Geçtiğimiz senelerde yarım bıraktığımız süper kahraman hikayeleri, yeni başlayacak süper kahramanlar, merakla beklediğimiz yönetmen filmleri 2019 yılında vizyona giriyor. Yenilmezler'in akıbeti, Captain Marvel'in süper kahraman dünyasına beyaz perdeden girişi, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio gibi ustaların birarada olacağı filmler..Bizde sizin için 2019 yılında en çok merak edilen filmleri listeledik.

Yenilmezler: Oyunun Sonu epikse 1
8.6/10
30 Oy

Yenilmezler: Oyunun Sonu (2019)

{"id":6210,"user_id":12,"original_name":"Avengers: Endgame","vision_date":"2019-04-25T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.marvel.com\/movies\/avengers-endgame","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/avengers-endgame-k-1546466864.png","image_settings":{"id":6210,"path":"\/images\/movies\/2019\/01\/03\/01\/","versions":[{"ext":"png","size":69922,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":31555,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":10656,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2293,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1349,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2903,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":36032,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":37252,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12096,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2188,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":988,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2890,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt4154796","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69Ng_hTgjjT91lj8xATiDQ0n","share_count":103,"follower_count":44,"rate_count":30,"rate_average":8.6,"created_at":"2019-01-02T22:07:44.000000Z","updated_at":"2021-01-23T00:10:45.000000Z","name":"Yenilmezler: Oyunun Sonu","slug":"yenilmezler-oyunun-sonu","sub_name":"","description":"<p>Yenilmezler: Sonsuzluk Sava\u015f\u0131 (2018)'nda ya\u015fan\u0131lan ve Yenilmezler'in neredeyse sonunu getirmi\u015f olan m\u00fccadele sonras\u0131nda Thanos ve sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131 evrenin d\u00f6rt bir yan\u0131nda ter\u00f6r estirmektedir. Sava\u015ftan hem yenik hem de tamamen moralsiz bir \u015fekilde ayr\u0131lan Yenilmezler ekibinin hayatta kalan \u00fcyeleri Thanos'un yaratt\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6r ve kaosun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek i\u00e7in belki de hayatlar\u0131n\u0131n en zorlu m\u00fccadelesini vermek zorunda kalacaklard\u0131r. \u0130\u00e7 \u00e7eki\u015fmelerini ve kendi aralar\u0131ndaki problemleri bir kenara b\u0131rakacak olan Yenilmezler, Thanos'a kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7lerini birle\u015ftirirken, onun yaratt\u0131\u011f\u0131 zarar\u0131 geri d\u00f6nd\u00fcrebilmek i\u00e7in insan\u00fcst\u00fc bir \u00e7aba ve m\u00fccadele i\u00e7ine gireceklerdir. 26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girmi\u015f olan&nbsp;Yenilmezler: Oyunun Sonu, \u00f6zellikle hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir merakla beklenen Marvel Sinematik Evreni'nin 22.filmi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.&nbsp;Filmle ilgili beklentilerin olduk\u00e7a y\u00fcksek olmas\u0131 yap\u0131m\u0131n kendisinin de uzun olaca\u011f\u0131 beklentilerini y\u00fckseltmi\u015f durumda. Bu teoriyi g\u00fc\u00e7lendiren bir di\u011fer husus ise filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan Russo karde\u015flerin filmin uzunlu\u011funun 3 saati bulabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131. Filmin ilk resmi fragman\u0131, \u00fcnl\u00fc video payla\u015f\u0131m sitesi Youtube'da yay\u0131nland\u0131ktan 4 saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde 1 Milyon be\u011feniye ula\u015fmak suretiyle bu alanda rekor k\u0131rm\u0131\u015f durumda. Filmin fragman\u0131n\u0131n k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tek rekor da bu de\u011fil. 24 saat gibi bir s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 290 Milyon izlenmeye ula\u015fan fragman bu alanda da bir rekor sahibi olmu\u015f durumda.<\/p>","static_content":"<p>Yenilmezler: Sonsuzluk Sava\u015f\u0131 (2018)'nda ya\u015fan\u0131lan ve Yenilmezler'in neredeyse sonunu getirmi\u015f olan m\u00fccadele sonras\u0131nda Thanos ve sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131 evrenin d\u00f6rt bir yan\u0131nda ter\u00f6r estirmektedir. Sava\u015ftan hem yenik hem de tamamen moralsiz bir \u015fekilde ayr\u0131lan Yenilmezler ekibinin hayatta kalan \u00fcyeleri Thanos'un yaratt\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6r ve kaosun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek i\u00e7in belki de hayatlar\u0131n\u0131n en zorlu m\u00fccadelesini vermek zorunda kalacaklard\u0131r. \u0130\u00e7 \u00e7eki\u015fmelerini ve kendi aralar\u0131ndaki problemleri bir kenara b\u0131rakacak olan Yenilmezler, Thanos'a kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7lerini birle\u015ftirirken, onun yaratt\u0131\u011f\u0131 zarar\u0131 geri d\u00f6nd\u00fcrebilmek i\u00e7in insan\u00fcst\u00fc bir \u00e7aba ve m\u00fccadele i\u00e7ine gireceklerdir. 26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girmi\u015f olan\u00a0Yenilmezler: Oyunun Sonu, \u00f6zellikle hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir merakla beklenen Marvel Sinematik Evreni'nin 22.filmi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.\u00a0Filmle ilgili beklentilerin olduk\u00e7a y\u00fcksek olmas\u0131 yap\u0131m\u0131n kendisinin de uzun olaca\u011f\u0131 beklentilerini y\u00fckseltmi\u015f durumda. Bu teoriyi g\u00fc\u00e7lendiren bir di\u011fer husus ise filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan Russo karde\u015flerin filmin uzunlu\u011funun 3 saati bulabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131. Filmin ilk resmi fragman\u0131, \u00fcnl\u00fc video payla\u015f\u0131m sitesi Youtube'da yay\u0131nland\u0131ktan 4 saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde 1 Milyon be\u011feniye ula\u015fmak suretiyle bu alanda rekor k\u0131rm\u0131\u015f durumda. Filmin fragman\u0131n\u0131n k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tek rekor da bu de\u011fil. 24 saat gibi bir s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 290 Milyon izlenmeye ula\u015fan fragman bu alanda da bir rekor sahibi olmu\u015f durumda.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":40859,"share_id":null,"site_user_id":920,"shareable_id":6210,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Sinema tarihinin \u015fu ana kadar en \u00e7ok konu\u015fulmu\u015f olan finallerinden bir tanesi olabilir. Hem duygusal, hem k\u00f6k\u00fcne kadar aksiyon, hem de zaman zaman ciddi dram y\u00fckl\u00fc bir yap\u0131m. A\u00e7\u0131k konu\u015fmak gerekirse serinin sonunda adamlar bu filmde 3.lig ma\u00e7\u0131 anlatsalard\u0131 da rekorlar\u0131n gelece\u011fi belliydi. Bir nesil resmen MCU ile b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Kahramanl\u0131k denilen kavram yeniden tan\u0131mland\u0131 ve karakterlerin hemen hemen hepsi resmen ailelerimizi birer \u00fcyesi kadar sevildi. Sinema tarihinin belki en iyi filmi de\u011fil. Ama kesinlikle en \u00e7ok ses getiren seri sonu filmlerinin ba\u015f\u0131nda geliyor bence.","static_content":"Sinema tarihinin \u015fu ana kadar en \u00e7ok konu\u015fulmu\u015f olan finallerinden bir tanesi olabilir. Hem duygusal, hem k\u00f6k\u00fcne kadar aksiyon, hem de zaman zaman ciddi dram y\u00fckl\u00fc bir yap\u0131m. A\u00e7\u0131k konu\u015fmak gerekirse serinin sonunda adamlar bu filmde 3.lig ma\u00e7\u0131 anlatsalard\u0131 da rekorlar\u0131n gelece\u011fi belliydi. Bir nesil resmen MCU ile b\u00fcy\u00fcd\u00fc. Kahramanl\u0131k denilen kavram yeniden tan\u0131mland\u0131 ve karakterlerin hemen hemen hepsi resmen ailelerimizi birer \u00fcyesi kadar sevildi. Sinema tarihinin belki en iyi filmi de\u011fil. Ama kesinlikle en \u00e7ok ses getiren seri sonu filmlerinin ba\u015f\u0131nda geliyor bence.","release_date":"2021-01-22T20:37:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2021-01-22T20:37:45.000000Z","updated_at":"2021-01-23T11:40:00.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":920,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Tunc Sayginoglu","slug":null,"email":"tuncsayginoglu@mail.com.tr","nickname":"Tun\u00e7","motto":"Her derdin ilac\u0131 kendindedir!","picture":"images\/profiles\/profile-1561135553-2-i.jpeg","image_settings":{"id":920,"path":"\/images\/profiles\/2019\/06\/21\/19\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":12817,"type":"original_old","width":200,"height":200},{"ext":"jpeg","size":14396,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":4089,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2907,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1691,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":8682,"type":"original_new","width":200,"height":200},{"ext":"webp","size":8884,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2772,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1830,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":884,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-19T08:19:53.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-21T16:44:15.000000Z","updated_at":"2023-08-19T08:19:53.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":30555,"share_id":null,"site_user_id":924,"shareable_id":6210,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Onca reklama, sosyal medya boostuna, y\u0131llarca yap\u0131lm\u0131\u015f altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ra\u011fmen bence bekleneni verememi\u015f film. Y\u00fcksek b\u00fct\u00e7eli ve kaliteli bir yap\u0131m olsa da nihayetinde baz\u0131 izleyenleri hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frataca\u011f\u0131 kesin gibiydi zaten ve nitekim ben de bu izleyenler aras\u0131nday\u0131m. Ben sonun bu kadar keskin olaca\u011f\u0131n\u0131 ummuyordum. Daha a\u00e7\u0131k u\u00e7lu bir final yak\u0131\u015f\u0131rd\u0131. Ger\u00e7i Marvel'i de anl\u0131yorum; baz\u0131 kahramanlar\u0131n art\u0131k emeklili\u011fe ayr\u0131lmalar\u0131 da gerekiyordu ama gene de finali \u00e7ok keskindi.","static_content":"Onca reklama, sosyal medya boostuna, y\u0131llarca yap\u0131lm\u0131\u015f altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ra\u011fmen bence bekleneni verememi\u015f film. Y\u00fcksek b\u00fct\u00e7eli ve kaliteli bir yap\u0131m olsa da nihayetinde baz\u0131 izleyenleri hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frataca\u011f\u0131 kesin gibiydi zaten ve nitekim ben de bu izleyenler aras\u0131nday\u0131m. Ben sonun bu kadar keskin olaca\u011f\u0131n\u0131 ummuyordum. Daha a\u00e7\u0131k u\u00e7lu bir final yak\u0131\u015f\u0131rd\u0131. Ger\u00e7i Marvel'i de anl\u0131yorum; baz\u0131 kahramanlar\u0131n art\u0131k emeklili\u011fe ayr\u0131lmalar\u0131 da gerekiyordu ama gene de finali \u00e7ok keskindi.","release_date":"2019-07-12T12:47:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-07-12T12:47:42.000000Z","updated_at":"2019-07-12T16:58:40.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":924,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"\u00c7a\u011fr\u0131 Temel","slug":null,"email":"cagritemel@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1561877346-3-i.jpeg","image_settings":{"id":924,"path":"\/images\/profiles\/2019\/06\/30\/09\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":11728,"type":"original_old","width":200,"height":200},{"ext":"jpeg","size":12138,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2957,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2171,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1373,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":9466,"type":"original_new","width":200,"height":200},{"ext":"webp","size":8064,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2016,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1334,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":684,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-26T09:23:20.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-30T06:46:30.000000Z","updated_at":"2023-08-26T09:23:20.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":11764,"movie_id":6210,"locale":"en","name":"Avengers: Endgame","slug":"avengers-endgame","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":11763,"movie_id":6210,"locale":"tr","name":"Yenilmezler: Oyunun Sonu","slug":"yenilmezler-oyunun-sonu","sub_name":"","description":"<p>Yenilmezler: Sonsuzluk Sava\u015f\u0131 (2018)'nda ya\u015fan\u0131lan ve Yenilmezler'in neredeyse sonunu getirmi\u015f olan m\u00fccadele sonras\u0131nda Thanos ve sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131 evrenin d\u00f6rt bir yan\u0131nda ter\u00f6r estirmektedir. Sava\u015ftan hem yenik hem de tamamen moralsiz bir \u015fekilde ayr\u0131lan Yenilmezler ekibinin hayatta kalan \u00fcyeleri Thanos'un yaratt\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6r ve kaosun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek i\u00e7in belki de hayatlar\u0131n\u0131n en zorlu m\u00fccadelesini vermek zorunda kalacaklard\u0131r. \u0130\u00e7 \u00e7eki\u015fmelerini ve kendi aralar\u0131ndaki problemleri bir kenara b\u0131rakacak olan Yenilmezler, Thanos'a kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7lerini birle\u015ftirirken, onun yaratt\u0131\u011f\u0131 zarar\u0131 geri d\u00f6nd\u00fcrebilmek i\u00e7in insan\u00fcst\u00fc bir \u00e7aba ve m\u00fccadele i\u00e7ine gireceklerdir. 26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girmi\u015f olan&nbsp;Yenilmezler: Oyunun Sonu, \u00f6zellikle hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir merakla beklenen Marvel Sinematik Evreni'nin 22.filmi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.&nbsp;Filmle ilgili beklentilerin olduk\u00e7a y\u00fcksek olmas\u0131 yap\u0131m\u0131n kendisinin de uzun olaca\u011f\u0131 beklentilerini y\u00fckseltmi\u015f durumda. Bu teoriyi g\u00fc\u00e7lendiren bir di\u011fer husus ise filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan Russo karde\u015flerin filmin uzunlu\u011funun 3 saati bulabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131. Filmin ilk resmi fragman\u0131, \u00fcnl\u00fc video payla\u015f\u0131m sitesi Youtube'da yay\u0131nland\u0131ktan 4 saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde 1 Milyon be\u011feniye ula\u015fmak suretiyle bu alanda rekor k\u0131rm\u0131\u015f durumda. Filmin fragman\u0131n\u0131n k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tek rekor da bu de\u011fil. 24 saat gibi bir s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 290 Milyon izlenmeye ula\u015fan fragman bu alanda da bir rekor sahibi olmu\u015f durumda.