrreal bir sahnede, Sinan'\u0131n kuyuda kendini ast\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcr fakat beklenmedik bir \u015fekilde bu sahne \u0130dris'in uyanmas\u0131yla kesilir. O\u011flunun nerede oldu\u011funa bakan \u0130dris, Sinan'\u0131 kuyunun sonunda kazmaya devam ederken g\u00f6r\u00fcr.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":39106,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":3751,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Film TRT2'yay\u0131nland\u0131 sans\u00fcre maruz kald\u0131. \u015eimdi Tivibu'da yay\u0131nland\u0131 ve yine sans\u00fcre u\u011frad\u0131. Sans\u00fcrde sans\u00fcr olsa komedi ger\u00e7ekten. Kad\u0131n heykelinin g\u00f6\u011fs\u00fc sans\u00fcre u\u011fram\u0131\u015f. Ger\u00e7ekten bir an \u00f6nce bitsin bu \u00fclkedeki sa\u00e7mal\u0131klar.<br>","static_content":"Film TRT2'yay\u0131nland\u0131 sans\u00fcre maruz kald\u0131. \u015eimdi Tivibu'da yay\u0131nland\u0131 ve yine sans\u00fcre u\u011frad\u0131. Sans\u00fcrde sans\u00fcr olsa komedi ger\u00e7ekten. Kad\u0131n heykelinin g\u00f6\u011fs\u00fc sans\u00fcre u\u011fram\u0131\u015f. Ger\u00e7ekten bir an \u00f6nce bitsin bu \u00fclkedeki sa\u00e7mal\u0131klar.<br>","release_date":"2020-10-19T15:30:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-10-19T13:38:18.000000Z","updated_at":"2020-10-20T12:20:13.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":35534,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":3751,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Ben <mention type=\"persons\" id=\"6543\">Nuri Bilge Ceylan<\/mention> filmlerini genel olarak seviyorum. Ger\u00e7ek bir T\u00fcrkiye resmi sunuyor. Ahlat A\u011fac\u0131 \u00f6zellikle yeni T\u00fcrkiye resmi sunuyor. \u0130mam, belediye ba\u015fkan\u0131 ve pek \u00e7ok toplumumuz i\u00e7in \u00f6nemli koltukta i\u015fg\u00fczar insanlar\u0131n oturmas\u0131, atanamayan \u00f6\u011fretmenler, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00f6ylere s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f kad\u0131nlar, erkekler gibi tam nokta at\u0131\u015f\u0131 tespitler var. <br>","static_content":"Ben <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/nuri-bilge-ceylan' title='Nuri Bilge Ceylan' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_6543'>Nuri Bilge Ceylan<\/a> filmlerini genel olarak seviyorum. Ger\u00e7ek bir T\u00fcrkiye resmi sunuyor. Ahlat A\u011fac\u0131 \u00f6zellikle yeni T\u00fcrkiye resmi sunuyor. \u0130mam, belediye ba\u015fkan\u0131 ve pek \u00e7ok toplumumuz i\u00e7in \u00f6nemli koltukta i\u015fg\u00fczar insanlar\u0131n oturmas\u0131, atanamayan \u00f6\u011fretmenler, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u00f6ylere s\u0131k\u0131\u015fm\u0131\u015f kad\u0131nlar, erkekler gibi tam nokta at\u0131\u015f\u0131 tespitler var. <br>","release_date":"2020-04-22T06:51:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-04-22T09:51:44.000000Z","updated_at":"2020-04-22T14:45:30.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":4333,"movie_id":3751,"locale":"en","name":"The Wild Pear Tree","slug":"the-wild-pear-tree","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":3755,"movie_id":3751,"locale":"tr","name":"Ahlat A\u011fac\u0131","slug":"ahlat-agaci","sub_name":"","description":"<p>Sinan, \u00fcniversiteyi yeni bitirmi\u015f, gelecek vaat eden bir yazard\u0131r. Memleketi \u00c7an'a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, <em>\"quirky auto-fiction meta-novel\"<\/em> olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yay\u0131nlamak i\u00e7in yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmedi\u011fini fark eder. Ayr\u0131ca egzantrik babas\u0131n\u0131n, \u0130dris, kendi kumar ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ailesinin itibar ve refah\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de fark eder. Mesleki istikb\u00e2li hakk\u0131nda endi\u015fe duyar ve kendini bu k\u0131rsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalar\u0131yla ve iki imam ve bir yazar gibi b\u00f6lge insan\u0131yla dinin modern d\u00fcnyadaki konumu hakk\u0131nda bir dizi hararetli tart\u0131\u015fmaya kar\u0131\u015f\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Sonunda, babas\u0131n\u0131n kumar\u0131ndan iyice tiksinir ve onu kendi paras\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenir. Sinan kitab\u0131n\u0131 yay\u0131mlatmak i\u00e7in babas\u0131n\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi k\u00f6pe\u011fini satar. Sonra zorunlu askerlik i\u00e7in kasabadan ayr\u0131l\u0131r. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, babas\u0131n\u0131 aileyi terk etmi\u015f ve k\u00f6yde bir \u00e7iftlikte ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015f bir halde bulur. \u0130kili \u0130dris'in, epeyce vaktini alan \u00e7orak arazide kuyu kazmaktan vazge\u00e7ti\u011fini belirtti\u011fi ve Sinan'\u0131n kitab\u0131n\u0131 okuyup keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 (Bu onu kitab\u0131 okuyan tek ki\u015fi yapar) da belirtti\u011fi, i\u00e7li bir sohbet ederler. S\u00fcrreal bir sahnede, Sinan'\u0131n kuyuda kendini ast\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcr fakat beklenmedik bir \u015fekilde bu sahne \u0130dris'in uyanmas\u0131yla kesilir. O\u011flunun nerede oldu\u011funa bakan \u0130dris, Sinan'\u0131 kuyunun sonunda kazmaya devam ederken g\u00f6r\u00fcr.<\/p>","static_content":"<p>Sinan, \u00fcniversiteyi yeni bitirmi\u015f, gelecek vaat eden bir yazard\u0131r. Memleketi \u00c7an'a d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, <em>\"quirky auto-fiction meta-novel\"<\/em> olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 yay\u0131nlamak i\u00e7in yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmedi\u011fini fark eder. Ayr\u0131ca egzantrik babas\u0131n\u0131n, \u0130dris, kendi kumar ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ailesinin itibar ve refah\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de fark eder. Mesleki istikb\u00e2li hakk\u0131nda endi\u015fe duyar ve kendini bu k\u0131rsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalar\u0131yla ve iki imam ve bir yazar gibi b\u00f6lge insan\u0131yla dinin modern d\u00fcnyadaki konumu hakk\u0131nda bir dizi hararetli tart\u0131\u015fmaya kar\u0131\u015f\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Sonunda, babas\u0131n\u0131n kumar\u0131ndan iyice tiksinir ve onu kendi paras\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenir. Sinan kitab\u0131n\u0131 yay\u0131mlatmak i\u00e7in babas\u0131n\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi k\u00f6pe\u011fini satar. Sonra zorunlu askerlik i\u00e7in kasabadan ayr\u0131l\u0131r. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, babas\u0131n\u0131 aileyi terk etmi\u015f ve k\u00f6yde bir \u00e7iftlikte ya\u015famaya ba\u015flam\u0131\u015f bir halde bulur. \u0130kili \u0130dris'in, epeyce vaktini alan \u00e7orak arazide kuyu kazmaktan vazge\u00e7ti\u011fini belirtti\u011fi ve Sinan'\u0131n kitab\u0131n\u0131 okuyup keyif ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 (Bu onu kitab\u0131 okuyan tek ki\u015fi yapar) da belirtti\u011fi, i\u00e7li bir sohbet ederler. S\u00fcrreal bir sahnede, Sinan'\u0131n kuyuda kendini ast\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcr fakat beklenmedik bir \u015fekilde bu sahne \u0130dris'in uyanmas\u0131yla kesilir. O\u011flunun nerede oldu\u011funa bakan \u0130dris, Sinan'\u0131 kuyunun sonunda kazmaya devam ederken g\u00f6r\u00fcr.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":6914,"created_at":"2018-05-31T19:48:35.000000Z","updated_at":"2018-05-31T19:48:35.000000Z","rating":7,"rateable_id":3751,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":7136,"created_at":"2018-06-30T08:25:57.000000Z","updated_at":"2018-06-30T08:25:57.000000Z","rating":8,"rateable_id":3751,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":692},{"id":10377,"created_at":"2019-08-23T20:12:19.000000Z","updated_at":"2019-08-23T20:12:19.000000Z","rating":8,"rateable_id":3751,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":920},{"id":10428,"created_at":"2019-08-30T13:27:42.000000Z","updated_at":"2019-08-30T13:27:42.000000Z","rating":8,"rateable_id":3751,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":720},{"id":13249,"created_at":"2020-10-19T13:36:33.000000Z","updated_at":"2020-10-19T13:36:33.000000Z","rating":7,"rateable_id":3751,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":3751,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan
Arif v 216 epikse 2
6.5/10
6 Oy

Arif v 216 (2018)

{"id":2719,"user_id":10,"original_name":"Arif v 216","vision_date":"2018-01-04T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/arif-v-216-k-1549869430.png","image_settings":{"id":2719,"path":"\/images\/movies\/2017\/12\/19\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":62134,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":29843,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":10441,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2545,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1479,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2979,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":32886,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":34288,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":11294,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2502,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1190,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3058,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69Oxy92H65XP_lpRXWshM0uu","share_count":21,"follower_count":4,"rate_count":6,"rate_average":6.5,"created_at":"2017-12-19T10:48:40.000000Z","updated_at":"2019-10-21T00:10:09.000000Z","name":"Arif v 216","slug":"arif-v-216","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[{"id":27311,"share_id":null,"site_user_id":588,"shareable_id":2719,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"<mention type=\"persons\" id=\"402\">Cem Y\u0131lmaz<\/mention> , uzay yerine bu sefer insanlar\u0131 eski y\u0131llara g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015f. Eski zamanlara giderken T\u00fcrkiye\u2019nin de\u011ferli sanat\u00e7\u0131lar\u0131 unutulmam\u0131\u015f. Filmin pek bir kayda de\u011fer konusu olmasa da ara ara \u00f6zledi\u011fimiz isimleri anm\u0131\u015f olduk. \u00d6zellikle <mention type=\"persons\" id=\"1574\">\u00c7a\u011flar \u00c7orumlu<\/mention> , <mention type=\"persons\" id=\"15903\">Zeki M\u00fcren<\/mention> \u2019i \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 oynam\u0131\u015f. <mention type=\"persons\" id=\"67\">Ajda Pekkan<\/mention> hayattayken bence <mention type=\"persons\" id=\"3374\">Farah Zeynep Abdullah<\/mention> \u2019\u0131n oynamas\u0131na da pek gerek yoktu.<br>","static_content":"<a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/cem-yilmaz' title='Cem Y\u0131lmaz' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_402'>Cem Y\u0131lmaz<\/a> , uzay yerine bu sefer insanlar\u0131 eski y\u0131llara g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015f. Eski zamanlara giderken T\u00fcrkiye\u2019nin de\u011ferli sanat\u00e7\u0131lar\u0131 unutulmam\u0131\u015f. Filmin pek bir kayda de\u011fer konusu olmasa da ara ara \u00f6zledi\u011fimiz isimleri anm\u0131\u015f olduk. \u00d6zellikle <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/caglar-corumlu' title='\u00c7a\u011flar \u00c7orumlu' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1574'>\u00c7a\u011flar \u00c7orumlu<\/a> , <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/zeki-muren' title='Zeki M\u00fcren' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_15903'>Zeki M\u00fcren<\/a> \u2019i \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 oynam\u0131\u015f. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ajda-pekkan' title='Ajda Pekkan' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_67'>Ajda Pekkan<\/a> hayattayken bence <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/farah-zeynep-abdullah' title='Farah Zeynep Abdullah' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3374'>Farah Zeynep Abdullah<\/a> \u2019\u0131n oynamas\u0131na da pek gerek yoktu.<br>","release_date":"2019-02-11T09:00:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-11T07:01:38.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:07.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":588,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"H\u00fcseyin Demke","slug":null,"email":"huseyindemke@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1520058634i.jpeg","image_settings":{"id":"588-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/02\/27\/13\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17717,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2056,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1270,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":11758,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1750,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":874,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1520058777i.jpeg","birth_date":"1979-11-28T21:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":1,"school_id":1,"school_section_id":2,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":283,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-20T09:05:48.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-10-05T11:05:44.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-02-27T10:44:00.000000Z","updated_at":"2023-10-05T11:05:44.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":27310,"share_id":null,"site_user_id":282,"shareable_id":2719,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Arif karakteri bir kere daha kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Baz\u0131 karakterler ya da hik\u00e2yeler tad\u0131nda b\u0131rak\u0131lmal\u0131. <mention type=\"persons\" id=\"9000\">Ozan G\u00fcven<\/mention> , <mention type=\"persons\" id=\"2556\">\u00d6zge \u00d6zberk<\/mention> <mention type=\"persons\" id=\"9382\">\u00d6zkan U\u011fur<\/mention> <mention type=\"persons\" id=\"402\">Cem Y\u0131lmaz<\/mention> filmlerinde olmazsa olmaz oyuncular listesinde ama <mention type=\"persons\" id=\"15166\">Kerem Al\u0131\u015f\u0131k<\/mention> <mention type=\"persons\" id=\"4018\">Seda Bakan<\/mention> gibi isimleri g\u00f6rmekten \u00e7ok mutlu oldu\u011fumu da s\u00f6ylemeden edemeyece\u011fim. Kadro ve oyunculuk a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00fczel bir film olmu\u015f.<br><br>","static_content":"Arif karakteri bir kere daha kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Baz\u0131 karakterler ya da hik\u00e2yeler tad\u0131nda b\u0131rak\u0131lmal\u0131. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ozan-guven' title='Ozan G\u00fcven' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_9000'>Ozan G\u00fcven<\/a> , <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ozge-ozberk' title='\u00d6zge \u00d6zberk' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_2556'>\u00d6zge \u00d6zberk<\/a> <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ozkan-ugur' title='\u00d6zkan U\u011fur' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_9382'>\u00d6zkan U\u011fur<\/a> <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/cem-yilmaz' title='Cem Y\u0131lmaz' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_402'>Cem Y\u0131lmaz<\/a> filmlerinde olmazsa olmaz oyuncular listesinde ama <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/kerem-alisik' title='Kerem Al\u0131\u015f\u0131k' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_15166'>Kerem Al\u0131\u015f\u0131k<\/a> <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/seda-bakan' title='Seda Bakan' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_4018'>Seda Bakan<\/a> gibi isimleri g\u00f6rmekten \u00e7ok mutlu oldu\u011fumu da s\u00f6ylemeden edemeyece\u011fim. Kadro ve oyunculuk a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00fczel bir film olmu\u015f.<br><br>","release_date":"2019-02-11T07:50:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-11T06:53:43.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:07.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":282,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Ay\u015fe \u00d6zler","slug":null,"email":"acik@mail.com.tr","nickname":"Aisha","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1553794776i.jpeg","image_settings":{"id":"282-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/08\/27\/05\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":9866,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1819,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1207,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":4894,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1334,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":774,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1503802830i.jpeg","birth_date":"1991-03-06T22:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":12,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":"1","job_id":46,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"0","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-20T09:06:15.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-22T11:09:03.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-08-27T02:55:26.000000Z","updated_at":"2023-09-22T11:09:03.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":2681,"movie_id":2719,"locale":"tr","name":"Arif v 216","slug":"arif-v-216","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":5405,"created_at":"2017-12-23T10:13:50.000000Z","updated_at":"2017-12-23T10:13:50.000000Z","rating":8,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":451},{"id":5458,"created_at":"2017-12-31T12:56:32.000000Z","updated_at":"2017-12-31T12:56:32.000000Z","rating":7,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":74},{"id":5523,"created_at":"2018-01-14T09:09:56.000000Z","updated_at":"2018-01-14T09:09:56.000000Z","rating":6,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":283},{"id":5572,"created_at":"2018-01-20T14:51:15.000000Z","updated_at":"2018-01-20T14:51:15.000000Z","rating":7,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":5651,"created_at":"2018-01-30T20:08:54.000000Z","updated_at":"2018-01-30T20:08:54.000000Z","rating":4,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":236},{"id":8534,"created_at":"2019-02-11T07:50:04.000000Z","updated_at":"2019-02-11T07:50:04.000000Z","rating":7,"rateable_id":2719,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86}],"types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":2719,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":6,"created_at":"2016-11-08T14:53:37.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":2719,"movie_type_id":6,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":5,"movie_type_id":6,"locale":"tr","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Kıvanç Baruönü
Ayla epikse 3
7.5/10
11 Oy

Ayla (2017)

Tür Dram, Savaş

{"id":1357,"user_id":10,"original_name":"Ayla","vision_date":"2017-09-07T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/ayla-kapak-1504528664.png","image_settings":{"id":1357,"path":"\/images\/movies\/2017\/09\/04\/15\/","versions":[{"ext":"png","size":59603,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":23660,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":9492,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2489,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1484,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2996,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":22810,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":23872,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":9854,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2400,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1168,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3050,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69Mn5dqdin9x08xCDr1zcgB9","share_count":37,"follower_count":10,"rate_count":11,"rate_average":7.5,"created_at":"2017-09-04T12:37:45.000000Z","updated_at":"2020-09-09T18:10:27.000000Z","name":"Ayla","slug":"ayla","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":27535,"share_id":null,"site_user_id":33,"shareable_id":1357,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Harika insanlar\u0131n merhamet ve sevgi dolu bir y\u00fcrekle verdikleri insanl\u0131k dersinin \u00f6yk\u00fcs\u00fc.","static_content":"Harika insanlar\u0131n merhamet ve sevgi dolu bir y\u00fcrekle verdikleri insanl\u0131k dersinin \u00f6yk\u00fcs\u00fc.","release_date":"2019-02-23T11:00:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-20T15:46:46.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:01:11.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":33,"facebook_id":"1807973596130463","google_id":"103162686315691822236","activated":"0","name":"Sezar","slug":null,"email":"nvztnsz@gmail.com","nickname":"Kerem","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1491131176i.jpeg","image_settings":{"id":"33-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/01\/26\/00\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":11425,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1836,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1224,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":5188,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1340,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":806,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":2,"city_id":1,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"0","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"0","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2023-03-24T17:26:48.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-11-30T17:07:38.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-01-25T21:17:13.000000Z","updated_at":"2023-11-30T17:07:38.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":27382,"share_id":null,"site_user_id":60,"shareable_id":1357,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu filmde, Atat\u00fcrk'\u00fcn \"yurtta sulh cihanda sulh\" s\u00f6z\u00fc ile T\u00fcrk milletinin yard\u0131mseverli\u011fi birle\u015fmi\u015f. D\u00fcnyan\u0131n di\u011fer ucundaki mazlumlar i\u00e7in g\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpmadan vazifeye at\u0131lan \u015fanl\u0131 T\u00fcrk askerinin onur dolu bu hikayesinde \u00f6zlem, mutluluk ve gururu birlikte ya\u015fayacaks\u0131n\u0131z. T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n ve T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n tarihimizi, askerimizi ve milletimizi anlatan b\u00f6yle ba\u015far\u0131l\u0131 filmlere ihtiyac\u0131 var.","static_content":"Bu filmde, Atat\u00fcrk'\u00fcn \"yurtta sulh cihanda sulh\" s\u00f6z\u00fc ile T\u00fcrk milletinin yard\u0131mseverli\u011fi birle\u015fmi\u015f. D\u00fcnyan\u0131n di\u011fer ucundaki mazlumlar i\u00e7in g\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpmadan vazifeye at\u0131lan \u015fanl\u0131 T\u00fcrk askerinin onur dolu bu hikayesinde \u00f6zlem, mutluluk ve gururu birlikte ya\u015fayacaks\u0131n\u0131z. T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n ve T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n tarihimizi, askerimizi ve milletimizi anlatan b\u00f6yle ba\u015far\u0131l\u0131 filmlere ihtiyac\u0131 var.","release_date":"2019-02-14T16:30:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-14T14:32:40.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:01:10.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":60,"facebook_id":"1297153936974514","google_id":null,"activated":"0","name":"Sercan Demir","slug":null,"email":"Urun1990@hotmail.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1490795712i.jpeg","image_settings":{"id":"60-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/03\/05\/23\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":13215,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1802,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1168,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":7690,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1464,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":770,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":2,"city_id":1,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2020-03-02T06:07:24.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2020-03-02T06:08:49.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-03-05T20:56:04.000000Z","updated_at":"2020-03-02T06:08:49.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":1320,"movie_id":1357,"locale":"tr","name":"Ayla","slug":"ayla","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":3921,"created_at":"2017-09-04T15:27:31.000000Z","updated_at":"2017-09-04T15:27:31.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":22},{"id":4148,"created_at":"2017-09-09T07:44:17.000000Z","updated_at":"2017-09-09T07:44:17.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":339},{"id":4936,"created_at":"2017-10-21T09:10:55.000000Z","updated_at":"2017-10-21T09:10:55.000000Z","rating":8,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":18},{"id":5052,"created_at":"2017-11-02T20:20:18.000000Z","updated_at":"2017-11-02T20:20:18.000000Z","rating":9,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":236},{"id":5094,"created_at":"2017-11-08T00:45:39.000000Z","updated_at":"2017-11-08T00:45:39.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":5340,"created_at":"2017-12-08T14:41:31.000000Z","updated_at":"2017-12-08T14:41:31.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":5341,"created_at":"2017-12-08T14:43:52.000000Z","updated_at":"2017-12-08T14:43:52.000000Z","rating":8,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":282},{"id":7507,"created_at":"2018-09-26T11:54:37.000000Z","updated_at":"2018-09-26T11:54:37.000000Z","rating":8,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":504},{"id":8000,"created_at":"2019-01-09T08:51:03.000000Z","updated_at":"2019-01-09T08:51:03.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":8346,"created_at":"2019-01-30T10:39:42.000000Z","updated_at":"2019-01-30T10:39:42.000000Z","rating":7,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":60},{"id":8347,"created_at":"2019-01-30T14:20:51.000000Z","updated_at":"2019-01-30T14:20:51.000000Z","rating":8,"rateable_id":1357,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":74}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":1357,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":19,"created_at":"2016-12-09T07:10:12.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Sava\u015f","slug":"savas","content":"","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Sava\u015f Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi sava\u015f filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131 tan\u0131\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":1357,"movie_type_id":19,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":18,"movie_type_id":19,"locale":"tr","name":"Sava\u015f","slug":"savas","content":"","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Sava\u015f Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi sava\u015f filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131 tan\u0131\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Can Ulkay
Kelebekler epikse 4
7.4/10
5 Oy

Kelebekler (2018)