<\/p>","static_content":"<p>Yenilmezler: Sonsuzluk Sava\u015f\u0131 (2018)'nda ya\u015fan\u0131lan ve Yenilmezler'in neredeyse sonunu getirmi\u015f olan m\u00fccadele sonras\u0131nda Thanos ve sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131 evrenin d\u00f6rt bir yan\u0131nda ter\u00f6r estirmektedir. Sava\u015ftan hem yenik hem de tamamen moralsiz bir \u015fekilde ayr\u0131lan Yenilmezler ekibinin hayatta kalan \u00fcyeleri Thanos'un yaratt\u0131\u011f\u0131 ter\u00f6r ve kaosun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ebilmek i\u00e7in belki de hayatlar\u0131n\u0131n en zorlu m\u00fccadelesini vermek zorunda kalacaklard\u0131r. \u0130\u00e7 \u00e7eki\u015fmelerini ve kendi aralar\u0131ndaki problemleri bir kenara b\u0131rakacak olan Yenilmezler, Thanos'a kar\u015f\u0131 g\u00fc\u00e7lerini birle\u015ftirirken, onun yaratt\u0131\u011f\u0131 zarar\u0131 geri d\u00f6nd\u00fcrebilmek i\u00e7in insan\u00fcst\u00fc bir \u00e7aba ve m\u00fccadele i\u00e7ine gireceklerdir. 26 Nisan 2019 tarihinde vizyona girmi\u015f olan\u00a0Yenilmezler: Oyunun Sonu, \u00f6zellikle hayranlar\u0131 taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir merakla beklenen Marvel Sinematik Evreni'nin 22.filmi olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.\u00a0Filmle ilgili beklentilerin olduk\u00e7a y\u00fcksek olmas\u0131 yap\u0131m\u0131n kendisinin de uzun olaca\u011f\u0131 beklentilerini y\u00fckseltmi\u015f durumda. Bu teoriyi g\u00fc\u00e7lendiren bir di\u011fer husus ise filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda oturan Russo karde\u015flerin filmin uzunlu\u011funun 3 saati bulabilece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131. Filmin ilk resmi fragman\u0131, \u00fcnl\u00fc video payla\u015f\u0131m sitesi Youtube'da yay\u0131nland\u0131ktan 4 saat gibi k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7erisinde 1 Milyon be\u011feniye ula\u015fmak suretiyle bu alanda rekor k\u0131rm\u0131\u015f durumda. Filmin fragman\u0131n\u0131n k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tek rekor da bu de\u011fil. 24 saat gibi bir s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 290 Milyon izlenmeye ula\u015fan fragman bu alanda da bir rekor sahibi olmu\u015f durumda.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":7959,"created_at":"2019-01-05T13:22:32.000000Z","updated_at":"2019-01-05T13:22:32.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":7962,"created_at":"2019-01-05T14:40:12.000000Z","updated_at":"2019-01-05T14:40:12.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":7963,"created_at":"2019-01-05T14:44:03.000000Z","updated_at":"2019-01-05T14:44:03.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":74},{"id":8072,"created_at":"2019-01-15T14:28:32.000000Z","updated_at":"2019-01-15T14:28:32.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":504},{"id":8344,"created_at":"2019-01-30T08:34:14.000000Z","updated_at":"2019-01-30T08:34:14.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":757},{"id":8363,"created_at":"2019-01-31T02:59:21.000000Z","updated_at":"2019-01-31T02:59:21.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":340},{"id":8364,"created_at":"2019-01-31T03:04:15.000000Z","updated_at":"2019-01-31T03:04:15.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":6},{"id":8398,"created_at":"2019-02-02T11:58:37.000000Z","updated_at":"2019-02-02T11:58:37.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":692},{"id":8409,"created_at":"2019-02-03T12:53:10.000000Z","updated_at":"2019-02-03T12:53:10.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":490},{"id":8631,"created_at":"2019-02-19T10:35:03.000000Z","updated_at":"2019-02-19T10:35:03.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":720},{"id":8723,"created_at":"2019-02-26T16:03:36.000000Z","updated_at":"2019-02-26T16:03:36.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":813},{"id":8870,"created_at":"2019-03-14T12:53:40.000000Z","updated_at":"2019-03-14T12:53:40.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":283},{"id":8873,"created_at":"2019-03-14T22:50:17.000000Z","updated_at":"2019-03-14T22:50:17.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":18},{"id":8938,"created_at":"2019-03-19T16:53:20.000000Z","updated_at":"2019-03-19T16:53:20.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":566},{"id":8966,"created_at":"2019-03-22T18:30:39.000000Z","updated_at":"2019-03-22T18:30:39.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":878},{"id":9011,"created_at":"2019-03-24T18:09:06.000000Z","updated_at":"2019-03-24T18:09:06.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":319},{"id":9023,"created_at":"2019-03-26T12:36:27.000000Z","updated_at":"2019-03-26T12:36:27.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":680},{"id":9029,"created_at":"2019-03-26T15:25:46.000000Z","updated_at":"2019-03-26T15:25:46.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":881},{"id":9334,"created_at":"2019-04-26T19:19:20.000000Z","updated_at":"2019-04-26T19:19:20.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":886},{"id":9348,"created_at":"2019-04-27T14:23:41.000000Z","updated_at":"2019-04-27T14:23:41.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":898},{"id":9351,"created_at":"2019-04-27T15:07:49.000000Z","updated_at":"2019-04-27T15:07:49.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":900},{"id":9398,"created_at":"2019-04-30T08:27:33.000000Z","updated_at":"2019-04-30T08:27:33.000000Z","rating":7,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":106},{"id":9481,"created_at":"2019-05-08T15:29:37.000000Z","updated_at":"2019-05-08T15:29:37.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":339},{"id":9591,"created_at":"2019-05-17T09:35:00.000000Z","updated_at":"2019-05-17T09:35:00.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":9763,"created_at":"2019-06-05T09:00:24.000000Z","updated_at":"2019-06-05T09:00:24.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":902},{"id":9808,"created_at":"2019-06-14T01:35:21.000000Z","updated_at":"2019-06-14T01:35:21.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":916},{"id":9956,"created_at":"2019-06-30T10:19:57.000000Z","updated_at":"2019-06-30T10:19:57.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":738},{"id":10016,"created_at":"2019-07-12T12:45:30.000000Z","updated_at":"2019-07-12T12:45:30.000000Z","rating":7,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":924},{"id":10101,"created_at":"2019-07-18T18:04:22.000000Z","updated_at":"2019-07-18T18:04:22.000000Z","rating":9,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":10675,"created_at":"2019-10-12T20:09:25.000000Z","updated_at":"2019-10-12T20:09:25.000000Z","rating":8,"rateable_id":6210,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":905}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6210,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":12,"created_at":"2016-11-18T15:00:30.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Fantezi","slug":"fantezi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-da2ba95c-7fff-9f0c-d870-0d21863981b7\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <meta charset=\"utf-8\"><\/span><\/span><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kurgusal olaylara ve karakterlere dayanan bir film <em>\"fantazi\"<\/em> olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z d\u00fcnyada ger\u00e7ekle\u015fmesi imkans\u0131z olaylar\u0131n ve karakterlerin i\u015flendi\u011fi bir t\u00fcr olan fantazi, bilim kurgu ve korku t\u00fcr\u00fcyle kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Her fantazi filmi bilim kurgu veya korku say\u0131lmayaca\u011f\u0131 gibi birbirlerinden ba\u011f\u0131ms\u0131z de\u011fildirler. Bir filmi fantazi t\u00fcr\u00fcyle s\u0131n\u0131rlamak s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131d\u0131r. Bilim kurgu ve korku, fantazi t\u00fcr\u00fcn\u00fcn farkl\u0131 y\u00f6nlerini ifade eden t\u00fcrlerdir, di\u011fer bir ifadeyle alt kategorileridir. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim kurgu t\u00fcr\u00fc fantastik \u00f6geleri bir yana bilimsel bilgilere dayan\u0131r. Bilimsel ger\u00e7ekler, teknoloji gibi durumlar\u0131 konu eder. Fakat fantazi t\u00fcr\u00fcnde b\u00f6yle bir zorunluluk yoktur. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantazi t\u00fcr\u00fc daha \u00e7ok mistik, masals\u0131 olaylara dayan\u0131r. Anlatt\u0131\u011f\u0131 olay ve karakterler bilimden ziyade hayal d\u00fcnyas\u0131na hitap eder. \u00d6rne\u011fin bir bilim kurgu filminde uzay gemisi, astronotlar varken, fantazi t\u00fcr\u00fcnde u\u00e7an hayvanlar, konu\u015fan hayvanlar bulunur. Korku t\u00fcr\u00fcnde ise; \u015fiddet, korku, k\u00f6t\u00fcl\u00fck, \u015feytani olaylar ve karakterler bulunur. Hayaletler, canavarlar, vampirler gibi konusu olan korku t\u00fcr\u00fc ise fantazi t\u00fcr\u00fc ile ilintilidir. Yani bilim kurgu ve korku filmleri baz\u0131 durumlarda fantezi ile harmanlanabilir. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"","meta_description":"","pivot":{"movie_typeable_id":6210,"movie_type_id":12,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":11,"movie_type_id":12,"locale":"tr","name":"Fantezi","slug":"fantezi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-da2ba95c-7fff-9f0c-d870-0d21863981b7\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <meta charset=\"utf-8\"><\/span><\/span><span style=\"font-size:16px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kurgusal olaylara ve karakterlere dayanan bir film <em>\"fantazi\"<\/em> olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z d\u00fcnyada ger\u00e7ekle\u015fmesi imkans\u0131z olaylar\u0131n ve karakterlerin i\u015flendi\u011fi bir t\u00fcr olan fantazi, bilim kurgu ve korku t\u00fcr\u00fcyle kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Her fantazi filmi bilim kurgu veya korku say\u0131lmayaca\u011f\u0131 gibi birbirlerinden ba\u011f\u0131ms\u0131z de\u011fildirler. Bir filmi fantazi t\u00fcr\u00fcyle s\u0131n\u0131rlamak s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131d\u0131r. Bilim kurgu ve korku, fantazi t\u00fcr\u00fcn\u00fcn farkl\u0131 y\u00f6nlerini ifade eden t\u00fcrlerdir, di\u011fer bir ifadeyle alt kategorileridir. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim kurgu t\u00fcr\u00fc fantastik \u00f6geleri bir yana bilimsel bilgilere dayan\u0131r. Bilimsel ger\u00e7ekler, teknoloji gibi durumlar\u0131 konu eder. Fakat fantazi t\u00fcr\u00fcnde b\u00f6yle bir zorunluluk yoktur. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantazi t\u00fcr\u00fc daha \u00e7ok mistik, masals\u0131 olaylara dayan\u0131r. Anlatt\u0131\u011f\u0131 olay ve karakterler bilimden ziyade hayal d\u00fcnyas\u0131na hitap eder. \u00d6rne\u011fin bir bilim kurgu filminde uzay gemisi, astronotlar varken, fantazi t\u00fcr\u00fcnde u\u00e7an hayvanlar, konu\u015fan hayvanlar bulunur. Korku t\u00fcr\u00fcnde ise; \u015fiddet, korku, k\u00f6t\u00fcl\u00fck, \u015feytani olaylar ve karakterler bulunur. Hayaletler, canavarlar, vampirler gibi konusu olan korku t\u00fcr\u00fc ise fantazi t\u00fcr\u00fc ile ilintilidir. Yani bilim kurgu ve korku filmleri baz\u0131 durumlarda fantezi ile harmanlanabilir. <\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"","meta_description":""}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6210,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Joe Russo
Bir Zamanlar... Hollywood'da epikse 2
7.4/10
12 Oy

Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)

Tür Komedi, Dram

{"id":6446,"user_id":10,"original_name":"Once Upon a Time in Hollywood","vision_date":"2019-08-22T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood-k-1558598312.jpeg","image_settings":{"id":6446,"path":"\/images\/movies\/2019\/01\/21\/11\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":52436,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":52436,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":19997,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":4283,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2382,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":5330,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":33332,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":33332,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":13208,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2832,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1378,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3456,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt7131622","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69NyG89JrLp2p2q08iGwn2ug","share_count":28,"follower_count":26,"rate_count":12,"rate_average":7.4,"created_at":"2019-01-21T08:08:05.000000Z","updated_at":"2021-06-23T00:10:31.000000Z","name":"Bir Zamanlar... Hollywood'da","slug":"once-upon-a-time-in-hollywood","sub_name":"","description":"<p>Once Upon a Time in Hollywood filmi \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1530\" data-type=\"persons\">Quentin Tarantino<\/span> 'nun 9. uzun metrajl\u0131 filmi. 9. olmas\u0131n\u0131 \u00f6zellikle vurguluyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc 10 filminden sonra sinemay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r. Sinema yerine tiyatro ve yazarl\u0131\u011fa odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/brad-pitt.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"339\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Temmuz-A\u011fustos aylar\u0131 i\u00e7erisinde vizyona girecek film, 1960'l\u0131 y\u0131llar Hollywood'unda ba\u015fl\u0131yor. Hippilerin d\u00fcnyas\u0131nda \u00fcnl\u00fc simalar\u0131nda hayatlar\u0131ndan kesitlerle farkl\u0131 bir hikaye sunaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"454\" data-type=\"persons\">Charles Manson<\/span> ve m\u00fcritlerinin \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1668\" data-type=\"persons\">Roman Polanski<\/span> 'nin e\u015fi <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15864\" data-type=\"persons\">Sharon Tate<\/span> 'in 8 ayl\u0131k hamile e\u015fi ve arada\u015flar\u0131n\u0131n cinayetide ba\u011flant\u0131l\u0131 \u015fekilde filmde yer alacak.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/margot-robbie.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"315\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin esas hikayesi ise eskiden \u00fcnl\u00fc bir oyuncu olan Rick Dalton ve dubl\u00f6r\u00fc Cliff Booth'un sekt\u00f6rden vazge\u00e7memeleri \u00fczerine kurulu. Sharon Tate ise Rick Dalton'un yan kom\u015fusu.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/Once-Upon-A-Time-In-Hollywood-Trailer-Release.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"316\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Rick Dalton rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1610\" data-type=\"persons\">Leonardo Di Caprio<\/span> , Cliff Booth rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1564\" data-type=\"persons\">Brad Pitt<\/span> , Sharon Tate rol\u00fcnde ise <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2160\" data-type=\"persons\">Margot Robbie<\/span> yer al\u0131yor. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15151\" data-type=\"persons\">Burt Reynolds<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2307\" data-type=\"persons\">Emile Hirsch<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2621\" data-type=\"persons\">Dakota Johnson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2609\" data-type=\"persons\">Kurt Russell<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6709\" data-type=\"persons\">Michael Madsen<\/span> kadroda yer alan di\u011fer isimler. Fakat Burt Reynolds'\u0131n canland\u0131raca\u011f\u0131, Manson ve m\u00fcritlerine evini kiralayan ev sahibi karakteri yerine ba\u015fka bir oyuncu ge\u00e7mi\u015ftir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Reynolds 6 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/damon-herriman.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"401\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Charles Manson rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"147695\" data-type=\"persons\">Damon Herriman<\/span> yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Herriman ayn\u0131 rol\u00fc <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2055\" data-type=\"movies\">Mindhunter<\/span> '\u0131n ikinci seoznunda da canland\u0131racak. Filmin ilk \u00f6nce 9 A\u011fustos tarihinde vizyonda olmas\u0131 istendi. Bu tarih ayn\u0131 zamanda Sharon Tate ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n katlinin 50. y\u0131l\u0131. Fakat daha sonra odak noktas\u0131n\u0131 Manson ve tarikat\u0131na \u00e7ekmemek i\u00e7in tarih 23 A\u011fustos olarak de\u011fi\u015ftirildi.<\/p>","static_content":"<p>Once Upon a Time in Hollywood filmi \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/quentin-tarantino\" title=\"Quentin Tarantino\">Quentin Tarantino<\/a> 'nun 9. uzun metrajl\u0131 filmi. 9. olmas\u0131n\u0131 \u00f6zellikle vurguluyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc 10 filminden sonra sinemay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r. Sinema yerine tiyatro ve yazarl\u0131\u011fa odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/brad-pitt.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"339\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Temmuz-A\u011fustos aylar\u0131 i\u00e7erisinde vizyona girecek film, 1960'l\u0131 y\u0131llar Hollywood'unda ba\u015fl\u0131yor. Hippilerin d\u00fcnyas\u0131nda \u00fcnl\u00fc simalar\u0131nda hayatlar\u0131ndan kesitlerle farkl\u0131 bir hikaye sunaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/charles-manson\" title=\"Charles Manson\">Charles Manson<\/a> ve m\u00fcritlerinin \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/roman-polanski\" title=\"Roman Polanski\">Roman Polanski<\/a> 'nin e\u015fi <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sharon-tate\" title=\"Sharon Tate\">Sharon Tate<\/a> 'in 8 ayl\u0131k hamile e\u015fi ve arada\u015flar\u0131n\u0131n cinayetide ba\u011flant\u0131l\u0131 \u015fekilde filmde yer alacak.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/margot-robbie.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"315\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin esas hikayesi ise eskiden \u00fcnl\u00fc bir oyuncu olan Rick Dalton ve dubl\u00f6r\u00fc Cliff Booth'un sekt\u00f6rden vazge\u00e7memeleri \u00fczerine kurulu. Sharon Tate ise Rick Dalton'un yan kom\u015fusu.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/Once-Upon-A-Time-In-Hollywood-Trailer-Release.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"316\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Rick Dalton rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/leonardo-dicaprio\" title=\"Leonardo Di Caprio\">Leonardo Di Caprio<\/a> , Cliff Booth rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brad-pitt\" title=\"Brad Pitt\">Brad Pitt<\/a> , Sharon Tate rol\u00fcnde ise <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/margot-robbie\" title=\"Margot Robbie\">Margot Robbie<\/a> yer al\u0131yor. <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/burt-reynolds\" title=\"Burt Reynolds\">Burt Reynolds<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/emile-hirsch\" title=\"Emile Hirsch\">Emile Hirsch<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dakota-johnson\" title=\"Dakota Johnson\">Dakota Johnson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/kurt-russell\" title=\"Kurt Russell\">Kurt Russell<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/madsen-madsen\" title=\"Michael Madsen\">Michael Madsen<\/a> kadroda yer alan di\u011fer isimler. Fakat Burt Reynolds'\u0131n canland\u0131raca\u011f\u0131, Manson ve m\u00fcritlerine evini kiralayan ev sahibi karakteri yerine ba\u015fka bir oyuncu ge\u00e7mi\u015ftir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Reynolds 6 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/damon-herriman.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"401\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Charles Manson rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/damon-herriman\" title=\"Damon Herriman\">Damon Herriman<\/a> yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Herriman ayn\u0131 rol\u00fc <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/mindhunter\" title=\"Mindhunter\">Mindhunter<\/a> '\u0131n ikinci seoznunda da canland\u0131racak. Filmin ilk \u00f6nce 9 A\u011fustos tarihinde vizyonda olmas\u0131 istendi. Bu tarih ayn\u0131 zamanda Sharon Tate ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n katlinin 50. y\u0131l\u0131. Fakat daha sonra odak noktas\u0131n\u0131 Manson ve tarikat\u0131na \u00e7ekmemek i\u00e7in tarih 23 A\u011fustos olarak de\u011fi\u015ftirildi.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":39764,"share_id":null,"site_user_id":43,"shareable_id":6446,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Modas\u0131 ge\u00e7tikten sonra izleyeyim demi\u015ftim iykide \u00f6yle yapm\u0131\u015f\u0131m. Ben \u00e7ok keyifle izledim <mention type=\"persons\" id=\"1530\">Quentin Tarantino<\/mention> yine kendini son sahnelerde konu\u015fturmu\u015f. Zaten <mention type=\"persons\" id=\"1564\">Brad Pitt<\/mention> i \u00f6zlemi\u015ftim izlemeyi onun i\u00e7in a\u00e7\u0131p izledim tabi ki <mention type=\"persons\" id=\"1610\">Leonardo Di Caprio<\/mention> da. Allah\u0131m ne g\u00fczel adam ya ikiside lanet gelsin. Bence gayette ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir oyuncu ikiside.","static_content":"Modas\u0131 ge\u00e7tikten sonra izleyeyim demi\u015ftim iykide \u00f6yle yapm\u0131\u015f\u0131m. Ben \u00e7ok keyifle izledim <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/quentin-tarantino' title='Quentin Tarantino' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1530'>Quentin Tarantino<\/a> yine kendini son sahnelerde konu\u015fturmu\u015f. Zaten <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/brad-pitt' title='Brad Pitt' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1564'>Brad Pitt<\/a> i \u00f6zlemi\u015ftim izlemeyi onun i\u00e7in a\u00e7\u0131p izledim tabi ki <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/leonardo-dicaprio' title='Leonardo Di Caprio' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1610'>Leonardo Di Caprio<\/a> da. Allah\u0131m ne g\u00fczel adam ya ikiside lanet gelsin. Bence gayette ola\u011fan\u00fcst\u00fc bir oyuncu ikiside.","release_date":"2020-11-22T17:13:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-11-22T17:13:11.000000Z","updated_at":"2021-12-15T19:43:36.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":43,"facebook_id":null,"google_id":"112389838348803876233","activated":"0","name":"Didem Urun","slug":null,"email":"didemurun92@gmail.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1505085491i.jpeg","image_settings":{"id":"43-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/02\/12\/14\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17984,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2167,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1322,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":12700,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":2008,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":990,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":298,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2021-11-02T17:16:23.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-05-23T11:14:28.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-02-12T11:48:25.000000Z","updated_at":"2023-05-23T11:14:28.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":31642,"share_id":null,"site_user_id":6,"shareable_id":6446,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Sondan bir \u00f6nceki filmi olmas\u0131 anlam\u0131nda ben \u00e7ok daha iddial\u0131 bir yap\u0131m bekledim a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. <mention type=\"persons\" id=\"1530\">Quentin Tarantino<\/mention> her filminde beklentileri o kadar yukar\u0131ya \u00e7ekti ki \u015fu anda kendisini a\u015famad\u0131\u011f\u0131 her projesinde hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yarat\u0131yor bence. Bu filme kesinlikle k\u00f6t\u00fc diyemem ama bekledi\u011fim kadar da iyi bulamad\u0131m filmi. Ayr\u0131ca filmin bence bu kadar uzun olmas\u0131 da gereksiz, baz\u0131 k\u0131s\u0131mlar sanki gereksiz detaya bo\u011fulmu\u015f gibi geldi bana.","static_content":"Sondan bir \u00f6nceki filmi olmas\u0131 anlam\u0131nda ben \u00e7ok daha iddial\u0131 bir yap\u0131m bekledim a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/quentin-tarantino' title='Quentin Tarantino' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1530'>Quentin Tarantino<\/a> her filminde beklentileri o kadar yukar\u0131ya \u00e7ekti ki \u015fu anda kendisini a\u015famad\u0131\u011f\u0131 her projesinde hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yarat\u0131yor bence. Bu filme kesinlikle k\u00f6t\u00fc diyemem ama bekledi\u011fim kadar da iyi bulamad\u0131m filmi. Ayr\u0131ca filmin bence bu kadar uzun olmas\u0131 da gereksiz, baz\u0131 k\u0131s\u0131mlar sanki gereksiz detaya bo\u011fulmu\u015f gibi geldi bana.","release_date":"2019-09-08T18:06:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-09-08T18:06:38.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:28.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":6,"facebook_id":"10154941861219643","google_id":"112536890513947247362","activated":"0","name":"serdar \u00f6ns\u00f6z","slug":"serdar.onsoz","email":"serdarnsz@gmail.com","nickname":"Serdar","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1563602808-5-i.jpeg","image_settings":{"id":6,"path":"\/images\/profiles\/2016\/12\/26\/10\/","versions":[{"ext":"png","size":24555,"type":"original_old","width":225,"height":225},{"ext":"jpeg","size":15041,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":3772,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2713,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1499,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":10694,"type":"original_new","width":225,"height":225},{"ext":"webp","size":9052,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2364,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1592,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":750,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1483744443i.jpeg","birth_date":"1974-06-15T21:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":1,"school_id":42,"school_section_id":null,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":3,"receive_message_status":"2","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"1","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2020-09-17T19:49:14.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-22T12:01:22.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2016-12-26T07:15:18.000000Z","updated_at":"2023-09-22T12:01:22.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":12210,"movie_id":6446,"locale":"en","name":"Once Upon a Time in Hollywood","slug":"once-upon-a-time-in-hollywood","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":12209,"movie_id":6446,"locale":"tr","name":"Bir Zamanlar... Hollywood'da","slug":"once-upon-a-time-in-hollywood","sub_name":"","description":"<p>Once Upon a Time in Hollywood filmi \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1530\" data-type=\"persons\">Quentin Tarantino<\/span> 'nun 9. uzun metrajl\u0131 filmi. 9. olmas\u0131n\u0131 \u00f6zellikle vurguluyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc 10 filminden sonra sinemay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r. Sinema yerine tiyatro ve yazarl\u0131\u011fa odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/brad-pitt.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"339\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Temmuz-A\u011fustos aylar\u0131 i\u00e7erisinde vizyona girecek film, 1960'l\u0131 y\u0131llar Hollywood'unda ba\u015fl\u0131yor. Hippilerin d\u00fcnyas\u0131nda \u00fcnl\u00fc simalar\u0131nda hayatlar\u0131ndan kesitlerle farkl\u0131 bir hikaye sunaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"454\" data-type=\"persons\">Charles Manson<\/span> ve m\u00fcritlerinin \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1668\" data-type=\"persons\">Roman Polanski<\/span> 'nin e\u015fi <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15864\" data-type=\"persons\">Sharon Tate<\/span> 'in 8 ayl\u0131k hamile e\u015fi ve arada\u015flar\u0131n\u0131n cinayetide ba\u011flant\u0131l\u0131 \u015fekilde filmde yer alacak.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/margot-robbie.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"315\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin esas hikayesi ise eskiden \u00fcnl\u00fc bir oyuncu olan Rick Dalton ve dubl\u00f6r\u00fc Cliff Booth'un sekt\u00f6rden vazge\u00e7memeleri \u00fczerine kurulu. Sharon Tate ise Rick Dalton'un yan kom\u015fusu.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/Once-Upon-A-Time-In-Hollywood-Trailer-Release.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"316\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Rick Dalton rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1610\" data-type=\"persons\">Leonardo Di Caprio<\/span> , Cliff Booth rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1564\" data-type=\"persons\">Brad Pitt<\/span> , Sharon Tate rol\u00fcnde ise <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2160\" data-type=\"persons\">Margot Robbie<\/span> yer al\u0131yor. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15151\" data-type=\"persons\">Burt Reynolds<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2307\" data-type=\"persons\">Emile Hirsch<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2621\" data-type=\"persons\">Dakota Johnson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2609\" data-type=\"persons\">Kurt Russell<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6709\" data-type=\"persons\">Michael Madsen<\/span> kadroda yer alan di\u011fer isimler. Fakat Burt Reynolds'\u0131n canland\u0131raca\u011f\u0131, Manson ve m\u00fcritlerine evini kiralayan ev sahibi karakteri yerine ba\u015fka bir oyuncu ge\u00e7mi\u015ftir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Reynolds 6 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/damon-herriman.