Tür Dram

{"id":3106,"user_id":10,"original_name":"Kelebekler","vision_date":"2018-01-21T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.netflix.com\/title\/81129851","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/kelebekler-kapak-1517302774.png","image_settings":{"id":3106,"path":"\/images\/movies\/2018\/01\/30\/11\/","versions":[{"ext":"png","size":28288,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":16080,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":7091,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2063,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1244,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2046,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":15208,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15700,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":6682,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":1670,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":794,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":1620,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69MXLOybhWlsiEKaUo-5L2Ei","share_count":6,"follower_count":2,"rate_count":5,"rate_average":7.4,"created_at":"2018-01-30T08:59:34.000000Z","updated_at":"2020-07-01T00:10:18.000000Z","name":"Kelebekler","slug":"kelebekler","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":36906,"share_id":null,"site_user_id":1085,"shareable_id":3106,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bir s\u00fcredir g\u00f6z\u00fcm tak\u0131l\u0131yordu filme. Bug\u00fcn sonunda izleyebildim. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 benim i\u00e7in bir par\u00e7a hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oldu diyebilirim. Abs\u00fcrt komedi kar\u015f\u0131t\u0131 de\u011filim do\u011frusu. Bu t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6rnekleri olabiliyor ve harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131z zamana da misliyle de\u011fiyor. Ama ne yaz\u0131k ki bu film o film de\u011fil. Filmde konu neredeyse yok gibi bir \u015fey. Oyuncular \u00e7\u0131km\u0131\u015flar bir \u015feyler oynam\u0131\u015flar, senaristler de i\u015fin i\u00e7ine \u00fc\u00e7 be\u015f komiklik b\u0131rakm\u0131\u015f. Ama ne komik komik, ne de film film...","static_content":"Bir s\u00fcredir g\u00f6z\u00fcm tak\u0131l\u0131yordu filme. Bug\u00fcn sonunda izleyebildim. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 benim i\u00e7in bir par\u00e7a hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 oldu diyebilirim. Abs\u00fcrt komedi kar\u015f\u0131t\u0131 de\u011filim do\u011frusu. Bu t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6rnekleri olabiliyor ve harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131z zamana da misliyle de\u011fiyor. Ama ne yaz\u0131k ki bu film o film de\u011fil. Filmde konu neredeyse yok gibi bir \u015fey. Oyuncular \u00e7\u0131km\u0131\u015flar bir \u015feyler oynam\u0131\u015flar, senaristler de i\u015fin i\u00e7ine \u00fc\u00e7 be\u015f komiklik b\u0131rakm\u0131\u015f. Ama ne komik komik, ne de film film...","release_date":"2020-06-30T18:49:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-06-30T18:49:09.000000Z","updated_at":"2020-07-01T06:27:47.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":1085,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"nERUN","slug":null,"email":"nerun@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1592589095-8-i.jpeg","image_settings":{"path":"\/images\/profiles\/2020\/06\/19\/20\/","id":1085,"versions":[{"width":534,"height":534,"ext":"jpeg","type":"original_old","size":88142},{"width":210,"height":210,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":22224},{"width":80,"height":80,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":4821},{"width":58,"height":58,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":3438},{"width":35,"height":35,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":1867},{"width":534,"height":534,"ext":"webp","type":"original_new","size":66370},{"width":210,"height":210,"ext":"webp","type":"new_ext","size":15024},{"width":80,"height":80,"ext":"webp","type":"new_ext","size":2990},{"width":58,"height":58,"ext":"webp","type":"new_ext","size":2008},{"width":35,"height":35,"ext":"webp","type":"new_ext","size":968}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"1","social_links_visibility_status":"0","followed_visibility_status":"0","followers_visibility_status":"0","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-20T10:29:30.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2020-06-19T17:51:01.000000Z","updated_at":"2023-08-20T10:29:30.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":32431,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":3106,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"\u0130mam\u0131n oldu\u011fu sahneler \u015fahaneydi. Bayad\u0131r Netflix'de var ama d\u00f6n\u00fcp izlememi\u015ftim. \u00d6nyarg\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir \u015fey. Filmin son sahnesi, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z kjarde\u015fin i\u00e7ince k\u00fcf\u00fcr etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 sahnelerin mizk yerinde. \u0130zlenmesi \u015fiddetle \u00f6nerilir.<br>","static_content":"\u0130mam\u0131n oldu\u011fu sahneler \u015fahaneydi. Bayad\u0131r Netflix'de var ama d\u00f6n\u00fcp izlememi\u015ftim. \u00d6nyarg\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir \u015fey. Filmin son sahnesi, k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z kjarde\u015fin i\u00e7ince k\u00fcf\u00fcr etmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 sahnelerin mizk yerinde. \u0130zlenmesi \u015fiddetle \u00f6nerilir.<br>","release_date":"2019-10-24T08:38:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-10-24T08:38:06.000000Z","updated_at":"2019-10-24T15:18:06.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":4938,"movie_id":3106,"locale":"en","name":"Butterflies","slug":"butterflies","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":3068,"movie_id":3106,"locale":"tr","name":"Kelebekler","slug":"kelebekler","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":6852,"created_at":"2018-05-16T13:18:23.000000Z","updated_at":"2018-05-16T13:18:23.000000Z","rating":8,"rateable_id":3106,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":6},{"id":6856,"created_at":"2018-05-16T19:59:41.000000Z","updated_at":"2018-05-16T19:59:41.000000Z","rating":9,"rateable_id":3106,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":236},{"id":10747,"created_at":"2019-10-23T20:55:31.000000Z","updated_at":"2019-10-23T20:55:31.000000Z","rating":8,"rateable_id":3106,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":10748,"created_at":"2019-10-24T08:36:38.000000Z","updated_at":"2019-10-24T08:36:38.000000Z","rating":7,"rateable_id":3106,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":12261,"created_at":"2020-06-30T18:49:16.000000Z","updated_at":"2020-06-30T18:49:16.000000Z","rating":5,"rateable_id":3106,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":1085}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":3106,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Tolga Karaçelik
Hadi Be Oğlum epikse 5
6.6/10
9 Oy

Hadi Be Oğlum (2018)

Tür Dram

{"id":3009,"user_id":12,"original_name":"Hadi Be O\u011flum","vision_date":"2018-02-15T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/hadi-be-oglum-kapak-1516290319.png","image_settings":{"id":3009,"path":"\/images\/movies\/2018\/01\/16\/16\/","versions":[{"ext":"png","size":60055,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":28877,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11255,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2686,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1551,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3192,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":30904,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":32926,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12632,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2774,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1248,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3412,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":null,"share_count":21,"follower_count":4,"rate_count":9,"rate_average":6.6,"created_at":"2018-01-16T13:56:58.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:03:57.000000Z","name":"Hadi Be O\u011flum","slug":"hadi-be-oglum","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[{"id":26040,"share_id":null,"site_user_id":437,"shareable_id":3009,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bizdeki \u00e7ocuk oyuncular neden robot gibi oynuyorlar da elin o\u011flu oynad\u0131 m\u0131 fena halde yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor sorusunu gene akl\u0131ma getiren filmdir kendisi. Ger\u00e7i \u00e7ocuk karakterin oyunculu\u011funa gelene dek pek \u00e7ok karakteri canland\u0131ran oyuncular\u0131n performanslar\u0131 da i\u00e7ler ac\u0131s\u0131 o da ayr\u0131 bir mevzu..","static_content":"Bizdeki \u00e7ocuk oyuncular neden robot gibi oynuyorlar da elin o\u011flu oynad\u0131 m\u0131 fena halde yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor sorusunu gene akl\u0131ma getiren filmdir kendisi. Ger\u00e7i \u00e7ocuk karakterin oyunculu\u011funa gelene dek pek \u00e7ok karakteri canland\u0131ran oyuncular\u0131n performanslar\u0131 da i\u00e7ler ac\u0131s\u0131 o da ayr\u0131 bir mevzu..","release_date":"2018-12-29T11:33:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2018-12-29T11:33:23.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:00:58.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":437,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"\u00c7etin Emek","slug":null,"email":"cetinemek@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1508652275i.jpeg","image_settings":{"id":"437-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/10\/22\/09\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":10064,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1751,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1111,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":6024,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1360,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":716,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-20T09:29:54.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-10-31T12:54:26.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-10-22T06:03:06.000000Z","updated_at":"2023-10-31T12:54:26.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":25305,"share_id":null,"site_user_id":504,"shareable_id":3009,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"K\u0131z arkada\u015f\u0131m\u0131n zoruyla izleyip sonras\u0131nda verin bana 2 saatimi diyen tayfadan\u0131m san\u0131r\u0131m:( Bence hi\u00e7 olmam\u0131\u015f. K\u0131van\u00e7 ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131rmaktan ba\u015fka bir \u015fey yapmam\u0131\u015f.","static_content":"K\u0131z arkada\u015f\u0131m\u0131n zoruyla izleyip sonras\u0131nda verin bana 2 saatimi diyen tayfadan\u0131m san\u0131r\u0131m:( Bence hi\u00e7 olmam\u0131\u015f. K\u0131van\u00e7 ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131rmaktan ba\u015fka bir \u015fey yapmam\u0131\u015f.","release_date":"2018-11-27T06:21:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2018-11-27T06:21:20.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:00:52.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":504,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Aytug Tek","slug":null,"email":"aytugtek@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1515827187i.jpeg","image_settings":{"id":"504-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/01\/13\/09\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":9663,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1633,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1077,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":5326,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1226,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":668,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-13T13:08:27.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2019-07-30T12:55:36.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-01-13T06:58:28.000000Z","updated_at":"2019-07-30T12:55:36.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":2971,"movie_id":3009,"locale":"tr","name":"Hadi Be O\u011flum","slug":"hadi-be-oglum","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":6078,"created_at":"2018-02-16T14:01:06.000000Z","updated_at":"2018-02-16T14:01:06.000000Z","rating":8,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":447},{"id":6084,"created_at":"2018-02-17T16:44:19.000000Z","updated_at":"2018-02-17T16:44:19.000000Z","rating":6,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":544},{"id":6085,"created_at":"2018-02-17T20:58:21.000000Z","updated_at":"2018-02-17T20:58:21.000000Z","rating":6,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":236},{"id":6423,"created_at":"2018-03-11T17:40:52.000000Z","updated_at":"2018-03-11T17:46:35.000000Z","rating":7,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":6834,"created_at":"2018-05-12T15:19:12.000000Z","updated_at":"2018-05-12T15:19:12.000000Z","rating":4,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":692},{"id":6843,"created_at":"2018-05-14T03:33:48.000000Z","updated_at":"2018-05-14T03:33:48.000000Z","rating":5,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":6},{"id":7178,"created_at":"2018-07-13T14:47:15.000000Z","updated_at":"2018-07-13T14:47:15.000000Z","rating":8,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":282},{"id":7490,"created_at":"2018-09-19T09:25:58.000000Z","updated_at":"2018-09-19T09:25:58.000000Z","rating":9,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":786},{"id":7750,"created_at":"2018-11-27T06:20:19.000000Z","updated_at":"2018-11-27T06:20:19.000000Z","rating":6,"rateable_id":3009,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":504}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":3009,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Bora Egemen
Müslüm epikse 6
8/10
8 Oy

Müslüm (2018)

Tür Biyografi, Dram

{"id":2882,"user_id":10,"original_name":"M\u00fcsl\u00fcm","vision_date":"2018-10-25T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.netflix.com\/title\/81129849","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/muslum-k-1549198188.jpeg","image_settings":{"id":2882,"path":"\/images\/movies\/2018\/01\/04\/12\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":41198,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":28984,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11033,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2518,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1466,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2943,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":32362,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":31774,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12530,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2444,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1152,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3126,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69N7oLN7Xp_LVUgxa0C-t5Ff","share_count":17,"follower_count":8,"rate_count":8,"rate_average":8,"created_at":"2018-01-04T09:35:06.000000Z","updated_at":"2023-12-01T00:10:23.000000Z","name":"M\u00fcsl\u00fcm","slug":"muslum","sub_name":"","description":"<p>T\u00fcrkiye'de milyonlarca seveni bulunan ve farkl\u0131 yorumlar\u0131, \u00f6zel hayat\u0131 ile herkesin merakla takip etti\u011fi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 \"M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses\"'in hayat\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biyografi t\u00fcr\u00fcnde 2018 yap\u0131m\u0131 film. \u00c7ocuklu\u011fundan itibaren evinde baba \u015fiddeti g\u00f6ren ama g\u00f6nl\u00fcnde her zaman m\u00fczik alan\u0131nda bir \u015feyler yapma arzusu bulunan <em>\"M\u00fcsl\u00fcm\"<\/em>'\u00fcn kariyer ad\u0131mlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f \u00e7\u0131karken ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00e7evresi ile etkile\u015fimi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ekranlara yans\u0131t\u0131l\u0131yor. 2018 y\u0131l\u0131nda vizyonlara girdi\u011finde b\u00fcy\u00fck ses getiren film T\u00fcrkiye'den en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan filmler aras\u0131na girmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. Kadrosunda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4197\" data-type=\"persons\">Timu\u00e7in Esen<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3366\" data-type=\"persons\">Zerrin Tekindor<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1738\" data-type=\"persons\">Erkan Can<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"23336\" data-type=\"persons\">Taner \u00d6lmez<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"145977\" data-type=\"persons\">\u015eahin Kendirci<\/span> gibi usta oyuncular\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isimler <span class=\"custom-mention\" data-id=\"97695\" data-type=\"persons\">Ketche<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8827\" data-type=\"persons\">Can Ulkay<\/span>.<\/p>","static_content":"<p>T\u00fcrkiye'de milyonlarca seveni bulunan ve farkl\u0131 yorumlar\u0131, \u00f6zel hayat\u0131 ile herkesin merakla takip etti\u011fi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 \"M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses\"'in hayat\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biyografi t\u00fcr\u00fcnde 2018 yap\u0131m\u0131 film. \u00c7ocuklu\u011fundan itibaren evinde baba \u015fiddeti g\u00f6ren ama g\u00f6nl\u00fcnde her zaman m\u00fczik alan\u0131nda bir \u015feyler yapma arzusu bulunan <em>\"M\u00fcsl\u00fcm\"<\/em>'\u00fcn kariyer ad\u0131mlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f \u00e7\u0131karken ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00e7evresi ile etkile\u015fimi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ekranlara yans\u0131t\u0131l\u0131yor. 2018 y\u0131l\u0131nda vizyonlara girdi\u011finde b\u00fcy\u00fck ses getiren film T\u00fcrkiye'den en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan filmler aras\u0131na girmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. Kadrosunda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/timucin-esen\" title=\"Timu\u00e7in Esen\">Timu\u00e7in Esen<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zerrin-tekindor\" title=\"Zerrin Tekindor\">Zerrin Tekindor<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/erkan-can\" title=\"Erkan Can\">Erkan Can<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/taner-olmez\" title=\"Taner \u00d6lmez\">Taner \u00d6lmez<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sahin-kendirci\" title=\"\u015eahin Kendirci\">\u015eahin Kendirci<\/a> gibi usta oyuncular\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isimler <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ketche\" title=\"Ketche\">Ketche<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/can-ulkay\" title=\"Can Ulkay\">Can Ulkay<\/a>.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":46566,"share_id":null,"site_user_id":32,"shareable_id":2882,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu adamca\u011f\u0131z\u0131n hikayesini okuduk\u00e7a ve dinledik\u00e7e y\u00fcre\u011fim s\u0131zlar hala. Bu kadar ac\u0131 ve \u00e7ileyi sen bir \u00f6mre nas\u0131l s\u0131\u011fd\u0131rd\u0131n be usta? Az bile i\u00e7mi\u015fsin ben usta? G\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde tamamlad\u0131m filmini. Cidden \u00e7ok ac\u0131 bir hikaye ve m\u00fckemmel bir i\u015fleni\u015f... Allah mekan\u0131n\u0131 cennet eylesin!","static_content":"Bu adamca\u011f\u0131z\u0131n hikayesini okuduk\u00e7a ve dinledik\u00e7e y\u00fcre\u011fim s\u0131zlar hala. Bu kadar ac\u0131 ve \u00e7ileyi sen bir \u00f6mre nas\u0131l s\u0131\u011fd\u0131rd\u0131n be usta? Az bile i\u00e7mi\u015fsin ben usta? G\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde tamamlad\u0131m filmini. Cidden \u00e7ok ac\u0131 bir hikaye ve m\u00fckemmel bir i\u015fleni\u015f... Allah mekan\u0131n\u0131 cennet eylesin!","release_date":"2022-04-06T16:52:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2022-04-06T16:52:03.000000Z","updated_at":"2022-04-06T20:07:33.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":32,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Ahmet Sezginler","slug":null,"email":"ahmetsezginler@yahoo.com","nickname":"Ahmet","motto":"","picture":"assets\/images\/user-avatar.png","image_settings":null,"cover_picture":null,"birth_date":"1986-03-13T22:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":41,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"1","social_links_visibility_status":"0","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-03-17T20:18:31.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-11-18T12:40:47.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-01-18T19:32:01.000000Z","updated_at":"2023-11-18T12:40:47.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":46251,"share_id":null,"site_user_id":1241,"shareable_id":2882,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Filmi ben vizyona girdi\u011finde sinemada seyretmi\u015ftin ancak <mention type=\"persons\" id=\"2543\">Netflix<\/mention>'e d\u00fc\u015f\u00fcnce yeniden seyretmek istedim bu aralar biyografi filmleri pek moda ama bu filmde epey enfes olmam\u0131\u015f m\u0131 \u00f6zellikle m\u00fcsl\u00fcm\u00fc gen\u00e7li\u011finden sonuna kadar canland\u0131ran <mention type=\"persons\" id=\"4197\">Timu\u00e7in Esen<\/mention> <mention type=\"persons\" id=\"23336\">Taner \u00d6lmez<\/mention> ve <mention type=\"persons\" id=\"145977\">\u015eahin Kendirci<\/mention> inan\u0131lmaz oyunculuklar sergilemi\u015f <mention type=\"persons\" id=\"3366\">Zerrin Tekindor<\/mention> dan bahsetmeye gerek bile yok oyunculu\u011fu tart\u0131\u015f\u0131lmaz <mention type=\"persons\" id=\"128688\">Muhterem Nur<\/mention> ise o kadar ad\u0131 bir hayat ya\u015fam\u0131\u015f ki insan bu kadar ac\u0131yla nas\u0131l hayatta kal\u0131r dedirtecek cinsten neyse ki sevdi\u011fine kavu\u015ftu eme\u011fi ge\u00e7en herkesin eline sa\u011fl\u0131k","static_content":"Filmi ben vizyona girdi\u011finde sinemada seyretmi\u015ftin ancak <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/netflix' title='Netflix' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_2543'>Netflix<\/a>'e d\u00fc\u015f\u00fcnce yeniden seyretmek istedim bu aralar biyografi filmleri pek moda ama bu filmde epey enfes olmam\u0131\u015f m\u0131 \u00f6zellikle m\u00fcsl\u00fcm\u00fc gen\u00e7li\u011finden sonuna kadar canland\u0131ran <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/timucin-esen' title='Timu\u00e7in Esen' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_4197'>Timu\u00e7in Esen<\/a> <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/taner-olmez' title='Taner \u00d6lmez' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_23336'>Taner \u00d6lmez<\/a> ve <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/sahin-kendirci' title='\u015eahin Kendirci' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_145977'>\u015eahin Kendirci<\/a> inan\u0131lmaz oyunculuklar sergilemi\u015f <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/zerrin-tekindor' title='Zerrin Tekindor' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3366'>Zerrin Tekindor<\/a> dan bahsetmeye gerek bile yok oyunculu\u011fu tart\u0131\u015f\u0131lmaz <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/muhterem-nur' title='Muhterem Nur' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_128688'>Muhterem Nur<\/a> ise o kadar ad\u0131 bir hayat ya\u015fam\u0131\u015f ki insan bu kadar ac\u0131yla nas\u0131l hayatta kal\u0131r dedirtecek cinsten neyse ki sevdi\u011fine kavu\u015ftu eme\u011fi ge\u00e7en herkesin eline sa\u011fl\u0131k","release_date":"2022-03-12T15:49:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2022-03-12T15:49:46.000000Z","updated_at":"2022-03-12T20:45:11.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":1241,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"S\u00fcsl\u00fc pakize","slug":null,"email":"duygualbayrak@yahoo.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1640197090-0-i.jpeg","image_settings":{"path":"\/images\/profiles\/2021\/12\/22\/21\/","id":1241,"versions":[{"width":2160,"height":3840,"ext":"jpeg","type":"original_old","size":862275},{"width":210,"height":210,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":13913},{"width":80,"height":80,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":3782},{"width":58,"height":58,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":2750},{"width":35,"height":35,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":1658},{"width":2160,"height":3840,"ext":"webp","type":"original_new","size":317592},{"width":210,"height":210,"ext":"webp","type":"new_ext","size":7788},{"width":80,"height":80,"ext":"webp","type":"new_ext","size":2304},{"width":58,"height":58,"ext":"webp","type":"new_ext","size":1570},{"width":35,"height":35,"ext":"webp","type":"new_ext","size":856}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":1,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-10-12T10:54:18.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2021-12-22T18:15:31.000000Z","updated_at":"2023-10-12T10:54:18.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":2844,"movie_id":2882,"locale":"tr","name":"M\u00fcsl\u00fcm","slug":"muslum","sub_name":"","description":"<p>T\u00fcrkiye'de milyonlarca seveni bulunan ve farkl\u0131 yorumlar\u0131, \u00f6zel hayat\u0131 ile herkesin merakla takip etti\u011fi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 \"M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses\"'in hayat\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biyografi t\u00fcr\u00fcnde 2018 yap\u0131m\u0131 film. \u00c7ocuklu\u011fundan itibaren evinde baba \u015fiddeti g\u00f6ren ama g\u00f6nl\u00fcnde her zaman m\u00fczik alan\u0131nda bir \u015feyler yapma arzusu bulunan <em>\"M\u00fcsl\u00fcm\"<\/em>'\u00fcn kariyer ad\u0131mlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f \u00e7\u0131karken ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00e7evresi ile etkile\u015fimi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ekranlara yans\u0131t\u0131l\u0131yor. 2018 y\u0131l\u0131nda vizyonlara girdi\u011finde b\u00fcy\u00fck ses getiren film T\u00fcrkiye'den en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan filmler aras\u0131na girmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. Kadrosunda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4197\" data-type=\"persons\">Timu\u00e7in Esen<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3366\" data-type=\"persons\">Zerrin Tekindor<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1738\" data-type=\"persons\">Erkan Can<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"23336\" data-type=\"persons\">Taner \u00d6lmez<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"145977\" data-type=\"persons\">\u015eahin Kendirci<\/span> gibi usta oyuncular\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isimler <span class=\"custom-mention\" data-id=\"97695\" data-type=\"persons\">Ketche<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8827\" data-type=\"persons\">Can Ulkay<\/span>.<\/p>","static_content":"<p>T\u00fcrkiye'de milyonlarca seveni bulunan ve farkl\u0131 yorumlar\u0131, \u00f6zel hayat\u0131 ile herkesin merakla takip etti\u011fi \u00fcnl\u00fc ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 \"M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses\"'in hayat\u0131n\u0131n anlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 biyografi t\u00fcr\u00fcnde 2018 yap\u0131m\u0131 film. \u00c7ocuklu\u011fundan itibaren evinde baba \u015fiddeti g\u00f6ren ama g\u00f6nl\u00fcnde her zaman m\u00fczik alan\u0131nda bir \u015feyler yapma arzusu bulunan <em>\"M\u00fcsl\u00fcm\"<\/em>'\u00fcn kariyer ad\u0131mlar\u0131n\u0131 yava\u015f yava\u015f \u00e7\u0131karken ya\u015fad\u0131klar\u0131, \u00e7evresi ile etkile\u015fimi ba\u015far\u0131l\u0131 bir \u015fekilde ekranlara yans\u0131t\u0131l\u0131yor. 2018 y\u0131l\u0131nda vizyonlara girdi\u011finde b\u00fcy\u00fck ses getiren film T\u00fcrkiye'den en ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan filmler aras\u0131na girmeyi ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131. Kadrosunda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/timucin-esen\" title=\"Timu\u00e7in Esen\">Timu\u00e7in Esen<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zerrin-tekindor\" title=\"Zerrin Tekindor\">Zerrin Tekindor<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/erkan-can\" title=\"Erkan Can\">Erkan Can<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/taner-olmez\" title=\"Taner \u00d6lmez\">Taner \u00d6lmez<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sahin-kendirci\" title=\"\u015eahin Kendirci\">\u015eahin Kendirci<\/a> gibi usta oyuncular\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isimler <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ketche\" title=\"Ketche\">Ketche<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/can-ulkay\" title=\"Can Ulkay\">Can Ulkay<\/a>.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":7589,"created_at":"2018-10-29T07:12:06.000000Z","updated_at":"2018-10-29T07:12:06.000000Z","rating":8,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":319},{"id":7594,"created_at":"2018-10-31T00:31:38.000000Z","updated_at":"2018-10-31T00:31:38.000000Z","rating":8,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":7721,"created_at":"2018-11-20T18:12:06.000000Z","updated_at":"2018-11-20T18:12:06.000000Z","rating":7,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":8408,"created_at":"2019-02-03T12:50:24.000000Z","updated_at":"2019-02-03T12:50:24.000000Z","rating":8,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":490},{"id":8496,"created_at":"2019-02-09T15:12:33.000000Z","updated_at":"2019-02-09T15:12:33.000000Z","rating":8,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":438},{"id":16817,"created_at":"2022-03-12T14:25:25.000000Z","updated_at":"2022-03-12T14:25:25.000000Z","rating":7,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":16818,"created_at":"2022-03-12T15:46:16.000000Z","updated_at":"2022-03-12T15:49:55.000000Z","rating":10,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":1241},{"id":16819,"created_at":"2022-03-12T15:56:27.000000Z","updated_at":"2022-03-12T15:56:27.000000Z","rating":8,"rateable_id":2882,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":905}],"types":[{"id":10,"created_at":"2016-11-17T14:52:59.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Biyografi","slug":"biyografi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-525cb0b0-7fff-b6fa-5c7b-6eb3805b1cf3\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <meta charset=\"utf-8\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fc dram, sava\u015f gibi t\u00fcrlerle ilintilidir. 1930 y\u0131l\u0131ndan sonra t\u00fcre olan ra\u011fbet artm\u0131\u015f ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise doruk noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Biyografi t\u00fcr\u00fc alan\u0131nda \u00fcnl\u00fc insanlar\u0131n, herhangi bir konuda ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f, sava\u015fm\u0131\u015f insanlar\u0131n veya olaylar\u0131n sinemaya aktar\u0131lmas\u0131d\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Ge\u00e7mi\u015fe veya g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ait tarihi \u015fahsiyet ya da grubun hayat\u0131n\u0131 tasvir-ve dramatize eder. Genelde ortada bir ya\u015fam hikayesi vard\u0131r. Tarihe y\u00f6n vermi\u015f bir devrimin lideri, \u00fclkeleri y\u00f6netmi\u015f liderler, y\u00f6netmenler, \u00fcnl\u00fc bestekarlar, sporcular ve neredeyse her alandan kahramanlar\u0131 ve \u00fcnl\u00fc ki\u015fileri konu edinebilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fcnde g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131n rutininden farkl\u0131 olarak, zaferler, ba\u015far\u0131 hikayeleri, \u015fampiyonluklar, maceralar anlat\u0131l\u0131r. \u00d6rne\u011fin bir biyografi t\u00fcr\u00fcnde Abraham Lincoln anlat\u0131l\u0131rken, bir di\u011ferinde seri katil olan Ted Bundy anlat\u0131l\u0131r. Olaylar\u0131n veya durumlar\u0131n sadece epik, cesur, iyilik gibi kavramlarla \u015fekillenmesi gerekmez. Seri katil \u00f6rne\u011finde oldu\u011fu gibi bir d\u00f6neme yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerle damga vurmu\u015f katilin hayat\u0131 anlat\u0131labilir. Bir di\u011fer benzer \u00f6rnek ise Hitler\u2019dir. Hitler\u2019in hayat\u0131 ve o d\u00f6neme ait her \u015fey biyografi t\u00fcr\u00fcne atfedilebilir. Dram, sava\u015f, spor, macera, aksiyon gibi t\u00fcrler alt kategorileridir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Biyografi Filmleri | Epikse","meta_description":"Tarihe ad\u0131n\u0131 yazan ki\u015filerin biyografi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":2882,"movie_type_id":10,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":9,"movie_type_id":10,"locale":"tr","name":"Biyografi","slug":"biyografi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-525cb0b0-7fff-b6fa-5c7b-6eb3805b1cf3\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <meta charset=\"utf-8\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fc dram, sava\u015f gibi t\u00fcrlerle ilintilidir. 1930 y\u0131l\u0131ndan sonra t\u00fcre olan ra\u011fbet artm\u0131\u015f ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise doruk noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Biyografi t\u00fcr\u00fc alan\u0131nda \u00fcnl\u00fc insanlar\u0131n, herhangi bir konuda ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f, sava\u015fm\u0131\u015f insanlar\u0131n veya olaylar\u0131n sinemaya aktar\u0131lmas\u0131d\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Ge\u00e7mi\u015fe veya g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ait tarihi \u015fahsiyet ya da grubun hayat\u0131n\u0131 tasvir-ve dramatize eder. Genelde ortada bir ya\u015fam hikayesi vard\u0131r. Tarihe y\u00f6n vermi\u015f bir devrimin lideri, \u00fclkeleri y\u00f6netmi\u015f liderler, y\u00f6netmenler, \u00fcnl\u00fc bestekarlar, sporcular ve neredeyse her alandan kahramanlar\u0131 ve \u00fcnl\u00fc ki\u015fileri konu edinebilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fcnde g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131n rutininden farkl\u0131 olarak, zaferler, ba\u015far\u0131 hikayeleri, \u015fampiyonluklar, maceralar anlat\u0131l\u0131r. \u00d6rne\u011fin bir biyografi t\u00fcr\u00fcnde Abraham Lincoln anlat\u0131l\u0131rken, bir di\u011ferinde seri katil olan Ted Bundy anlat\u0131l\u0131r. Olaylar\u0131n veya durumlar\u0131n sadece epik, cesur, iyilik gibi kavramlarla \u015fekillenmesi gerekmez. Seri katil \u00f6rne\u011finde oldu\u011fu gibi bir d\u00f6neme yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerle damga vurmu\u015f katilin hayat\u0131 anlat\u0131labilir. Bir di\u011fer benzer \u00f6rnek ise Hitler\u2019dir. Hitler\u2019in hayat\u0131 ve o d\u00f6neme ait her \u015fey biyografi t\u00fcr\u00fcne atfedilebilir. Dram, sava\u015f, spor, macera, aksiyon gibi t\u00fcrler alt kategorileridir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Biyografi Filmleri | Epikse","meta_description":"Tarihe ad\u0131n\u0131 yazan ki\u015filerin biyografi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":2882,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Ketche
Ölümlü Dünya epikse 7
7.7/10
6 Oy