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"401\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Charles Manson rol\u00fcnde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"147695\" data-type=\"persons\">Damon Herriman<\/span> yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Herriman ayn\u0131 rol\u00fc <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2055\" data-type=\"movies\">Mindhunter<\/span> '\u0131n ikinci seoznunda da canland\u0131racak. Filmin ilk \u00f6nce 9 A\u011fustos tarihinde vizyonda olmas\u0131 istendi. Bu tarih ayn\u0131 zamanda Sharon Tate ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n katlinin 50. y\u0131l\u0131. Fakat daha sonra odak noktas\u0131n\u0131 Manson ve tarikat\u0131na \u00e7ekmemek i\u00e7in tarih 23 A\u011fustos olarak de\u011fi\u015ftirildi.<\/p>","static_content":"<p>Once Upon a Time in Hollywood filmi \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/quentin-tarantino\" title=\"Quentin Tarantino\">Quentin Tarantino<\/a> 'nun 9. uzun metrajl\u0131 filmi. 9. olmas\u0131n\u0131 \u00f6zellikle vurguluyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc 10 filminden sonra sinemay\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r. Sinema yerine tiyatro ve yazarl\u0131\u011fa odaklanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/brad-pitt.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"339\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Temmuz-A\u011fustos aylar\u0131 i\u00e7erisinde vizyona girecek film, 1960'l\u0131 y\u0131llar Hollywood'unda ba\u015fl\u0131yor. Hippilerin d\u00fcnyas\u0131nda \u00fcnl\u00fc simalar\u0131nda hayatlar\u0131ndan kesitlerle farkl\u0131 bir hikaye sunaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/charles-manson\" title=\"Charles Manson\">Charles Manson<\/a> ve m\u00fcritlerinin \u00fcnl\u00fc y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/roman-polanski\" title=\"Roman Polanski\">Roman Polanski<\/a> 'nin e\u015fi <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sharon-tate\" title=\"Sharon Tate\">Sharon Tate<\/a> 'in 8 ayl\u0131k hamile e\u015fi ve arada\u015flar\u0131n\u0131n cinayetide ba\u011flant\u0131l\u0131 \u015fekilde filmde yer alacak.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/margot-robbie.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"315\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin esas hikayesi ise eskiden \u00fcnl\u00fc bir oyuncu olan Rick Dalton ve dubl\u00f6r\u00fc Cliff Booth'un sekt\u00f6rden vazge\u00e7memeleri \u00fczerine kurulu. Sharon Tate ise Rick Dalton'un yan kom\u015fusu.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/Once-Upon-A-Time-In-Hollywood-Trailer-Release.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"316\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Rick Dalton rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/leonardo-dicaprio\" title=\"Leonardo Di Caprio\">Leonardo Di Caprio<\/a> , Cliff Booth rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brad-pitt\" title=\"Brad Pitt\">Brad Pitt<\/a> , Sharon Tate rol\u00fcnde ise <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/margot-robbie\" title=\"Margot Robbie\">Margot Robbie<\/a> yer al\u0131yor. <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/burt-reynolds\" title=\"Burt Reynolds\">Burt Reynolds<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/emile-hirsch\" title=\"Emile Hirsch\">Emile Hirsch<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dakota-johnson\" title=\"Dakota Johnson\">Dakota Johnson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/kurt-russell\" title=\"Kurt Russell\">Kurt Russell<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/madsen-madsen\" title=\"Michael Madsen\">Michael Madsen<\/a> kadroda yer alan di\u011fer isimler. Fakat Burt Reynolds'\u0131n canland\u0131raca\u011f\u0131, Manson ve m\u00fcritlerine evini kiralayan ev sahibi karakteri yerine ba\u015fka bir oyuncu ge\u00e7mi\u015ftir. \u00c7\u00fcnk\u00fc Reynolds 6 Eyl\u00fcl 2018 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/once-upon-a-time-in-hollywood\/damon-herriman.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"401\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Charles Manson rol\u00fcnde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/damon-herriman\" title=\"Damon Herriman\">Damon Herriman<\/a> yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Herriman ayn\u0131 rol\u00fc <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/mindhunter\" title=\"Mindhunter\">Mindhunter<\/a> '\u0131n ikinci seoznunda da canland\u0131racak. Filmin ilk \u00f6nce 9 A\u011fustos tarihinde vizyonda olmas\u0131 istendi. Bu tarih ayn\u0131 zamanda Sharon Tate ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n katlinin 50. y\u0131l\u0131. Fakat daha sonra odak noktas\u0131n\u0131 Manson ve tarikat\u0131na \u00e7ekmemek i\u00e7in tarih 23 A\u011fustos olarak de\u011fi\u015ftirildi.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":8952,"created_at":"2019-03-21T05:46:53.000000Z","updated_at":"2019-03-21T05:46:53.000000Z","rating":7,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":9051,"created_at":"2019-03-28T10:54:07.000000Z","updated_at":"2019-03-28T10:54:07.000000Z","rating":10,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":9635,"created_at":"2019-05-22T08:25:23.000000Z","updated_at":"2019-05-22T08:25:23.000000Z","rating":7,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":823},{"id":9645,"created_at":"2019-05-23T08:00:39.000000Z","updated_at":"2019-05-23T08:00:39.000000Z","rating":9,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":562},{"id":10408,"created_at":"2019-08-26T06:28:23.000000Z","updated_at":"2019-08-26T06:29:16.000000Z","rating":7,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":10436,"created_at":"2019-08-31T16:16:05.000000Z","updated_at":"2019-08-31T16:16:05.000000Z","rating":6,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":10439,"created_at":"2019-09-01T10:58:34.000000Z","updated_at":"2019-09-01T10:58:34.000000Z","rating":8,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":920},{"id":10464,"created_at":"2019-09-04T14:23:25.000000Z","updated_at":"2019-09-04T14:23:25.000000Z","rating":4,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":898},{"id":10468,"created_at":"2019-09-05T11:28:01.000000Z","updated_at":"2019-09-05T11:28:01.000000Z","rating":8,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":934},{"id":10489,"created_at":"2019-09-08T18:04:17.000000Z","updated_at":"2019-09-08T18:04:17.000000Z","rating":8,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":6},{"id":12650,"created_at":"2020-08-16T12:59:16.000000Z","updated_at":"2020-08-16T12:59:16.000000Z","rating":8,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":90},{"id":13535,"created_at":"2020-11-22T17:10:13.000000Z","updated_at":"2020-11-22T17:10:13.000000Z","rating":7,"rateable_id":6446,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43}],"types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":6446,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":6446,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]}]}

Yönetmen Quentin Tarantino
Kaptan Marvel epikse 3
6.6/10
10 Oy

Kaptan Marvel (2019)

{"id":5055,"user_id":10,"original_name":"Captain Marvel","vision_date":"2019-03-07T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/captain-marvel-k-1537351502.png","image_settings":{"id":5055,"path":"\/images\/movies\/2018\/09\/19\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":55088,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":29810,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11362,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2697,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1577,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3174,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":32372,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":33102,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12718,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2710,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1324,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3308,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt4154664","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69NOjYHQ04z1D09GvjBWTQI6","share_count":29,"follower_count":18,"rate_count":10,"rate_average":6.6,"created_at":"2018-09-19T10:05:02.000000Z","updated_at":"2020-07-29T00:10:22.000000Z","name":"Kaptan Marvel","slug":"kaptan-marvel","sub_name":"","description":"<p>Kaptan Marvel, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1213\" data-type=\"persons\">Marvel Studios&nbsp;<\/span>'un 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter&nbsp;ilk olarak <span class=\"custom-mention\" data-id=\"99951\" data-type=\"persons\">Stan Lee<\/span> ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Ancak bu filme konu olacak olan Kaptan Marvel asl\u0131nda ayn\u0131 serinin 13.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ortaya \u00e7\u0131kacak olan ve orjinal fikirde Kaptan Marvel'i destekler nitelikte tasarlanm\u0131\u015f olan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 pilotu olan Carol Danvers'tir.<\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klarla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen bir sava\u015f esnas\u0131nda kaza ge\u00e7irir. Sonras\u0131nda anla\u015f\u0131lacak oldu\u011fu \u00fczere \u00e7at\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kaza Carol Danvers'\u0131n DNA's\u0131nda geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemeyecek bir mutasyona yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Carol Danvers, art\u0131k Kaptan Marvel ad\u0131 ile an\u0131lacak olan s\u00fcper g\u00fc\u00e7leri olan bir karaktere d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. Kaptan Marvel'in elbetteki en \u00f6nemli \u00f6zelliklerinden bir tanesi, karakterin Marvel d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ilk kad\u0131n s\u00fcper kahraman karakteri olmas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"144942\" data-type=\"persons\">Anna Boden<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15212\" data-type=\"persons\">Ryan Fleck<\/span> oturuyor. Ba\u015frollerde Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc oyuncu <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3342\" data-type=\"persons\">Brie Larson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1259\" data-type=\"persons\">Jude Law<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2199\" data-type=\"persons\">Ben Mendelsohn<\/span> gibi isimler var.<\/p>\r\n\r\n<h3>&nbsp;<\/h3>\r\n\r\n<h3>Kaptan Marvel Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Carol Danvers \/ Vers \/ Captain Marvel - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3342\" data-type=\"persons\">Brie Larson<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Captain Marvel ger\u00e7ek ad\u0131 Carol Danvers. Carol Danvers bir hava kuvvetleri pilotu. Carol Starforce isimli&nbsp; Hala gezegenine ait Kree sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131 DNA's\u0131na sahip olarak bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Carol s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131ktan sonra d\u00fcnyaya geri d\u00f6ner ve ge\u00e7mi\u015fiyle hesapla\u015fmaya karar verir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Nick Fury - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Nick Fury karakteri Marvel yap\u0131mlar\u0131nda daha \u00f6nce kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Bu filmde daha gen\u00e7 ve g\u00f6zlerine ne oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Nick-Fury-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Mar-Vell - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1259\" data-type=\"persons\">Jude Law<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers'\u0131n s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131\u011f\u0131 gezegen Starforce'un lideridir. Captain Marvel'in ak\u0131l hocas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Jude-Law-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Minn-Erva - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6983\" data-type=\"persons\">Gemma Chan<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Starforce'un bir di\u011fer \u00fcyesi olan Minn-Erva keskin bir ni\u015fanc\u0131d\u0131r. Captain Marvel ile aralar\u0131nda tatl\u0131 sert bir rekabet bulunur.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Minn-Erva-Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"306\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Kaptan Marvel, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marvel-studios\" title=\"Marvel Studios\u00a0\">Marvel Studios\u00a0<\/a>'un 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter\u00a0ilk olarak <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/stan-lee\" title=\"Stan Lee\">Stan Lee<\/a> ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Ancak bu filme konu olacak olan Kaptan Marvel asl\u0131nda ayn\u0131 serinin 13.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ortaya \u00e7\u0131kacak olan ve orjinal fikirde Kaptan Marvel'i destekler nitelikte tasarlanm\u0131\u015f olan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 pilotu olan Carol Danvers'tir.<\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klarla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen bir sava\u015f esnas\u0131nda kaza ge\u00e7irir. Sonras\u0131nda anla\u015f\u0131lacak oldu\u011fu \u00fczere \u00e7at\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kaza Carol Danvers'\u0131n DNA's\u0131nda geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemeyecek bir mutasyona yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Carol Danvers, art\u0131k Kaptan Marvel ad\u0131 ile an\u0131lacak olan s\u00fcper g\u00fc\u00e7leri olan bir karaktere d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. Kaptan Marvel'in elbetteki en \u00f6nemli \u00f6zelliklerinden bir tanesi, karakterin Marvel d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ilk kad\u0131n s\u00fcper kahraman karakteri olmas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/anna-boden\" title=\"Anna Boden\">Anna Boden<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ryan-fleck\" title=\"Ryan Fleck\">Ryan Fleck<\/a> oturuyor. Ba\u015frollerde Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc oyuncu <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brie-larson\" title=\"Brie Larson\">Brie Larson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law\" title=\"Jude Law\">Jude Law<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ben-mendelsohn\" title=\"Ben Mendelsohn\">Ben Mendelsohn<\/a> gibi isimler var.