Ölümlü Dünya (2018)

Tür Komedi, Aksiyon

{"id":2943,"user_id":10,"original_name":"\u00d6l\u00fcml\u00fc D\u00fcnya","vision_date":"2018-01-25T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.netflix.com\/title\/81043535","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/olumlu-dunya-kapak-1515578033.png","image_settings":{"id":2943,"path":"\/images\/movies\/2018\/01\/10\/12\/","versions":[{"ext":"png","size":65006,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":36709,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":13391,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2922,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1645,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3721,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":39812,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":40410,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15012,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":3022,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1430,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":4152,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PhU5XAhvLzsPSuN7I_Tz7i","share_count":11,"follower_count":4,"rate_count":6,"rate_average":7.7,"created_at":"2018-01-10T09:53:53.000000Z","updated_at":"2020-05-21T03:10:14.000000Z","name":"\u00d6l\u00fcml\u00fc D\u00fcnya","slug":"olumlu-dunya","sub_name":"","description":"<p>Uzun y\u0131llard\u0131r Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda Anadolu Tat Lokantas\u0131'n\u0131 i\u015fleten 8 ki\u015filik Mermer Ailesi, d\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda i\u015finde g\u00fcc\u00fcnde, s\u0131radan bir esnaf ailesi gibi g\u00f6r\u00fcnmektedir. Ancak bu ailenin saklad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131r vard\u0131r. Aile \u00fcyeleri kiral\u0131k katillerden olu\u015fmaktad\u0131r ve d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki bir \u00f6rg\u00fct i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Ancak yapt\u0131klar\u0131 baz\u0131 hatalar sonras\u0131nda de\u015fifre olup a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karlar. Bu noktadan sonra pe\u015flerine d\u00fc\u015fen \u00f6rg\u00fctten ka\u00e7mak d\u0131\u015f\u0131nda bir se\u00e7enekleri kalmayacakt\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Uzun y\u0131llard\u0131r Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda Anadolu Tat Lokantas\u0131'n\u0131 i\u015fleten 8 ki\u015filik Mermer Ailesi, d\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda i\u015finde g\u00fcc\u00fcnde, s\u0131radan bir esnaf ailesi gibi g\u00f6r\u00fcnmektedir. Ancak bu ailenin saklad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131r vard\u0131r. Aile \u00fcyeleri kiral\u0131k katillerden olu\u015fmaktad\u0131r ve d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki bir \u00f6rg\u00fct i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Ancak yapt\u0131klar\u0131 baz\u0131 hatalar sonras\u0131nda de\u015fifre olup a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karlar. Bu noktadan sonra pe\u015flerine d\u00fc\u015fen \u00f6rg\u00fctten ka\u00e7mak d\u0131\u015f\u0131nda bir se\u00e7enekleri kalmayacakt\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":36061,"share_id":null,"site_user_id":878,"shareable_id":2943,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Son y\u0131llarda izledi\u011fim en ba\u015far\u0131l\u0131 T\u00fcrk yap\u0131mlar\u0131ndan bir tanesi. <mention type=\"persons\" id=\"6923\">Ali Atay<\/mention>'\u0131n da ilk y\u00f6netmenlik s\u0131navlar\u0131ndan bir tanesi. Bu tarz dengeli komik ve konusu, kurgusu eli y\u00fcz\u00fc T\u00fcrk filmlerini izleyebilmek ger\u00e7ekten de \u00e7ok tatl\u0131 oluyor.","static_content":"Son y\u0131llarda izledi\u011fim en ba\u015far\u0131l\u0131 T\u00fcrk yap\u0131mlar\u0131ndan bir tanesi. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ali-atay' title='Ali Atay' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_6923'>Ali Atay<\/a>'\u0131n da ilk y\u00f6netmenlik s\u0131navlar\u0131ndan bir tanesi. Bu tarz dengeli komik ve konusu, kurgusu eli y\u00fcz\u00fc T\u00fcrk filmlerini izleyebilmek ger\u00e7ekten de \u00e7ok tatl\u0131 oluyor.","release_date":"2020-05-20T09:07:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-05-20T12:07:46.000000Z","updated_at":"2020-05-21T09:22:42.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":878,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Cemil Eskici","slug":null,"email":"cemileskici@mail.com.tr","nickname":"Cemil","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1556443847-1-i.jpeg","image_settings":{"id":878,"path":"\/images\/profiles\/2019\/03\/17\/12\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":78877,"type":"original_old","width":502,"height":500},{"ext":"jpeg","size":12593,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2870,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2044,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1215,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":46670,"type":"original_new","width":502,"height":500},{"ext":"webp","size":13468,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2876,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1822,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":886,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2019-04-10T09:04:48.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-05T08:43:30.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-03-17T09:37:38.000000Z","updated_at":"2023-08-05T08:43:30.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":35874,"share_id":null,"site_user_id":900,"shareable_id":2943,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n hem oyuncu hem de y\u00f6netmenlerinden <mention type=\"persons\" id=\"6923\">Ali Atay<\/mention>'\u0131n komedi filmi. Gayet ba\u015far\u0131l\u0131 bir film. G\u00fcld\u00fcr\u00fcyor ama \u015farlatanl\u0131kla de\u011fil gayet ince bir zeka ile g\u00fcld\u00fcrmeyi ba\u015far\u0131yor. Bu devirde ender bulunacak t\u00fcrde filmlerden bir tanesi.","static_content":"T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n hem oyuncu hem de y\u00f6netmenlerinden <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/ali-atay' title='Ali Atay' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_6923'>Ali Atay<\/a>'\u0131n komedi filmi. Gayet ba\u015far\u0131l\u0131 bir film. G\u00fcld\u00fcr\u00fcyor ama \u015farlatanl\u0131kla de\u011fil gayet ince bir zeka ile g\u00fcld\u00fcrmeyi ba\u015far\u0131yor. Bu devirde ender bulunacak t\u00fcrde filmlerden bir tanesi.","release_date":"2020-05-10T21:22:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-05-11T00:22:37.000000Z","updated_at":"2020-05-12T18:00:05.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":900,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Kemal T\u00fcrkmen","slug":null,"email":"kemalturkmen@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1556377641-1-i.jpeg","image_settings":{"id":900,"path":"\/images\/profiles\/2019\/04\/27\/18\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":54498,"type":"original_old","width":400,"height":400},{"ext":"jpeg","size":13366,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2887,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2044,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1265,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":40370,"type":"original_new","width":400,"height":400},{"ext":"webp","size":14394,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2876,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1896,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":952,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-11-24T14:09:35.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-04-27T15:03:22.000000Z","updated_at":"2023-11-24T14:09:35.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":2905,"movie_id":2943,"locale":"tr","name":"\u00d6l\u00fcml\u00fc D\u00fcnya","slug":"olumlu-dunya","sub_name":"","description":"<p>Uzun y\u0131llard\u0131r Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda Anadolu Tat Lokantas\u0131'n\u0131 i\u015fleten 8 ki\u015filik Mermer Ailesi, d\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda i\u015finde g\u00fcc\u00fcnde, s\u0131radan bir esnaf ailesi gibi g\u00f6r\u00fcnmektedir. Ancak bu ailenin saklad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131r vard\u0131r. Aile \u00fcyeleri kiral\u0131k katillerden olu\u015fmaktad\u0131r ve d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki bir \u00f6rg\u00fct i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Ancak yapt\u0131klar\u0131 baz\u0131 hatalar sonras\u0131nda de\u015fifre olup a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karlar. Bu noktadan sonra pe\u015flerine d\u00fc\u015fen \u00f6rg\u00fctten ka\u00e7mak d\u0131\u015f\u0131nda bir se\u00e7enekleri kalmayacakt\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Uzun y\u0131llard\u0131r Haydarpa\u015fa Gar\u0131'nda Anadolu Tat Lokantas\u0131'n\u0131 i\u015fleten 8 ki\u015filik Mermer Ailesi, d\u0131\u015far\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda i\u015finde g\u00fcc\u00fcnde, s\u0131radan bir esnaf ailesi gibi g\u00f6r\u00fcnmektedir. Ancak bu ailenin saklad\u0131\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir s\u0131r vard\u0131r. Aile \u00fcyeleri kiral\u0131k katillerden olu\u015fmaktad\u0131r ve d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki bir \u00f6rg\u00fct i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Ancak yapt\u0131klar\u0131 baz\u0131 hatalar sonras\u0131nda de\u015fifre olup a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131karlar. Bu noktadan sonra pe\u015flerine d\u00fc\u015fen \u00f6rg\u00fctten ka\u00e7mak d\u0131\u015f\u0131nda bir se\u00e7enekleri kalmayacakt\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":5642,"created_at":"2018-01-30T02:42:37.000000Z","updated_at":"2018-01-30T02:42:37.000000Z","rating":8,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":5649,"created_at":"2018-01-30T10:44:13.000000Z","updated_at":"2018-01-30T10:44:13.000000Z","rating":7,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":319},{"id":6050,"created_at":"2018-02-14T19:50:11.000000Z","updated_at":"2018-02-14T19:50:11.000000Z","rating":6,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":236},{"id":6447,"created_at":"2018-03-16T13:21:10.000000Z","updated_at":"2018-03-16T13:21:12.000000Z","rating":10,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":555},{"id":7498,"created_at":"2018-09-21T07:09:17.000000Z","updated_at":"2018-09-21T07:09:17.000000Z","rating":7,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":11902,"created_at":"2020-05-11T00:20:13.000000Z","updated_at":"2020-05-11T00:20:13.000000Z","rating":8,"rateable_id":2943,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":900}],"types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":2943,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":2943,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Ali Atay
Bizim İçin Şampiyon epikse 8
8.4/10
17 Oy