<\/p>\r\n\r\n<h3>\u00a0<\/h3>\r\n\r\n<h3>Kaptan Marvel Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Carol Danvers \/ Vers \/ Captain Marvel - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brie-larson\" title=\"Brie Larson\">Brie Larson<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Captain Marvel ger\u00e7ek ad\u0131 Carol Danvers. Carol Danvers bir hava kuvvetleri pilotu. Carol Starforce isimli\u00a0 Hala gezegenine ait Kree sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131 DNA's\u0131na sahip olarak bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Carol s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131ktan sonra d\u00fcnyaya geri d\u00f6ner ve ge\u00e7mi\u015fiyle hesapla\u015fmaya karar verir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Nick Fury - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Nick Fury karakteri Marvel yap\u0131mlar\u0131nda daha \u00f6nce kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Bu filmde daha gen\u00e7 ve g\u00f6zlerine ne oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Nick-Fury-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Mar-Vell - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law\" title=\"Jude Law\">Jude Law<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers'\u0131n s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131\u011f\u0131 gezegen Starforce'un lideridir. Captain Marvel'in ak\u0131l hocas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Jude-Law-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Minn-Erva - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/gemma-chan\" title=\"Gemma Chan\">Gemma Chan<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Starforce'un bir di\u011fer \u00fcyesi olan Minn-Erva keskin bir ni\u015fanc\u0131d\u0131r. Captain Marvel ile aralar\u0131nda tatl\u0131 sert bir rekabet bulunur.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Minn-Erva-Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"306\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"Kaptan Marvel, Marvel'in 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter\u00a0ilk olarak Stan Lee ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r.","shares":[{"id":37494,"share_id":null,"site_user_id":900,"shareable_id":5055,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu filmi ben bir t\u00fcrl\u00fc sindiremedim. Yenilmezler ekibine sonradan kat\u0131lan ve alay\u0131n\u0131n hesab\u0131n\u0131 d\u00fcrecek g\u00fc\u00e7lere sahip olmas\u0131na ra\u011fmen genelde bir yanc\u0131 havas\u0131na sahip <mention type=\"persons\" id=\"3342\">Brie Larson<\/mention> bu karakteri canland\u0131racak belki de en son oyuncuydu. Ve nitekim karizmas\u0131ndaki eksiklik sebebiyle bence MCU'nun da en zay\u0131f filmi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Filmin zay\u0131fl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc i\u00e7inde <mention type=\"persons\" id=\"1259\">Jude Law<\/mention> oldu\u011funu bile zar zor se\u00e7iyor insan. Ke\u015fke casting taraf\u0131nda daha se\u00e7ici olup daha karizmatik bir fig\u00fcr\u00fc mevzunun ba\u015f\u0131na getirselerdi.","static_content":"Bu filmi ben bir t\u00fcrl\u00fc sindiremedim. Yenilmezler ekibine sonradan kat\u0131lan ve alay\u0131n\u0131n hesab\u0131n\u0131 d\u00fcrecek g\u00fc\u00e7lere sahip olmas\u0131na ra\u011fmen genelde bir yanc\u0131 havas\u0131na sahip <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/brie-larson' title='Brie Larson' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3342'>Brie Larson<\/a> bu karakteri canland\u0131racak belki de en son oyuncuydu. Ve nitekim karizmas\u0131ndaki eksiklik sebebiyle bence MCU'nun da en zay\u0131f filmi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Filmin zay\u0131fl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc i\u00e7inde <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law' title='Jude Law' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1259'>Jude Law<\/a> oldu\u011funu bile zar zor se\u00e7iyor insan. Ke\u015fke casting taraf\u0131nda daha se\u00e7ici olup daha karizmatik bir fig\u00fcr\u00fc mevzunun ba\u015f\u0131na getirselerdi.","release_date":"2020-07-28T16:31:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-07-28T16:31:17.000000Z","updated_at":"2020-07-29T12:29:36.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":900,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Kemal T\u00fcrkmen","slug":null,"email":"kemalturkmen@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1556377641-1-i.jpeg","image_settings":{"id":900,"path":"\/images\/profiles\/2019\/04\/27\/18\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":54498,"type":"original_old","width":400,"height":400},{"ext":"jpeg","size":13366,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2887,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2044,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1265,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":40370,"type":"original_new","width":400,"height":400},{"ext":"webp","size":14394,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2876,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1896,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":952,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-26T13:55:14.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-04-27T15:03:22.000000Z","updated_at":"2023-09-26T13:55:14.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":30888,"share_id":null,"site_user_id":283,"shareable_id":5055,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"<mention type=\"persons\" id=\"1259\">Jude Law<\/mention> \u2018un fig\u00fcran olarak rol ald\u0131\u011f\u0131 film??\u200d\u2642\ufe0f","static_content":"<a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law' title='Jude Law' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1259'>Jude Law<\/a> \u2018un fig\u00fcran olarak rol ald\u0131\u011f\u0131 film??\u200d\u2642\ufe0f","release_date":"2019-07-30T20:41:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-07-30T20:41:05.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:25.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":283,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Mert","slug":null,"email":"merttiz@mail.com.tr","nickname":"Mert","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1534761262i.jpeg","image_settings":{"id":"283-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/08\/27\/06\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":7719,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1515,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1007,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":4176,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1056,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":566,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":2,"city_id":1,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-15T07:49:11.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-11T08:45:16.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-08-27T03:07:20.000000Z","updated_at":"2023-09-11T08:45:16.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":9574,"movie_id":5055,"locale":"en","name":"Captain Marvel","slug":"captain-marvel","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":9573,"movie_id":5055,"locale":"tr","name":"Kaptan Marvel","slug":"kaptan-marvel","sub_name":"","description":"<p>Kaptan Marvel, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1213\" data-type=\"persons\">Marvel Studios&nbsp;<\/span>'un 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter&nbsp;ilk olarak <span class=\"custom-mention\" data-id=\"99951\" data-type=\"persons\">Stan Lee<\/span> ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Ancak bu filme konu olacak olan Kaptan Marvel asl\u0131nda ayn\u0131 serinin 13.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ortaya \u00e7\u0131kacak olan ve orjinal fikirde Kaptan Marvel'i destekler nitelikte tasarlanm\u0131\u015f olan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 pilotu olan Carol Danvers'tir.<\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klarla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen bir sava\u015f esnas\u0131nda kaza ge\u00e7irir. Sonras\u0131nda anla\u015f\u0131lacak oldu\u011fu \u00fczere \u00e7at\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kaza Carol Danvers'\u0131n DNA's\u0131nda geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemeyecek bir mutasyona yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Carol Danvers, art\u0131k Kaptan Marvel ad\u0131 ile an\u0131lacak olan s\u00fcper g\u00fc\u00e7leri olan bir karaktere d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. Kaptan Marvel'in elbetteki en \u00f6nemli \u00f6zelliklerinden bir tanesi, karakterin Marvel d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ilk kad\u0131n s\u00fcper kahraman karakteri olmas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"144942\" data-type=\"persons\">Anna Boden<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"15212\" data-type=\"persons\">Ryan Fleck<\/span> oturuyor. Ba\u015frollerde Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc oyuncu <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3342\" data-type=\"persons\">Brie Larson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1259\" data-type=\"persons\">Jude Law<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2199\" data-type=\"persons\">Ben Mendelsohn<\/span> gibi isimler var.<\/p>\r\n\r\n<h3>&nbsp;<\/h3>\r\n\r\n<h3>Kaptan Marvel Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Carol Danvers \/ Vers \/ Captain Marvel - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3342\" data-type=\"persons\">Brie Larson<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Captain Marvel ger\u00e7ek ad\u0131 Carol Danvers. Carol Danvers bir hava kuvvetleri pilotu. Carol Starforce isimli&nbsp; Hala gezegenine ait Kree sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131 DNA's\u0131na sahip olarak bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Carol s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131ktan sonra d\u00fcnyaya geri d\u00f6ner ve ge\u00e7mi\u015fiyle hesapla\u015fmaya karar verir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Nick Fury - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Nick Fury karakteri Marvel yap\u0131mlar\u0131nda daha \u00f6nce kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Bu filmde daha gen\u00e7 ve g\u00f6zlerine ne oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Nick-Fury-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Mar-Vell - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1259\" data-type=\"persons\">Jude Law<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers'\u0131n s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131\u011f\u0131 gezegen Starforce'un lideridir. Captain Marvel'in ak\u0131l hocas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Jude-Law-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Minn-Erva - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6983\" data-type=\"persons\">Gemma Chan<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Starforce'un bir di\u011fer \u00fcyesi olan Minn-Erva keskin bir ni\u015fanc\u0131d\u0131r. Captain Marvel ile aralar\u0131nda tatl\u0131 sert bir rekabet bulunur.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Minn-Erva-Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"306\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Kaptan Marvel, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marvel-studios\" title=\"Marvel Studios\u00a0\">Marvel Studios\u00a0<\/a>'un 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter\u00a0ilk olarak <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/stan-lee\" title=\"Stan Lee\">Stan Lee<\/a> ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Ancak bu filme konu olacak olan Kaptan Marvel asl\u0131nda ayn\u0131 serinin 13.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ortaya \u00e7\u0131kacak olan ve orjinal fikirde Kaptan Marvel'i destekler nitelikte tasarlanm\u0131\u015f olan sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 pilotu olan Carol Danvers'tir.<\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klarla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen bir sava\u015f esnas\u0131nda kaza ge\u00e7irir. Sonras\u0131nda anla\u015f\u0131lacak oldu\u011fu \u00fczere \u00e7at\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kaza Carol Danvers'\u0131n DNA's\u0131nda geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fclemeyecek bir mutasyona yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Carol Danvers, art\u0131k Kaptan Marvel ad\u0131 ile an\u0131lacak olan s\u00fcper g\u00fc\u00e7leri olan bir karaktere d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr. Kaptan Marvel'in elbetteki en \u00f6nemli \u00f6zelliklerinden bir tanesi, karakterin Marvel d\u00fcnyas\u0131n\u0131n ilk kad\u0131n s\u00fcper kahraman karakteri olmas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/anna-boden\" title=\"Anna Boden\">Anna Boden<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ryan-fleck\" title=\"Ryan Fleck\">Ryan Fleck<\/a> oturuyor. Ba\u015frollerde Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc oyuncu <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brie-larson\" title=\"Brie Larson\">Brie Larson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law\" title=\"Jude Law\">Jude Law<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ben-mendelsohn\" title=\"Ben Mendelsohn\">Ben Mendelsohn<\/a> gibi isimler var.<\/p>\r\n\r\n<h3>\u00a0<\/h3>\r\n\r\n<h3>Kaptan Marvel Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Carol Danvers \/ Vers \/ Captain Marvel - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/brie-larson\" title=\"Brie Larson\">Brie Larson<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Captain Marvel ger\u00e7ek ad\u0131 Carol Danvers. Carol Danvers bir hava kuvvetleri pilotu. Carol Starforce isimli\u00a0 Hala gezegenine ait Kree sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131 DNA's\u0131na sahip olarak bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Carol s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131ktan sonra d\u00fcnyaya geri d\u00f6ner ve ge\u00e7mi\u015fiyle hesapla\u015fmaya karar verir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Nick Fury - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Nick Fury karakteri Marvel yap\u0131mlar\u0131nda daha \u00f6nce kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Bu filmde daha gen\u00e7 ve g\u00f6zlerine ne oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Nick-Fury-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Mar-Vell - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jude-law\" title=\"Jude Law\">Jude Law<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Carol Danvers'\u0131n s\u00fcper g\u00fc\u00e7lerini kazand\u0131\u011f\u0131 gezegen Starforce'un lideridir. Captain Marvel'in ak\u0131l hocas\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Jude-Law-Captain-Marvel.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"400\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Minn-Erva - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/gemma-chan\" title=\"Gemma Chan\">Gemma Chan<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Starforce'un bir di\u011fer \u00fcyesi olan Minn-Erva keskin bir ni\u015fanc\u0131d\u0131r. Captain Marvel ile aralar\u0131nda tatl\u0131 sert bir rekabet bulunur.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/captain-marvel\/Minn-Erva-Captain-Marvel.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"306\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"Kaptan Marvel, Marvel'in 1967 y\u0131l\u0131ndan beri serilerinde hayat bulmu\u015f bir kahramand\u0131r. Karakter\u00a0ilk olarak Stan Lee ve Gene Colan'\u0131n Marvel Super-Heroes serisinin 12.b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kmaktad\u0131r."}],"ratings":[{"id":7972,"created_at":"2019-01-06T05:33:53.000000Z","updated_at":"2019-01-06T05:33:53.000000Z","rating":7,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":499},{"id":7982,"created_at":"2019-01-06T22:45:11.000000Z","updated_at":"2019-01-06T22:45:11.000000Z","rating":7,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":8617,"created_at":"2019-02-18T14:19:12.000000Z","updated_at":"2019-02-18T14:19:12.000000Z","rating":5,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":588},{"id":8677,"created_at":"2019-02-22T10:30:57.000000Z","updated_at":"2019-02-22T10:30:57.000000Z","rating":8,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":32},{"id":8828,"created_at":"2019-03-08T16:08:53.000000Z","updated_at":"2019-03-08T16:08:53.000000Z","rating":8,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":8836,"created_at":"2019-03-09T05:49:46.000000Z","updated_at":"2019-03-09T05:49:46.000000Z","rating":6,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":8838,"created_at":"2019-03-09T16:11:34.000000Z","updated_at":"2019-03-09T16:11:34.000000Z","rating":6,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":680},{"id":8896,"created_at":"2019-03-16T17:56:49.000000Z","updated_at":"2019-03-16T17:56:49.000000Z","rating":7,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":504},{"id":9027,"created_at":"2019-03-26T15:14:30.000000Z","updated_at":"2019-03-26T15:14:30.000000Z","rating":6,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":881},{"id":10244,"created_at":"2019-07-31T10:40:18.000000Z","updated_at":"2019-07-31T10:40:18.000000Z","rating":6,"rateable_id":5055,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":900}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5055,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5055,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":6,"created_at":"2016-11-08T14:53:37.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5055,"movie_type_id":6,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":5,"movie_type_id":6,"locale":"tr","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Anna Boden
John Wick 3 epikse 4
6.8/10
15 Oy

John Wick 3 (2019)

{"id":6404,"user_id":10,"original_name":"John Wick: Chapter 3 - Parabellum","vision_date":"2019-05-16T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/john-wick-3-k-1547633517.png","image_settings":{"id":6404,"path":"\/images\/movies\/2019\/01\/16\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":67590,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":30860,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":10876,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2293,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1326,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2878,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":34382,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":35844,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12936,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2222,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1010,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3046,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt6146586","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69OuTQR2lSFAOxSOHSgmD3Sh","share_count":26,"follower_count":23,"rate_count":15,"rate_average":6.8,"created_at":"2019-01-16T10:11:58.000000Z","updated_at":"2020-11-15T00:10:46.000000Z","name":"John Wick 3","slug":"john-wick-3","sub_name":"","description":"<p>Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Winston, John'a ka\u00e7mas\u0131 i\u00e7in 1 saat zaman tan\u0131r. John Wick, oteli terk ettikten sonra \u00fcyeli\u011fi de dahil olmak \u00fczere sahibi oldu\u011fu pek \u00e7ok imtiyaz\u0131 kaybedecektir. Bununla birlikte art\u0131k a\u00e7\u0131k bir hedef haline gelen John Wick'in New York'tan ka\u00e7abilmesi i\u00e7in sahip oldu\u011fu t\u00fcm yetenekleri kullanmas\u0131 gerekecektir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-chapter-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u0130lk filmi <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4164\" data-type=\"persons\">David Leitch<\/span> y\u00f6netmenli\u011finde 2014 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"230\" data-type=\"movies\">John Wick<\/span> , 2017 y\u0131l\u0131nda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"139\" data-type=\"movies\">John Wick: 2<\/span> ve 2019 y\u0131l\u0131nda serinin 3. fikmiyle devam ediyor. \u0130lk iki filmle t\u00fcm d\u00fcnyada en \u00e7ok izlenen filmler aras\u0131na girmi\u015f 260 milyon dolar has\u0131lat elde etmi\u015ftir. Di\u011fer filmlerde oldu\u011fu gibi ba\u015frolde yine <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2506\" data-type=\"persons\">Keanu Reeves<\/span> var. Reeves'e <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2507\" data-type=\"persons\">Laurence Fishburne<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2946\" data-type=\"persons\">Ian McShane<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4162\" data-type=\"persons\">Lance Reddick<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2675\" data-type=\"persons\">Ruby Rose<\/span> gibi isimler e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/johnwick.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Fi\u015fmin y\u00f6netmen koltu\u011funda ilk iki filmde de yer alan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2951\" data-type=\"persons\">Chad Stahelski<\/span> oturuyor. Filmin di\u011fer s\u00fcrprizi ise Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12382\" data-type=\"persons\">Halle Berry<\/span> . Berry suikast\u00e7i olan Sofia karakterini canland\u0131r\u0131yor. \u00d6zellikle k\u00f6peklerle birlikte \u00e7ekilen sahnelerde \u00e7ok zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen oyuncu, bunun i\u00e7in aylarca \u00f6zel bir e\u011fitim alm\u0131\u015f. Bir suikast\u00e7iyi canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131 ve silahlarla ilgili e\u011fitimler alm\u0131\u015f. T\u00fcm bu e\u011fitimler s\u0131ras\u0131nda ve t\u00fcm \u00e7ekimler boyunca sahnede yer alan k\u00f6peklerle vakit ge\u00e7irmi\u015f ve sonunda k\u00f6peklerle ileti\u015fim kurabilmi\u015f. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pek e\u011fitmeni ayn\u0131 zamanda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"390\" data-type=\"movies\">Game of Thrones<\/span> i\u00e7in de e\u011fitim vermi\u015f.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/Halle-Berry-John-Wick-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>17 May\u0131s tarihinde vizyona girecek olan filmin di\u011fer \u00f6nemli detay\u0131, Wick'in yeni d\u00fc\u015fman\u0131 Zero karakteri. Bu karakter bir d\u00fc\u015fmandan \u00e7ok daha fazlas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ayn\u0131 zamanda John Wick'e kar\u015f\u0131 bir hayranl\u0131\u011f\u0131 ve sayg\u0131s\u0131 var. Zero karakterini canland\u0131ran isim<span class=\"custom-mention\" data-id=\"23013\" data-type=\"persons\">Mark Dacascos<\/span><br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-4.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><br \/>\r\n&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Winston, John'a ka\u00e7mas\u0131 i\u00e7in 1 saat zaman tan\u0131r. John Wick, oteli terk ettikten sonra \u00fcyeli\u011fi de dahil olmak \u00fczere sahibi oldu\u011fu pek \u00e7ok imtiyaz\u0131 kaybedecektir. Bununla birlikte art\u0131k a\u00e7\u0131k bir hedef haline gelen John Wick'in New York'tan ka\u00e7abilmesi i\u00e7in sahip oldu\u011fu t\u00fcm yetenekleri kullanmas\u0131 gerekecektir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-chapter-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u0130lk filmi <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/david-leitch\" title=\"David Leitch\">David Leitch<\/a> y\u00f6netmenli\u011finde 2014 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/john-wick\" title=\"John Wick\">John Wick<\/a> , 2017 y\u0131l\u0131nda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/john-wick-2\" title=\"John Wick: 2\">John Wick: 2<\/a> ve 2019 y\u0131l\u0131nda serinin 3. fikmiyle devam ediyor. \u0130lk iki filmle t\u00fcm d\u00fcnyada en \u00e7ok izlenen filmler aras\u0131na girmi\u015f 260 milyon dolar has\u0131lat elde etmi\u015ftir. Di\u011fer filmlerde oldu\u011fu gibi ba\u015frolde yine <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/keanu-reeves\" title=\"Keanu Reeves\">Keanu Reeves<\/a> var. Reeves'e <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/laurence-fishburne\" title=\"Laurence Fishburne\">Laurence Fishburne<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ian-mcshane\" title=\"Ian McShane\">Ian McShane<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/lance-reddick\" title=\"Lance Reddick\">Lance Reddick<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ruby-rose\" title=\"Ruby Rose\">Ruby Rose<\/a> gibi isimler e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/johnwick.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Fi\u015fmin y\u00f6netmen koltu\u011funda ilk iki filmde de yer alan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/chad-stahelski\" title=\"Chad Stahelski\">Chad Stahelski<\/a> oturuyor. Filmin di\u011fer s\u00fcrprizi ise Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/halle-berry\" title=\"Halle Berry\">Halle Berry<\/a> . Berry suikast\u00e7i olan Sofia karakterini canland\u0131r\u0131yor. \u00d6zellikle k\u00f6peklerle birlikte \u00e7ekilen sahnelerde \u00e7ok zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen oyuncu, bunun i\u00e7in aylarca \u00f6zel bir e\u011fitim alm\u0131\u015f. Bir suikast\u00e7iyi canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131 ve silahlarla ilgili e\u011fitimler alm\u0131\u015f. T\u00fcm bu e\u011fitimler s\u0131ras\u0131nda ve t\u00fcm \u00e7ekimler boyunca sahnede yer alan k\u00f6peklerle vakit ge\u00e7irmi\u015f ve sonunda k\u00f6peklerle ileti\u015fim kurabilmi\u015f. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pek e\u011fitmeni ayn\u0131 zamanda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/game-of-thrones\" title=\"Game of Thrones\">Game of Thrones<\/a> i\u00e7in de e\u011fitim vermi\u015f.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/Halle-Berry-John-Wick-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>17 May\u0131s tarihinde vizyona girecek olan filmin di\u011fer \u00f6nemli detay\u0131, Wick'in yeni d\u00fc\u015fman\u0131 Zero karakteri. Bu karakter bir d\u00fc\u015fmandan \u00e7ok daha fazlas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ayn\u0131 zamanda John Wick'e kar\u015f\u0131 bir hayranl\u0131\u011f\u0131 ve sayg\u0131s\u0131 var. Zero karakterini canland\u0131ran isim<a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-dacascos\" title=\"Mark Dacascos\">Mark Dacascos<\/a><br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-4.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><br \/>\r\n\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr.","shares":[{"id":39491,"share_id":null,"site_user_id":18,"shareable_id":6404,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"\u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc bazen sevdi\u011fini \u00f6ld\u00fcrmen gerekir.\u201d #g\u00fcn\u00fcns\u00f6z\u00fc","static_content":"\u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc bazen sevdi\u011fini \u00f6ld\u00fcrmen gerekir.\u201d <a class='hashtag-link' href='https:\/\/epikse.com\/etiket\/gununsozu' title='g\u00fcn\u00fcns\u00f6z\u00fc ile etiketlenen payla\u015f\u0131mlar'>#g\u00fcn\u00fcns\u00f6z\u00fc<\/a>","release_date":"2020-11-07T16:35:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-11-07T16:35:22.000000Z","updated_at":"2020-11-07T18:57:33.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":18,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"seda","slug":null,"email":"sedaarzu3@gmail.com","nickname":"","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1495343611i.jpeg","image_settings":{"id":"18-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/01\/14\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":11818,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1769,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1130,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":7778,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1438,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":742,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":"1990-07-04T21:00:00.000000Z","gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":2,"school_section_id":null,"school_status":"1","work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"1","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-03-31T14:52:19.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-10T19:10:35.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-01-14T07:46:16.000000Z","updated_at":"2023-09-10T19:10:35.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":30882,"share_id":null,"site_user_id":32,"shareable_id":6404,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"D\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc geldikten sonra bir de s\u0131k s\u0131k duydu\u011fumuz The Continental otelinin dizisi gelecekmi\u015f. \u0130lgin\u00e7 olacak dizisi sanki.","static_content":"D\u00f6rd\u00fcnc\u00fcs\u00fc geldikten sonra bir de s\u0131k s\u0131k duydu\u011fumuz The Continental otelinin dizisi gelecekmi\u015f. \u0130lgin\u00e7 olacak dizisi sanki.","release_date":"2019-07-30T16:57:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-07-30T16:57:46.000000Z","updated_at":"2019-07-31T16:42:38.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":32,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Ahmet Sezginler","slug":null,"email":"ahmetsezginler@yahoo.com","nickname":"Ahmet","motto":"","picture":"assets\/images\/user-avatar.png","image_settings":null,"cover_picture":null,"birth_date":"1986-03-13T22:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":41,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"1","social_links_visibility_status":"0","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-03-17T20:18:31.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-14T08:26:32.