Bizim İçin Şampiyon (2018)

Tür Romantik, Dram

{"id":5389,"user_id":10,"original_name":"Bizim \u0130\u00e7in \u015eampiyon","vision_date":"2018-12-06T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.netflix.com\/title\/81161597","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/sampiyon-k-1542878298.png","image_settings":{"id":5389,"path":"\/images\/movies\/2018\/10\/17\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":60242,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":29651,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":10886,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2539,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1447,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2932,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":31680,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":34258,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12426,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2530,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1170,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3132,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69NFdyBw1-7FVOPWT9MF_-Wm","share_count":26,"follower_count":13,"rate_count":17,"rate_average":8.4,"created_at":"2018-10-17T10:27:40.000000Z","updated_at":"2021-12-18T00:10:33.000000Z","name":"Bizim \u0130\u00e7in \u015eampiyon","slug":"bizim-icin-sampiyon","sub_name":"","description":"<p>Film, T\u00fcrkiye at\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli fig\u00fcrlerinden biri olan jokey Halis Karata\u015f'\u0131n ger\u00e7ek hayat hikayesinden ilham al\u0131yor ve \u00fcnl\u00fc jokeyin \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f at\u0131 olan ve at yar\u0131\u015f\u0131na ilgi duymayan insanlar\u0131n bile ad\u0131n\u0131 bildi\u011fi Bold Pilot'la kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131lar\u0131 anlat\u0131yor. T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc eski ba\u015fkan\u0131 \u00d6zdemir Atman'\u0131n ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6561\" data-type=\"persons\">Fikret Ku\u015fkan<\/span> ) at\u0131 olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonralar\u0131 T\u00fcrkiye'nin en ba\u015far\u0131l\u0131 jokeyi haline gelecek olan Halis Karata\u015f't\u0131r ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8515\" data-type=\"persons\">Ekin Ko\u00e7<\/span> ) ve at\u0131yla birlikte k\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 rekorlara imza atm\u0131\u015ft\u0131r. Ko\u015ftu\u011fu d\u00f6nemde umudun simgesi haline d\u00f6n\u00fc\u015fen Bold Pilot, at yar\u0131\u015flar\u0131yla hi\u00e7 ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmay\u0131 ba\u015far\u0131r. Film Bold Pilot'un ba\u015far\u0131 hikayesinin yan\u0131 s\u0131ra, Karata\u015f ve Beg\u00fcm Atman'\u0131n ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3374\" data-type=\"persons\">Farah Zeynep Abdullah<\/span> ) destans\u0131 a\u015fk\u0131n\u0131 da konu al\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>Film, T\u00fcrkiye at\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli fig\u00fcrlerinden biri olan jokey Halis Karata\u015f'\u0131n ger\u00e7ek hayat hikayesinden ilham al\u0131yor ve \u00fcnl\u00fc jokeyin \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f at\u0131 olan ve at yar\u0131\u015f\u0131na ilgi duymayan insanlar\u0131n bile ad\u0131n\u0131 bildi\u011fi Bold Pilot'la kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131lar\u0131 anlat\u0131yor. T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc eski ba\u015fkan\u0131 \u00d6zdemir Atman'\u0131n ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/fikret-kuskan\" title=\"Fikret Ku\u015fkan\">Fikret Ku\u015fkan<\/a> ) at\u0131 olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonralar\u0131 T\u00fcrkiye'nin en ba\u015far\u0131l\u0131 jokeyi haline gelecek olan Halis Karata\u015f't\u0131r ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ekin-koc\" title=\"Ekin Ko\u00e7\">Ekin Ko\u00e7<\/a> ) ve at\u0131yla birlikte k\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 rekorlara imza atm\u0131\u015ft\u0131r. Ko\u015ftu\u011fu d\u00f6nemde umudun simgesi haline d\u00f6n\u00fc\u015fen Bold Pilot, at yar\u0131\u015flar\u0131yla hi\u00e7 ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmay\u0131 ba\u015far\u0131r. Film Bold Pilot'un ba\u015far\u0131 hikayesinin yan\u0131 s\u0131ra, Karata\u015f ve Beg\u00fcm Atman'\u0131n ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/farah-zeynep-abdullah\" title=\"Farah Zeynep Abdullah\">Farah Zeynep Abdullah<\/a> ) destans\u0131 a\u015fk\u0131n\u0131 da konu al\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":44876,"share_id":null,"site_user_id":886,"shareable_id":5389,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"\u00c7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir film bence. \u0130zlerken ger\u00e7ek bir hayat hikayesi olmas\u0131n\u0131n etkisini hissediyorsunuz. Pek \u00e7ok duyguyu ayn\u0131 anda ele almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f bir film. Ben T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n bu kadar g\u00fczel filmler ortaya koymas\u0131ndan \u00e7ok etkileniyorum. Bu tarz filmler deva etmeli bence...","static_content":"\u00c7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir film bence. \u0130zlerken ger\u00e7ek bir hayat hikayesi olmas\u0131n\u0131n etkisini hissediyorsunuz. Pek \u00e7ok duyguyu ayn\u0131 anda ele almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f bir film. Ben T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n bu kadar g\u00fczel filmler ortaya koymas\u0131ndan \u00e7ok etkileniyorum. Bu tarz filmler deva etmeli bence...","release_date":"2021-12-17T15:36:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":7,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2021-12-17T15:36:33.000000Z","updated_at":"2021-12-22T18:48:35.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":886,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Kudret T\u00fcrkler","slug":null,"email":"kudretturkler2018@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1553627815i.jpeg","image_settings":{"id":"886-p","path":"\/images\/profiles\/2019\/03\/26\/22\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":12970,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1744,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1127,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":7400,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1418,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":756,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":"1975-12-30T22:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":59,"school_id":2,"school_section_id":44,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":170,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2019-04-20T09:19:26.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-10-23T10:20:13.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-03-26T19:16:26.000000Z","updated_at":"2023-10-23T10:20:13.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":44129,"share_id":null,"site_user_id":950,"shareable_id":5389,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Ger\u00e7ek bir hayat hikayesine dayanan pek \u00e7ok film genelde etkileyicidir. Ancak bu filmde konusu ge\u00e7en hayat hikayelerinin her birisi bence ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na ayr\u0131 birer film bile olabilir. Beg\u00fcm'\u00fcn hayat\u0131 boyunca m\u00fccadele etmek zorunda oldu\u011fu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131, Halis'in babas\u0131 ile olan kavgalar\u0131 ve aile i\u00e7indeki mutsuzlu\u011fu, \u00d6zdemir'in k\u0131z\u0131 olan Beg\u00fcm'e duydu\u011fu m\u00fcthi\u015f inan\u00e7. Film i\u00e7inde film, duygu i\u00e7inde duygu resmen. Ger\u00e7ekten de gayet dolu bir film olmu\u015f...","static_content":"Ger\u00e7ek bir hayat hikayesine dayanan pek \u00e7ok film genelde etkileyicidir. Ancak bu filmde konusu ge\u00e7en hayat hikayelerinin her birisi bence ba\u015fl\u0131 ba\u015f\u0131na ayr\u0131 birer film bile olabilir. Beg\u00fcm'\u00fcn hayat\u0131 boyunca m\u00fccadele etmek zorunda oldu\u011fu rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131, Halis'in babas\u0131 ile olan kavgalar\u0131 ve aile i\u00e7indeki mutsuzlu\u011fu, \u00d6zdemir'in k\u0131z\u0131 olan Beg\u00fcm'e duydu\u011fu m\u00fcthi\u015f inan\u00e7. Film i\u00e7inde film, duygu i\u00e7inde duygu resmen. Ger\u00e7ekten de gayet dolu bir film olmu\u015f...","release_date":"2021-10-27T05:28:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":8,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2021-10-27T04:29:19.000000Z","updated_at":"2021-12-17T18:39:02.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":950,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Metin Serap","slug":null,"email":"metinserap@mail.com.tr","nickname":"Meto","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1572838052-6-i.jpeg","image_settings":{"id":950,"path":"\/images\/profiles\/2019\/11\/04\/06\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":143785,"type":"original_old","width":797,"height":996},{"ext":"jpeg","size":12618,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3201,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2325,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1501,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":90004,"type":"original_new","width":797,"height":996},{"ext":"webp","size":7444,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1826,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1270,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":658,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-18T15:23:57.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-11-04T03:19:38.000000Z","updated_at":"2023-09-18T15:23:57.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":10200,"movie_id":5389,"locale":"tr","name":"Bizim \u0130\u00e7in \u015eampiyon","slug":"bizim-icin-sampiyon","sub_name":"","description":"<p>Film, T\u00fcrkiye at\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli fig\u00fcrlerinden biri olan jokey Halis Karata\u015f'\u0131n ger\u00e7ek hayat hikayesinden ilham al\u0131yor ve \u00fcnl\u00fc jokeyin \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f at\u0131 olan ve at yar\u0131\u015f\u0131na ilgi duymayan insanlar\u0131n bile ad\u0131n\u0131 bildi\u011fi Bold Pilot'la kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131lar\u0131 anlat\u0131yor. T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc eski ba\u015fkan\u0131 \u00d6zdemir Atman'\u0131n ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6561\" data-type=\"persons\">Fikret Ku\u015fkan<\/span> ) at\u0131 olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonralar\u0131 T\u00fcrkiye'nin en ba\u015far\u0131l\u0131 jokeyi haline gelecek olan Halis Karata\u015f't\u0131r ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8515\" data-type=\"persons\">Ekin Ko\u00e7<\/span> ) ve at\u0131yla birlikte k\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 rekorlara imza atm\u0131\u015ft\u0131r. Ko\u015ftu\u011fu d\u00f6nemde umudun simgesi haline d\u00f6n\u00fc\u015fen Bold Pilot, at yar\u0131\u015flar\u0131yla hi\u00e7 ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmay\u0131 ba\u015far\u0131r. Film Bold Pilot'un ba\u015far\u0131 hikayesinin yan\u0131 s\u0131ra, Karata\u015f ve Beg\u00fcm Atman'\u0131n ( <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3374\" data-type=\"persons\">Farah Zeynep Abdullah<\/span> ) destans\u0131 a\u015fk\u0131n\u0131 da konu al\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>Film, T\u00fcrkiye at\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli fig\u00fcrlerinden biri olan jokey Halis Karata\u015f'\u0131n ger\u00e7ek hayat hikayesinden ilham al\u0131yor ve \u00fcnl\u00fc jokeyin \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f at\u0131 olan ve at yar\u0131\u015f\u0131na ilgi duymayan insanlar\u0131n bile ad\u0131n\u0131 bildi\u011fi Bold Pilot'la kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131lar\u0131 anlat\u0131yor. T\u00fcrkiye Jokey Kul\u00fcb\u00fc eski ba\u015fkan\u0131 \u00d6zdemir Atman'\u0131n ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/fikret-kuskan\" title=\"Fikret Ku\u015fkan\">Fikret Ku\u015fkan<\/a> ) at\u0131 olan Bold Pilot'un daimi jokeyi, daha sonralar\u0131 T\u00fcrkiye'nin en ba\u015far\u0131l\u0131 jokeyi haline gelecek olan Halis Karata\u015f't\u0131r ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ekin-koc\" title=\"Ekin Ko\u00e7\">Ekin Ko\u00e7<\/a> ) ve at\u0131yla birlikte k\u0131r\u0131lmas\u0131 g\u00fc\u00e7 rekorlara imza atm\u0131\u015ft\u0131r. Ko\u015ftu\u011fu d\u00f6nemde umudun simgesi haline d\u00f6n\u00fc\u015fen Bold Pilot, at yar\u0131\u015flar\u0131yla hi\u00e7 ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmay\u0131 ba\u015far\u0131r. Film Bold Pilot'un ba\u015far\u0131 hikayesinin yan\u0131 s\u0131ra, Karata\u015f ve Beg\u00fcm Atman'\u0131n ( <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/farah-zeynep-abdullah\" title=\"Farah Zeynep Abdullah\">Farah Zeynep Abdullah<\/a> ) destans\u0131 a\u015fk\u0131n\u0131 da konu al\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":7796,"created_at":"2018-12-08T17:55:23.000000Z","updated_at":"2018-12-08T17:55:23.000000Z","rating":8,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":437},{"id":7798,"created_at":"2018-12-08T22:08:03.000000Z","updated_at":"2018-12-08T22:08:03.000000Z","rating":8,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":7802,"created_at":"2018-12-10T07:27:05.000000Z","updated_at":"2018-12-10T07:27:05.000000Z","rating":7,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":7807,"created_at":"2018-12-11T08:02:49.000000Z","updated_at":"2018-12-11T08:02:49.000000Z","rating":10,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":555},{"id":7817,"created_at":"2018-12-13T10:08:50.000000Z","updated_at":"2018-12-13T10:08:50.000000Z","rating":8,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":438},{"id":7821,"created_at":"2018-12-15T08:35:24.000000Z","updated_at":"2018-12-15T08:35:24.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":283},{"id":7838,"created_at":"2018-12-20T09:59:37.000000Z","updated_at":"2018-12-20T09:59:37.000000Z","rating":7,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":74},{"id":7845,"created_at":"2018-12-21T09:39:17.000000Z","updated_at":"2018-12-21T09:39:17.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":7862,"created_at":"2018-12-23T09:28:31.000000Z","updated_at":"2018-12-23T09:28:31.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":747},{"id":7878,"created_at":"2018-12-25T05:27:23.000000Z","updated_at":"2018-12-25T05:27:23.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":566},{"id":7893,"created_at":"2018-12-27T11:55:00.000000Z","updated_at":"2018-12-27T11:55:00.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":720},{"id":11643,"created_at":"2020-04-25T18:37:18.000000Z","updated_at":"2020-04-25T18:37:18.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":499},{"id":11646,"created_at":"2020-04-26T11:47:56.000000Z","updated_at":"2020-04-26T11:47:56.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":18},{"id":12103,"created_at":"2020-06-06T14:56:00.000000Z","updated_at":"2020-06-06T14:56:00.000000Z","rating":9,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":473},{"id":15492,"created_at":"2021-10-25T07:23:12.000000Z","updated_at":"2021-10-25T07:23:12.000000Z","rating":7,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":738},{"id":15513,"created_at":"2021-10-27T04:25:00.000000Z","updated_at":"2021-10-27T04:25:00.000000Z","rating":7,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":950},{"id":16036,"created_at":"2021-12-17T15:28:50.000000Z","updated_at":"2021-12-17T15:28:50.000000Z","rating":8,"rateable_id":5389,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":886}],"types":[{"id":21,"created_at":"2016-12-13T04:44:31.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Romantik","slug":"romantik","content":"","meta_title":"Tatil G\u00fcnlerinin Vazge\u00e7ilmezi En \u0130yi Romantik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi romantik filmleri hakk\u0131nda t\u00fcm bilgi ve yorumlarla ilgili detayl\u0131 bilgi sahibi olmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5389,"movie_type_id":21,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":20,"movie_type_id":21,"locale":"tr","name":"Romantik","slug":"romantik","content":"","meta_title":"Tatil G\u00fcnlerinin Vazge\u00e7ilmezi En \u0130yi Romantik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi romantik filmleri hakk\u0131nda t\u00fcm bilgi ve yorumlarla ilgili detayl\u0131 bilgi sahibi olmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":5389,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Ahmet Katıksız
Put Şeylere epikse 9
0/10
0 Oy