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-01-18T19:32:01.000000Z","updated_at":"2023-09-14T08:26:32.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":12130,"movie_id":6404,"locale":"en","name":"John Wick 3","slug":"john-wick-3","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":12129,"movie_id":6404,"locale":"tr","name":"John Wick 3","slug":"john-wick-3","sub_name":"","description":"<p>Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Winston, John'a ka\u00e7mas\u0131 i\u00e7in 1 saat zaman tan\u0131r. John Wick, oteli terk ettikten sonra \u00fcyeli\u011fi de dahil olmak \u00fczere sahibi oldu\u011fu pek \u00e7ok imtiyaz\u0131 kaybedecektir. Bununla birlikte art\u0131k a\u00e7\u0131k bir hedef haline gelen John Wick'in New York'tan ka\u00e7abilmesi i\u00e7in sahip oldu\u011fu t\u00fcm yetenekleri kullanmas\u0131 gerekecektir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-chapter-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u0130lk filmi <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4164\" data-type=\"persons\">David Leitch<\/span> y\u00f6netmenli\u011finde 2014 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"230\" data-type=\"movies\">John Wick<\/span> , 2017 y\u0131l\u0131nda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"139\" data-type=\"movies\">John Wick: 2<\/span> ve 2019 y\u0131l\u0131nda serinin 3. fikmiyle devam ediyor. \u0130lk iki filmle t\u00fcm d\u00fcnyada en \u00e7ok izlenen filmler aras\u0131na girmi\u015f 260 milyon dolar has\u0131lat elde etmi\u015ftir. Di\u011fer filmlerde oldu\u011fu gibi ba\u015frolde yine <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2506\" data-type=\"persons\">Keanu Reeves<\/span> var. Reeves'e <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2507\" data-type=\"persons\">Laurence Fishburne<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2946\" data-type=\"persons\">Ian McShane<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4162\" data-type=\"persons\">Lance Reddick<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2675\" data-type=\"persons\">Ruby Rose<\/span> gibi isimler e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/johnwick.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Fi\u015fmin y\u00f6netmen koltu\u011funda ilk iki filmde de yer alan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2951\" data-type=\"persons\">Chad Stahelski<\/span> oturuyor. Filmin di\u011fer s\u00fcrprizi ise Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12382\" data-type=\"persons\">Halle Berry<\/span> . Berry suikast\u00e7i olan Sofia karakterini canland\u0131r\u0131yor. \u00d6zellikle k\u00f6peklerle birlikte \u00e7ekilen sahnelerde \u00e7ok zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen oyuncu, bunun i\u00e7in aylarca \u00f6zel bir e\u011fitim alm\u0131\u015f. Bir suikast\u00e7iyi canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131 ve silahlarla ilgili e\u011fitimler alm\u0131\u015f. T\u00fcm bu e\u011fitimler s\u0131ras\u0131nda ve t\u00fcm \u00e7ekimler boyunca sahnede yer alan k\u00f6peklerle vakit ge\u00e7irmi\u015f ve sonunda k\u00f6peklerle ileti\u015fim kurabilmi\u015f. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pek e\u011fitmeni ayn\u0131 zamanda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"390\" data-type=\"movies\">Game of Thrones<\/span> i\u00e7in de e\u011fitim vermi\u015f.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/Halle-Berry-John-Wick-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>17 May\u0131s tarihinde vizyona girecek olan filmin di\u011fer \u00f6nemli detay\u0131, Wick'in yeni d\u00fc\u015fman\u0131 Zero karakteri. Bu karakter bir d\u00fc\u015fmandan \u00e7ok daha fazlas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ayn\u0131 zamanda John Wick'e kar\u015f\u0131 bir hayranl\u0131\u011f\u0131 ve sayg\u0131s\u0131 var. Zero karakterini canland\u0131ran isim<span class=\"custom-mention\" data-id=\"23013\" data-type=\"persons\">Mark Dacascos<\/span><br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-4.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><br \/>\r\n&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr. Winston, John'a ka\u00e7mas\u0131 i\u00e7in 1 saat zaman tan\u0131r. John Wick, oteli terk ettikten sonra \u00fcyeli\u011fi de dahil olmak \u00fczere sahibi oldu\u011fu pek \u00e7ok imtiyaz\u0131 kaybedecektir. Bununla birlikte art\u0131k a\u00e7\u0131k bir hedef haline gelen John Wick'in New York'tan ka\u00e7abilmesi i\u00e7in sahip oldu\u011fu t\u00fcm yetenekleri kullanmas\u0131 gerekecektir.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-chapter-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>\u0130lk filmi <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/david-leitch\" title=\"David Leitch\">David Leitch<\/a> y\u00f6netmenli\u011finde 2014 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/john-wick\" title=\"John Wick\">John Wick<\/a> , 2017 y\u0131l\u0131nda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/john-wick-2\" title=\"John Wick: 2\">John Wick: 2<\/a> ve 2019 y\u0131l\u0131nda serinin 3. fikmiyle devam ediyor. \u0130lk iki filmle t\u00fcm d\u00fcnyada en \u00e7ok izlenen filmler aras\u0131na girmi\u015f 260 milyon dolar has\u0131lat elde etmi\u015ftir. Di\u011fer filmlerde oldu\u011fu gibi ba\u015frolde yine <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/keanu-reeves\" title=\"Keanu Reeves\">Keanu Reeves<\/a> var. Reeves'e <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/laurence-fishburne\" title=\"Laurence Fishburne\">Laurence Fishburne<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ian-mcshane\" title=\"Ian McShane\">Ian McShane<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/lance-reddick\" title=\"Lance Reddick\">Lance Reddick<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/ruby-rose\" title=\"Ruby Rose\">Ruby Rose<\/a> gibi isimler e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/johnwick.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Fi\u015fmin y\u00f6netmen koltu\u011funda ilk iki filmde de yer alan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/chad-stahelski\" title=\"Chad Stahelski\">Chad Stahelski<\/a> oturuyor. Filmin di\u011fer s\u00fcrprizi ise Oscar \u00f6d\u00fcll\u00fc <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/halle-berry\" title=\"Halle Berry\">Halle Berry<\/a> . Berry suikast\u00e7i olan Sofia karakterini canland\u0131r\u0131yor. \u00d6zellikle k\u00f6peklerle birlikte \u00e7ekilen sahnelerde \u00e7ok zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen oyuncu, bunun i\u00e7in aylarca \u00f6zel bir e\u011fitim alm\u0131\u015f. Bir suikast\u00e7iyi canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131 ve silahlarla ilgili e\u011fitimler alm\u0131\u015f. T\u00fcm bu e\u011fitimler s\u0131ras\u0131nda ve t\u00fcm \u00e7ekimler boyunca sahnede yer alan k\u00f6peklerle vakit ge\u00e7irmi\u015f ve sonunda k\u00f6peklerle ileti\u015fim kurabilmi\u015f. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pek e\u011fitmeni ayn\u0131 zamanda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/game-of-thrones\" title=\"Game of Thrones\">Game of Thrones<\/a> i\u00e7in de e\u011fitim vermi\u015f.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/Halle-Berry-John-Wick-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>17 May\u0131s tarihinde vizyona girecek olan filmin di\u011fer \u00f6nemli detay\u0131, Wick'in yeni d\u00fc\u015fman\u0131 Zero karakteri. Bu karakter bir d\u00fc\u015fmandan \u00e7ok daha fazlas\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc ayn\u0131 zamanda John Wick'e kar\u015f\u0131 bir hayranl\u0131\u011f\u0131 ve sayg\u0131s\u0131 var. Zero karakterini canland\u0131ran isim<a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-dacascos\" title=\"Mark Dacascos\">Mark Dacascos<\/a><br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/john-wick-3\/John-Wick-4.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><br \/>\r\n\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"Continental Otel'inde en \u00f6nemli kural; i\u00e7inde kimseyi \u00f6ld\u00fcrememenizdir. John Wick, i\u015fte bu kural\u0131 ihlal etmek zorunda kalm\u0131\u015f ve y\u00fcksek r\u00fctbeli birisini \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcr."}],"ratings":[{"id":8091,"created_at":"2019-01-16T13:58:10.000000Z","updated_at":"2019-01-16T13:58:10.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":813},{"id":8119,"created_at":"2019-01-19T02:41:00.000000Z","updated_at":"2019-01-19T02:41:00.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":22},{"id":8465,"created_at":"2019-02-07T08:49:14.000000Z","updated_at":"2019-02-07T08:49:14.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":32},{"id":9025,"created_at":"2019-03-26T15:09:27.000000Z","updated_at":"2019-03-26T15:09:27.000000Z","rating":5,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":588},{"id":9601,"created_at":"2019-05-18T08:59:14.000000Z","updated_at":"2019-05-18T08:59:14.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":9614,"created_at":"2019-05-19T10:27:56.000000Z","updated_at":"2019-05-19T10:27:56.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":9626,"created_at":"2019-05-21T10:26:28.000000Z","updated_at":"2019-05-21T10:26:30.000000Z","rating":6,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":437},{"id":9636,"created_at":"2019-05-22T09:17:55.000000Z","updated_at":"2019-05-22T09:17:55.000000Z","rating":6,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":9845,"created_at":"2019-06-17T16:48:20.000000Z","updated_at":"2019-06-17T16:48:20.000000Z","rating":8,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":283},{"id":9858,"created_at":"2019-06-18T15:32:18.000000Z","updated_at":"2019-06-18T15:32:18.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":898},{"id":9919,"created_at":"2019-06-24T18:07:45.000000Z","updated_at":"2019-06-24T18:07:45.000000Z","rating":8,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":9982,"created_at":"2019-07-06T11:23:52.000000Z","updated_at":"2019-07-06T11:23:52.000000Z","rating":9,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":319},{"id":9995,"created_at":"2019-07-07T16:48:23.000000Z","updated_at":"2019-07-07T16:48:23.000000Z","rating":6,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":10032,"created_at":"2019-07-13T15:41:38.000000Z","updated_at":"2019-07-13T15:41:38.000000Z","rating":5,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":720},{"id":10116,"created_at":"2019-07-20T10:09:40.000000Z","updated_at":"2019-07-20T10:09:40.000000Z","rating":7,"rateable_id":6404,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":473}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6404,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":18,"created_at":"2016-12-07T16:30:50.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Su\u00e7","slug":"suc","content":"<p>Su\u00e7 filmleri toplum taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 ve ahlak kurallar\u0131 ile belirlenmi\u015f yasaklara uyulmamas\u0131n\u0131 konu edinen t\u00fcrlerdir. Su\u00e7un pek \u00e7ok \u00e7e\u015fidinden biri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Su\u00e7 eylemi filmin ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131d\u0131r, daha sonra su\u00e7lunun tespiti, nedenleri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Korku, gerilim, gizem, biyografi, dram gibi alt kategorilerle i\u00e7 i\u00e7edir. Bir film t\u00fcr\u00fc olarak su\u00e7, asl\u0131nda edebiyattan beyaz perdeye ge\u00e7i\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"601\" data-type=\"persons\">Edgar Allan Poe<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"39\" data-type=\"persons\">Agatha Christie<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"214\" data-type=\"persons\">Arthur Conan Doyle<\/span> gibi isimlerin kitaplar\u0131ndan esinlenerek beyazperde de su\u00e7 t\u00fcr\u00fc olu\u015fmu\u015ftur. \u00d6rne\u011fin <span class=\"custom-mention\" data-id=\"7\" data-type=\"movies\">Sherlock Holmes<\/span> su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde hem televizyon hem de sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok uyarlanan kitaplar\u0131ndan biridir.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde filmler di\u011fer t\u00fcrlerden farkl\u0131 olarak evrensel bir yap\u0131ya sahiptir. Yani \u00f6rne\u011fin korku t\u00fcr\u00fc k\u00fclt\u00fcrel bir t\u00fcrd\u00fcr. \u0130ngiltere yap\u0131m\u0131 korku filmleriyle Hollywood korku filmleri aras\u0131nda fark bulunur. Bir millet ba\u015fka bir milletin k\u00fclt\u00fcr\u00fcne has korku filmlerini be\u011fenmeyebilir. Ayn\u0131 \u015fekilde Hollywood yap\u0131m\u0131 bir komedi filmi Japonya'da ayn\u0131 ilgiyi g\u00f6rmeyebilir. Fakat su\u00e7 t\u00fcr\u00fc evrenseldir. T\u00fcm toplumlarda su\u00e7 olgusu benzer veya ayn\u0131d\u0131r. D\u00fcnyan\u0131n her yerinde \u00f6ld\u00fcrmek, \u00e7almak, tecav\u00fcz etmek gibi eylemler su\u00e7 olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En iyi Su\u00e7 Filmleri | Epikse","meta_description":"Bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyor hissi yaratan, t\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi su\u00e7 filmlerini \u00f6\u011frenmek ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret etmeye ba\u015flay\u0131n.","pivot":{"movie_typeable_id":6404,"movie_type_id":18,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":17,"movie_type_id":18,"locale":"tr","name":"Su\u00e7","slug":"suc","content":"<p>Su\u00e7 filmleri toplum taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 ve ahlak kurallar\u0131 ile belirlenmi\u015f yasaklara uyulmamas\u0131n\u0131 konu edinen t\u00fcrlerdir. Su\u00e7un pek \u00e7ok \u00e7e\u015fidinden biri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Su\u00e7 eylemi filmin ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131d\u0131r, daha sonra su\u00e7lunun tespiti, nedenleri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Korku, gerilim, gizem, biyografi, dram gibi alt kategorilerle i\u00e7 i\u00e7edir. Bir film t\u00fcr\u00fc olarak su\u00e7, asl\u0131nda edebiyattan beyaz perdeye ge\u00e7i\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"601\" data-type=\"persons\">Edgar Allan Poe<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"39\" data-type=\"persons\">Agatha Christie<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"214\" data-type=\"persons\">Arthur Conan Doyle<\/span> gibi isimlerin kitaplar\u0131ndan esinlenerek beyazperde de su\u00e7 t\u00fcr\u00fc olu\u015fmu\u015ftur. \u00d6rne\u011fin <span class=\"custom-mention\" data-id=\"7\" data-type=\"movies\">Sherlock Holmes<\/span> su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde hem televizyon hem de sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok uyarlanan kitaplar\u0131ndan biridir.