Put Şeylere (2018)

Tür

{"id":5719,"user_id":10,"original_name":"Put \u015eeylere","vision_date":"2018-11-22T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/put-seylere-k-1542875068.png","image_settings":{"id":5719,"path":"\/images\/movies\/2018\/11\/22\/11\/","versions":[{"ext":"png","size":58808,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":31278,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11680,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2758,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1597,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3308,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":34640,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":35608,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":13146,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2824,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1338,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3618,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":null,"share_count":1,"follower_count":0,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2018-11-22T08:24:28.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:05:37.000000Z","name":"Put \u015eeylere","slug":"put-seylere","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[{"id":25436,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":5719,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Filmini bir haftada 3 bin ki\u015fi izlemi\u015f ve <mention type=\"persons\" id=\"3265\">Onur \u00dcnl\u00fc<\/mention> isyan etmi\u015f. Teess\u00fcf falan etmi\u015f \u00fclkeye. \u00d6nceden de herkesin izledi\u011fi bir kitlesi yoktu. Demek ki kendi izleyici kitlesini de yava\u015f yava\u015f kaybediyor. <br>","static_content":"Filmini bir haftada 3 bin ki\u015fi izlemi\u015f ve <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/onur-unlu' title='Onur \u00dcnl\u00fc' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3265'>Onur \u00dcnl\u00fc<\/a> isyan etmi\u015f. Teess\u00fcf falan etmi\u015f \u00fclkeye. \u00d6nceden de herkesin izledi\u011fi bir kitlesi yoktu. Demek ki kendi izleyici kitlesini de yava\u015f yava\u015f kaybediyor. <br>","release_date":"2018-12-03T10:03:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2018-12-03T10:03:11.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:18:59.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":10808,"movie_id":5719,"locale":"tr","name":"Put \u015eeylere","slug":"put-seylere","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[],"types":[]}

Yönetmen Onur Ünlü
Sibel epikse 10
7.6/10
5 Oy

Sibel (2019)

Tür Dram

{"id":5761,"user_id":10,"original_name":"Sibel","vision_date":"2019-02-21T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/sibel-k-1543494499.png","image_settings":{"id":5761,"path":"\/images\/movies\/2018\/11\/29\/15\/","versions":[{"ext":"png","size":55687,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":25748,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":9243,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2285,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1409,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2603,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":26470,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":27776,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":9748,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2224,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1090,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2480,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69OaBTB25vRJN6mqdtAuuv6I","share_count":8,"follower_count":7,"rate_count":5,"rate_average":7.6,"created_at":"2018-11-29T12:28:19.000000Z","updated_at":"2020-12-29T00:10:31.000000Z","name":"Sibel","slug":"sibel","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[{"id":40410,"share_id":null,"site_user_id":43,"shareable_id":5761,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Ah bziim \u00fclkenin kafas\u0131 kal\u0131n teyze ve amcalar\u0131m\u0131z ne yaz\u0131kki vars\u0131n\u0131z \u00fclkede. Bir erkekle bir kad\u0131n\u0131 yan yana g\u00f6rmeyiversinler heemn namussuz yaftas\u0131n\u0131 ysp\u0131\u015ft\u0131r\u0131rlar. 21.yy day\u0131z malesef filmlere hala b\u00f6yle \u015feyler konu oluyor do\u011fal olarak. Film \u00e7ok g\u00fczel toplumsal ger\u00e7ek\u00e7i bir film olmu\u015f. <mention type=\"persons\" id=\"6926\">Damla S\u00f6nmez<\/mention> iyi oynam\u0131\u015f bravo","static_content":"Ah bziim \u00fclkenin kafas\u0131 kal\u0131n teyze ve amcalar\u0131m\u0131z ne yaz\u0131kki vars\u0131n\u0131z \u00fclkede. Bir erkekle bir kad\u0131n\u0131 yan yana g\u00f6rmeyiversinler heemn namussuz yaftas\u0131n\u0131 ysp\u0131\u015ft\u0131r\u0131rlar. 21.yy day\u0131z malesef filmlere hala b\u00f6yle \u015feyler konu oluyor do\u011fal olarak. Film \u00e7ok g\u00fczel toplumsal ger\u00e7ek\u00e7i bir film olmu\u015f. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/damla-sonmez' title='Damla S\u00f6nmez' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_6926'>Damla S\u00f6nmez<\/a> iyi oynam\u0131\u015f bravo","release_date":"2020-12-27T17:24:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-12-27T17:24:43.000000Z","updated_at":"2020-12-28T11:56:41.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":43,"facebook_id":null,"google_id":"112389838348803876233","activated":"0","name":"Didem Urun","slug":null,"email":"didemurun92@gmail.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1505085491i.jpeg","image_settings":{"id":"43-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/02\/12\/14\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17984,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2167,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1322,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":12700,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":2008,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":990,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":298,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2021-11-02T17:16:23.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-05-23T11:14:28.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-02-12T11:48:25.000000Z","updated_at":"2023-05-23T11:14:28.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":40059,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":5761,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Biri yorumlarda ya seversiniz ya nefret edersiniz demi\u015f. Aynen \u00f6yle izleyen bir ka\u00e7 ki\u015fi var etraf\u0131mda. Baz\u0131lar\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 be\u011fenirken baz\u0131lar\u0131 hi\u00e7 sevmedi. Ben be\u011fenen taraftay\u0131m. \u0130lk olarak <mention type=\"persons\" id=\"6926\">Damla S\u00f6nmez<\/mention> i \u00e7ok be\u011fendim ki normalde bay\u0131lmazd\u0131m. Sibel hasta ak\u0131l hastas\u0131 falan de\u011fil hasta zihniyete sahip esas k\u00f6yl\u00fcler. Filmi izlerken yine bizim \u00fclkemizin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck hem de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir kesimini temsil eden teyzelerden amcalardan midem buland\u0131.<br>","static_content":"Biri yorumlarda ya seversiniz ya nefret edersiniz demi\u015f. Aynen \u00f6yle izleyen bir ka\u00e7 ki\u015fi var etraf\u0131mda. Baz\u0131lar\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 be\u011fenirken baz\u0131lar\u0131 hi\u00e7 sevmedi. Ben be\u011fenen taraftay\u0131m. \u0130lk olarak <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/damla-sonmez' title='Damla S\u00f6nmez' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_6926'>Damla S\u00f6nmez<\/a> i \u00e7ok be\u011fendim ki normalde bay\u0131lmazd\u0131m. Sibel hasta ak\u0131l hastas\u0131 falan de\u011fil hasta zihniyete sahip esas k\u00f6yl\u00fcler. Filmi izlerken yine bizim \u00fclkemizin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck hem de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir kesimini temsil eden teyzelerden amcalardan midem buland\u0131.<br>","release_date":"2020-12-08T19:00:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-12-08T12:28:54.000000Z","updated_at":"2020-12-09T14:04:07.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":10881,"movie_id":5761,"locale":"en","name":"Sibel","slug":"sibel","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null},{"id":10880,"movie_id":5761,"locale":"tr","name":"Sibel","slug":"sibel","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":8009,"created_at":"2019-01-10T10:42:17.000000Z","updated_at":"2019-01-10T10:42:17.000000Z","rating":8,"rateable_id":5761,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":499},{"id":8737,"created_at":"2019-02-28T18:07:03.000000Z","updated_at":"2019-02-28T18:07:03.000000Z","rating":8,"rateable_id":5761,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":566},{"id":8739,"created_at":"2019-02-28T20:01:48.000000Z","updated_at":"2019-02-28T20:01:48.000000Z","rating":7,"rateable_id":5761,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":588},{"id":13652,"created_at":"2020-12-08T12:24:43.000000Z","updated_at":"2020-12-08T12:24:43.000000Z","rating":8,"rateable_id":5761,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":13780,"created_at":"2020-12-27T17:22:06.000000Z","updated_at":"2020-12-27T17:22:06.000000Z","rating":7,"rateable_id":5761,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":5761,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Çağla Zencirci
Taksim Hold'em epikse 11
0/10
0 Oy

Taksim Hold'em (2018)

Tür Komedi, Dram

{"id":3732,"user_id":10,"original_name":"Taksim Hold'em","vision_date":"2018-04-26T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/taksim-holdem-k-1523972966.png","image_settings":{"id":3732,"path":"\/images\/movies\/2018\/04\/17\/16\/","versions":[{"ext":"png","size":61684,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":29326,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11248,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2664,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1524,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3217,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":28742,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":31888,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12400,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2646,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1250,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3412,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt6441120","fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":0,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2018-04-17T13:49:26.000000Z","updated_at":"2019-04-10T07:33:19.000000Z","name":"Taksim Hold'em","slug":"taksim-holdem","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[],"translations":[{"id":4356,"movie_id":3732,"locale":"en","name":"Taksim Hold'em","slug":"taksim-holdem-1","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null},{"id":3734,"movie_id":3732,"locale":"tr","name":"Taksim Hold'em","slug":"taksim-holdem","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[],"types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":3732,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":3732,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Michael Önder
Daha epikse 12
6.3/10
3 Oy

Daha (2018)

Tür Dram

{"id":2675,"user_id":10,"original_name":"Daha","vision_date":"2018-01-11T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.netflix.com\/watch\/81293243","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/daha-kapak-1513267194.png","image_settings":{"id":2675,"path":"\/images\/movies\/2017\/12\/14\/18\/","versions":[{"ext":"png","size":70597,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":30895,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11604,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2685,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1545,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3014,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":26406,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":28650,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":10568,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2498,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1222,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2840,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69M1IqLASp3XVtS_U2eEnvD1","share_count":6,"follower_count":5,"rate_count":3,"rate_average":6.3,"created_at":"2017-12-14T15:59:54.000000Z","updated_at":"2020-11-02T00:10:30.000000Z","name":"Daha","slug":"daha","sub_name":"","description":"<p>Modern T\u00fcrk edebiyat\u0131n\u0131n \u00f6nemli temsilcilerinden birisi olan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"912\" data-type=\"persons\">Hakan G\u00fcnday<\/span>'\u0131n <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2311\" data-type=\"books\">Daha<\/span> adl\u0131 roman\u0131n\u0131n&nbsp;uyarlamas\u0131 olan filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isim <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1287\" data-type=\"persons\">Onur Saylak<\/span>. Filmin k\u0131saca konusu ise \u015fu \u015fekilde; <em>\"Gaza\"<\/em>(<span class=\"custom-mention\" data-id=\"17838\" data-type=\"persons\">Hayat Van Eck<\/span>) k\u00fc\u00e7\u00fck bir Ege kasabas\u0131nda ya\u015famaktad\u0131r. En b\u00fcy\u00fck hayali b\u00fcy\u00fck bir \u015fehirde e\u011fitimine devam edebilmek olan&nbsp;<em>\"Gaza\",<\/em>&nbsp;babas\u0131n\u0131n kendisini insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015flerine dahil etmesi y\u00fcz\u00fcnden hayallerini ertelemek zorunda kalm\u0131\u015f ve gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men insanlar\u0131n dramlar\u0131na yak\u0131ndan tan\u0131kl\u0131k etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Babas\u0131n\u0131n bask\u0131c\u0131 karakteri ve ona zorla yapt\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015fi sebebiyle&nbsp;<em>\"Gaza\"<\/em>'n\u0131n pek fazla se\u00e7ene\u011fi bulunmamaktad\u0131r. Ya evinden ka\u00e7arak g\u00f6zetmenli\u011fini yapmakta oldu\u011fu g\u00f6\u00e7menler gibi bir g\u00f6\u00e7mene d\u00f6n\u00fc\u015fecek ya da kendi e\u011fitim hayallerinden vazge\u00e7mek zorunda kalacakt\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Modern T\u00fcrk edebiyat\u0131n\u0131n \u00f6nemli temsilcilerinden birisi olan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/hakan-gunday\" title=\"Hakan G\u00fcnday\">Hakan G\u00fcnday<\/a>'\u0131n <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kitap\/daha\" title=\"Daha\">Daha<\/a> adl\u0131 roman\u0131n\u0131n\u00a0uyarlamas\u0131 olan filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isim <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/onur-saylak\" title=\"Onur Saylak\">Onur Saylak<\/a>. Filmin k\u0131saca konusu ise \u015fu \u015fekilde; <em>\"Gaza\"<\/em>(<a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/hayat-van-eck\" title=\"Hayat Van Eck\">Hayat Van Eck<\/a>) k\u00fc\u00e7\u00fck bir Ege kasabas\u0131nda ya\u015famaktad\u0131r. En b\u00fcy\u00fck hayali b\u00fcy\u00fck bir \u015fehirde e\u011fitimine devam edebilmek olan\u00a0<em>\"Gaza\",<\/em>\u00a0babas\u0131n\u0131n kendisini insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015flerine dahil etmesi y\u00fcz\u00fcnden hayallerini ertelemek zorunda kalm\u0131\u015f ve gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men insanlar\u0131n dramlar\u0131na yak\u0131ndan tan\u0131kl\u0131k etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Babas\u0131n\u0131n bask\u0131c\u0131 karakteri ve ona zorla yapt\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015fi sebebiyle\u00a0<em>\"Gaza\"<\/em>'n\u0131n pek fazla se\u00e7ene\u011fi bulunmamaktad\u0131r. Ya evinden ka\u00e7arak g\u00f6zetmenli\u011fini yapmakta oldu\u011fu g\u00f6\u00e7menler gibi bir g\u00f6\u00e7mene d\u00f6n\u00fc\u015fecek ya da kendi e\u011fitim hayallerinden vazge\u00e7mek zorunda kalacakt\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":39357,"share_id":null,"site_user_id":43,"shareable_id":2675,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"\u0130nsan ka\u00e7ak\u00e7\u0131s\u0131 ve bir baban\u0131n inan\u0131lmaz korkun\u00e7lu\u011fu anlat\u0131lm\u0131\u015f. Bende b\u00fcy\u00fck umutlarla a\u00e7t\u0131m izledim ancak idare eder bir film olmu\u015f sanki. Yani bir \u015fahsiyet asla de\u011fil. Ama iyiydi.","static_content":"\u0130nsan ka\u00e7ak\u00e7\u0131s\u0131 ve bir baban\u0131n inan\u0131lmaz korkun\u00e7lu\u011fu anlat\u0131lm\u0131\u015f. Bende b\u00fcy\u00fck umutlarla a\u00e7t\u0131m izledim ancak idare eder bir film olmu\u015f sanki. Yani bir \u015fahsiyet asla de\u011fil. Ama iyiydi.","release_date":"2020-10-31T20:46:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-10-31T20:46:37.000000Z","updated_at":"2020-11-01T13:13:57.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":43,"facebook_id":null,"google_id":"112389838348803876233","activated":"0","name":"Didem Urun","slug":null,"email":"didemurun92@gmail.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1505085491i.jpeg","image_settings":{"id":"43-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/02\/12\/14\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17984,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2167,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1322,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":12700,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":2008,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":990,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":298,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2021-11-02T17:16:23.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-05-23T11:14:28.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-02-12T11:48:25.000000Z","updated_at":"2023-05-23T11:14:28.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":39253,"share_id":null,"site_user_id":8,"shareable_id":2675,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"\u00c7ok b\u00fcy\u00fck beklentiler bedsledi\u011fim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131m. Senaryo s\u00fcper ama y\u00f6netmen ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc y\u00f6netmenlik i\u015fi kurtaramam\u0131\u015f. Oyuncular rollerinde \u00e7ok e\u011freti duruyor, m\u00fckemmel bir konuya gerekli derinlikte inilmiyor. Mesela m\u00fcltecilere de\u011finen yine ka\u00e7ak\u00e7\u0131 olan bir adam\u0131n hikayesi olan <mention type=\"movies\" id=\"901\">Biutiful<\/mention> a bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda aralar\u0131nda m\u00fcthi\u015f bir kalite fark\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.<br>","static_content":"\u00c7ok b\u00fcy\u00fck beklentiler bedsledi\u011fim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131m. Senaryo s\u00fcper ama y\u00f6netmen ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fc y\u00f6netmenlik i\u015fi kurtaramam\u0131\u015f. Oyuncular rollerinde \u00e7ok e\u011freti duruyor, m\u00fckemmel bir konuya gerekli derinlikte inilmiyor. Mesela m\u00fcltecilere de\u011finen yine ka\u00e7ak\u00e7\u0131 olan bir adam\u0131n hikayesi olan <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/biutiful' title='Biutiful' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_901'>Biutiful<\/a> a bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda aralar\u0131nda m\u00fcthi\u015f bir kalite fark\u0131 oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.<br>","release_date":"2020-10-26T10:59:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-10-26T08:26:13.000000Z","updated_at":"2020-10-26T13:47:53.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":8,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sinem G\u00dcND\u00dcZ","slug":"sinemurun","email":"urunsinem@gmail.com","nickname":"Sinemsi","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1578481822-1-i.jpeg","image_settings":{"id":8,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/30\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":82226,"type":"original_old","width":1008,"height":554},{"ext":"jpeg","size":12016,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3352,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2401,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1504,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":45780,"type":"original_new","width":1008,"height":554},{"ext":"webp","size":6546,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":1810,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1240,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":664,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1487689921i.jpeg","birth_date":"1990-06-24T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":356,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":58,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"","gender_visibility_status":"","location_visibility_status":"","social_links_visibility_status":"","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-17T16:07:28.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-03-22T12:03:50.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-30T07:33:16.000000Z","updated_at":"2022-03-22T12:03:50.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":5339,"movie_id":2675,"locale":"en","name":"More","slug":"more","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":2637,"movie_id":2675,"locale":"tr","name":"Daha","slug":"daha","sub_name":"","description":"<p>Modern T\u00fcrk edebiyat\u0131n\u0131n \u00f6nemli temsilcilerinden birisi olan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"912\" data-type=\"persons\">Hakan G\u00fcnday<\/span>'\u0131n <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2311\" data-type=\"books\">Daha<\/span> adl\u0131 roman\u0131n\u0131n&nbsp;uyarlamas\u0131 olan filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isim <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1287\" data-type=\"persons\">Onur Saylak<\/span>. Filmin k\u0131saca konusu ise \u015fu \u015fekilde; <em>\"Gaza\"<\/em>(<span class=\"custom-mention\" data-id=\"17838\" data-type=\"persons\">Hayat Van Eck<\/span>) k\u00fc\u00e7\u00fck bir Ege kasabas\u0131nda ya\u015famaktad\u0131r. En b\u00fcy\u00fck hayali b\u00fcy\u00fck bir \u015fehirde e\u011fitimine devam edebilmek olan&nbsp;<em>\"Gaza\",<\/em>&nbsp;babas\u0131n\u0131n kendisini insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015flerine dahil etmesi y\u00fcz\u00fcnden hayallerini ertelemek zorunda kalm\u0131\u015f ve gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men insanlar\u0131n dramlar\u0131na yak\u0131ndan tan\u0131kl\u0131k etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Babas\u0131n\u0131n bask\u0131c\u0131 karakteri ve ona zorla yapt\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015fi sebebiyle&nbsp;<em>\"Gaza\"<\/em>'n\u0131n pek fazla se\u00e7ene\u011fi bulunmamaktad\u0131r. Ya evinden ka\u00e7arak g\u00f6zetmenli\u011fini yapmakta oldu\u011fu g\u00f6\u00e7menler gibi bir g\u00f6\u00e7mene d\u00f6n\u00fc\u015fecek ya da kendi e\u011fitim hayallerinden vazge\u00e7mek zorunda kalacakt\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Modern T\u00fcrk edebiyat\u0131n\u0131n \u00f6nemli temsilcilerinden birisi olan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/hakan-gunday\" title=\"Hakan G\u00fcnday\">Hakan G\u00fcnday<\/a>'\u0131n <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kitap\/daha\" title=\"Daha\">Daha<\/a> adl\u0131 roman\u0131n\u0131n\u00a0uyarlamas\u0131 olan filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan isim <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/onur-saylak\" title=\"Onur Saylak\">Onur Saylak<\/a>. Filmin k\u0131saca konusu ise \u015fu \u015fekilde; <em>\"Gaza\"<\/em>(<a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/hayat-van-eck\" title=\"Hayat Van Eck\">Hayat Van Eck<\/a>) k\u00fc\u00e7\u00fck bir Ege kasabas\u0131nda ya\u015famaktad\u0131r. En b\u00fcy\u00fck hayali b\u00fcy\u00fck bir \u015fehirde e\u011fitimine devam edebilmek olan\u00a0<em>\"Gaza\",<\/em>\u00a0babas\u0131n\u0131n kendisini insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015flerine dahil etmesi y\u00fcz\u00fcnden hayallerini ertelemek zorunda kalm\u0131\u015f ve gen\u00e7 ya\u015f\u0131nda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men insanlar\u0131n dramlar\u0131na yak\u0131ndan tan\u0131kl\u0131k etmek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Babas\u0131n\u0131n bask\u0131c\u0131 karakteri ve ona zorla yapt\u0131rmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 insan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u015fi sebebiyle\u00a0<em>\"Gaza\"<\/em>'n\u0131n pek fazla se\u00e7ene\u011fi bulunmamaktad\u0131r. Ya evinden ka\u00e7arak g\u00f6zetmenli\u011fini yapmakta oldu\u011fu g\u00f6\u00e7menler gibi bir g\u00f6\u00e7mene d\u00f6n\u00fc\u015fecek ya da kendi e\u011fitim hayallerinden vazge\u00e7mek zorunda kalacakt\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":13286,"created_at":"2020-10-22T21:12:11.000000Z","updated_at":"2020-10-22T21:12:11.000000Z","rating":6,"rateable_id":2675,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":13317,"created_at":"2020-10-26T08:23:36.000000Z","updated_at":"2020-10-26T08:23:36.000000Z","rating":6,"rateable_id":2675,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":13360,"created_at":"2020-10-31T20:46:55.000000Z","updated_at":"2020-10-31T20:46:55.000000Z","rating":7,"rateable_id":2675,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43}],"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":2675,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Onur Saylak