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde filmler di\u011fer t\u00fcrlerden farkl\u0131 olarak evrensel bir yap\u0131ya sahiptir. Yani \u00f6rne\u011fin korku t\u00fcr\u00fc k\u00fclt\u00fcrel bir t\u00fcrd\u00fcr. \u0130ngiltere yap\u0131m\u0131 korku filmleriyle Hollywood korku filmleri aras\u0131nda fark bulunur. Bir millet ba\u015fka bir milletin k\u00fclt\u00fcr\u00fcne has korku filmlerini be\u011fenmeyebilir. Ayn\u0131 \u015fekilde Hollywood yap\u0131m\u0131 bir komedi filmi Japonya'da ayn\u0131 ilgiyi g\u00f6rmeyebilir. Fakat su\u00e7 t\u00fcr\u00fc evrenseldir. T\u00fcm toplumlarda su\u00e7 olgusu benzer veya ayn\u0131d\u0131r. D\u00fcnyan\u0131n her yerinde \u00f6ld\u00fcrmek, \u00e7almak, tecav\u00fcz etmek gibi eylemler su\u00e7 olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En iyi Su\u00e7 Filmleri | Epikse","meta_description":"Bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyor hissi yaratan, t\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi su\u00e7 filmlerini \u00f6\u011frenmek ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret etmeye ba\u015flay\u0131n."}]},{"id":17,"created_at":"2016-12-07T16:30:50.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Gerilim","slug":"gerilim","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-accbdc17-7fff-c440-715f-58992efe65f5\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc izleyicisine yo\u011fun bir heyecan, endi\u015fe, beklenti, kayg\u0131 veren t\u00fcrd\u00fcr. Gerilim t\u00fcr\u00fcnde tek bir olay veya durumla ilgili ya\u015fanan olaylar b\u00fct\u00fcn\u00fc s\u00f6z konusudur. Ana karakter veya karakterlerin ba\u015f\u0131na beklenmedik durumlar gelir ve ka\u00e7ma, kovalama, gizemi \u00e7\u00f6zme gibi olaylar ya\u015fanmaya ba\u015flar. Tehdit yaratan durumlar, \u00e7at\u0131\u015fma izleyenlerde ac\u0131 ve korku duygular\u0131n\u0131 uyand\u0131r\u0131r. Karakterin her girdi\u011fi durum izleyiciyi etkiler. Cinayet, davalar ve genel olarak su\u00e7 olgusu t\u00fcre dahildir. Mahkumlar, su\u00e7lular, ka\u00e7aklar, ter\u00f6ristler, ruhsal sorunlar\u0131 olanlar filmin karakteri olabilirler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sessiz film zamanlar\u0131na damga vuran Safety Last! (1923) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilklerindendir. 1931 y\u0131l\u0131nda Fritz Lang'in y\u00f6netti\u011fi \u00fcrpertici Alman filmi M (M - Bir \u015eehir Katilini Ar\u0131yor) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli filmlerindendir. \u0130lk olmasa da t\u00fcr\u00fcn geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc denilince ilk akla gelen isim Alfred Hitchcock\u2019dur. Filmografisi gerilim ve alt kategorileriyle s\u0131ral\u0131d\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz anlam\u0131nda gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn olu\u015fmas\u0131nda Hitchcock\u2019un etkisi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Psycho (1960) filmi sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli filmlerindendir. Film gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli ba\u015fyap\u0131tlar\u0131ndan olup, sifon \u00e7ekme sahnesi bir filmde ilk defa sifonun \u00e7ekildi\u011finin g\u00f6sterildi\u011fi sahnedir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Gerilim Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 gerilim filmleri listesi ile tan\u0131\u015fmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6404,"movie_type_id":17,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":16,"movie_type_id":17,"locale":"tr","name":"Gerilim","slug":"gerilim","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-accbdc17-7fff-c440-715f-58992efe65f5\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc izleyicisine yo\u011fun bir heyecan, endi\u015fe, beklenti, kayg\u0131 veren t\u00fcrd\u00fcr. Gerilim t\u00fcr\u00fcnde tek bir olay veya durumla ilgili ya\u015fanan olaylar b\u00fct\u00fcn\u00fc s\u00f6z konusudur. Ana karakter veya karakterlerin ba\u015f\u0131na beklenmedik durumlar gelir ve ka\u00e7ma, kovalama, gizemi \u00e7\u00f6zme gibi olaylar ya\u015fanmaya ba\u015flar. Tehdit yaratan durumlar, \u00e7at\u0131\u015fma izleyenlerde ac\u0131 ve korku duygular\u0131n\u0131 uyand\u0131r\u0131r. Karakterin her girdi\u011fi durum izleyiciyi etkiler. Cinayet, davalar ve genel olarak su\u00e7 olgusu t\u00fcre dahildir. Mahkumlar, su\u00e7lular, ka\u00e7aklar, ter\u00f6ristler, ruhsal sorunlar\u0131 olanlar filmin karakteri olabilirler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sessiz film zamanlar\u0131na damga vuran Safety Last! (1923) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilklerindendir. 1931 y\u0131l\u0131nda Fritz Lang'in y\u00f6netti\u011fi \u00fcrpertici Alman filmi M (M - Bir \u015eehir Katilini Ar\u0131yor) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli filmlerindendir. \u0130lk olmasa da t\u00fcr\u00fcn geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc denilince ilk akla gelen isim Alfred Hitchcock\u2019dur. Filmografisi gerilim ve alt kategorileriyle s\u0131ral\u0131d\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz anlam\u0131nda gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn olu\u015fmas\u0131nda Hitchcock\u2019un etkisi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Psycho (1960) filmi sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli filmlerindendir. Film gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli ba\u015fyap\u0131tlar\u0131ndan olup, sifon \u00e7ekme sahnesi bir filmde ilk defa sifonun \u00e7ekildi\u011finin g\u00f6sterildi\u011fi sahnedir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Gerilim Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 gerilim filmleri listesi ile tan\u0131\u015fmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Chad Stahelski
Joker epikse 5
8.4/10
17 Oy

Joker (2019)

Tür Suç, Dram, Gerilim

{"id":6447,"user_id":10,"original_name":"Joker","vision_date":"2019-10-03T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.warnerbros.com\/movies\/joker","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/joker-k-1572774892.jpeg","image_settings":{"id":6447,"path":"\/images\/movies\/2019\/01\/21\/11\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":25603,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":25603,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":8979,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2439,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1574,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2874,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":15602,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15602,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":5532,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":1464,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":776,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":1788,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt7286456","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PIfeJaE7zJ51zDn7so8ZFG","share_count":35,"follower_count":27,"rate_count":17,"rate_average":8.4,"created_at":"2019-01-21T08:12:55.000000Z","updated_at":"2021-12-05T00:10:30.000000Z","name":"Joker","slug":"joker","sub_name":"","description":"<p>4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek olan film, \u015f\u00fcphesiz 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok beklenen filmleri aras\u0131nda yer ald\u0131. Film bug\u00fcne kadar \u00e7ekilmi\u015f Joker karakterlerinden daha farkl\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda kar\u015f\u0131m\u0131za, 48 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"9330\" data-type=\"persons\">Todd Phillips<\/span> \u00e7\u0131k\u0131yor. Amerikal\u0131 y\u00f6netmen bu yeni filmin senaryosunu da kendisi yazm\u0131\u015ft\u0131r. Y\u00f6netmen daha \u00f6nce <span class=\"custom-mention\" data-id=\"619\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"632\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece 3<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"633\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece Daha<\/span>&nbsp;gibi \u00fcnl\u00fc filmlerle kar\u015f\u0131m\u0131zdayd\u0131. Bir \u00e7izgi roman karakteri olan Joker, Batman'in en b\u00fcy\u00fck ve en k\u00f6t\u00fc d\u00fc\u015fman\u0131 olarak biliniyor. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar Joker karakterini <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2127\" data-type=\"persons\">Jack Nicholson<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"953\" data-type=\"persons\">Heath Ledger<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3464\" data-type=\"persons\">Jared Leto<\/span> gibi oscarl\u0131 oyuncular canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Hatta Heath Ledger beklenmeyen trajik \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra oynad\u0131\u011f\u0131 Joker karakteriyle \u00e7ok be\u011fenilmi\u015f ve \u00f6ld\u00fckten sonra oscar kazanm\u0131\u015ft\u0131. 2019 <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6447\" data-type=\"movies\">Joker<\/span> &nbsp;filminde ise 44 ya\u015f\u0131ndaki, ba\u015far\u0131l\u0131 <span style=\"background-color: rgb(248, 248, 248);\">akt\u00f6r <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span> Joker karakterine can veriyor. Film setinden g\u00f6rseller geldik\u00e7e oyuncunun Joker tiplemesine ne kadar da uyuml oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.&nbsp;<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-1.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"383\" data-image-width=\"100%\" \/>Filmin oyuncu kadrosunda&nbsp;<span class=\"custom-mention\" data-id=\"376\" data-type=\"movies\">Deadpool 2<\/span> filminden tan\u0131d\u0131\u0131m\u0131z gen\u00e7 aktris <span class=\"custom-mention\" data-id=\"17361\" data-type=\"persons\">Zazie Beetz<\/span> ,ve sineman\u0131n en b\u00fcy\u00fck efsanelerinden <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1484\" data-type=\"persons\">Robert De Niro<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8929\" data-type=\"persons\">Frances Conroy<\/span> gibi isimler yer al\u0131yor.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Az\u0131l\u0131 bir su\u00e7lu olmadan \u00f6nce, Arthur Fleck bir komedyen olarak hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek ister ancak i\u015fler onun isted\u011fi gibi gitmez ve Arthur art\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumdan ba\u011f\u0131ms\u0131z ve onlar gibi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen, bir varl\u0131k, Joker olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacakt\u0131r.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span> bir dergiye verdi\u011fi r\u00f6portajda filmi kabul emesinden \u00e7ok tela\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Joker karakterini hakk\u0131yla yerine getirip, hayranlar\u0131n\u0131n be\u011fenmesini istedi\u011fini dile getirmi\u015ftir. Seyircinin filmi izledikten sonra eski Joker karakteri gibi benimsemelerini de \u00f6nemsidi\u011fini s\u00f6yleyen akt\u00f6r, mimikleri ile bu i\u015fin \u00fcstesinden gelecek gibi duruyor. Zaten tiplemeye uygunlu\u011fu eski Joker ler kadar a\u011f\u0131r makyaj yap\u0131lmamas\u0131ndan da anla\u015f\u0131l\u0131yor. Film hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re film Dc, d\u00fcnyas\u0131ndan \u00e7ok farkl\u0131 ve ba\u011f\u0131ms\u0131z ilerleyecek.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"813\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Joker Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Arthur Fleck\/Joker <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Batman'in can d\u00fc\u015fman\u0131, toplumdan aforoz edilmi\u015f bunun sonras\u0131nda ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumda anar\u015fist say\u0131labilecek eylemlerle harekete ge\u00e7mi\u015f Arthur, asl\u0131nda ilk ba\u015flarda su\u00e7lu de\u011fil \u00fcnl\u00fc bir talk-showcu olmak istemi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p>Sophie Dumond <span class=\"custom-mention\" data-id=\"17361\" data-type=\"persons\">Zazie Beetz<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Filmde Joker'in g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mayan ve b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7eken bekar ve gen\u00e7 anne karakteridir.<\/p>\r\n\r\n<p>Penny Fleck <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8929\" data-type=\"persons\">Frances Conroy<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Joker'in annesi olarak g\u00f6rece\u011fimiz karakterdir.<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek olan film, \u015f\u00fcphesiz 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok beklenen filmleri aras\u0131nda yer ald\u0131. Film bug\u00fcne kadar \u00e7ekilmi\u015f Joker karakterlerinden daha farkl\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda kar\u015f\u0131m\u0131za, 48 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/todd-phillips\" title=\"Todd Phillips\">Todd Phillips<\/a> \u00e7\u0131k\u0131yor. Amerikal\u0131 y\u00f6netmen bu yeni filmin senaryosunu da kendisi yazm\u0131\u015ft\u0131r. Y\u00f6netmen daha \u00f6nce <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece\" title=\"Felekten Bir Gece\">Felekten Bir Gece<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece-3\" title=\"Felekten Bir Gece 3\">Felekten Bir Gece 3<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece-daha\" title=\"Felekten Bir Gece Daha\">Felekten Bir Gece Daha<\/a>\u00a0gibi \u00fcnl\u00fc filmlerle kar\u015f\u0131m\u0131zdayd\u0131. Bir \u00e7izgi roman karakteri olan Joker, Batman'in en b\u00fcy\u00fck ve en k\u00f6t\u00fc d\u00fc\u015fman\u0131 olarak biliniyor. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar Joker karakterini <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jack-nicholson\" title=\"Jack Nicholson\">Jack Nicholson<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/heath-ledger\" title=\"Heath Ledger\">Heath Ledger<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jared-leto\" title=\"Jared Leto\">Jared Leto<\/a> gibi oscarl\u0131 oyuncular canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Hatta Heath Ledger beklenmeyen trajik \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra oynad\u0131\u011f\u0131 Joker karakteriyle \u00e7ok be\u011fenilmi\u015f ve \u00f6ld\u00fckten sonra oscar kazanm\u0131\u015ft\u0131. 2019 <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/joker\" title=\"Joker\">Joker<\/a> \u00a0filminde ise 44 ya\u015f\u0131ndaki, ba\u015far\u0131l\u0131 <span style=\"background-color: rgb(248, 248, 248);\">akt\u00f6r <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a> Joker karakterine can veriyor. Film setinden g\u00f6rseller geldik\u00e7e oyuncunun Joker tiplemesine ne kadar da uyuml oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\u00a0<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-1.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"383\" data-image-width=\"100%\" \/>Filmin oyuncu kadrosunda\u00a0<a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/deadpool-2\" title=\"Deadpool 2\">Deadpool 2<\/a> filminden tan\u0131d\u0131\u0131m\u0131z gen\u00e7 aktris <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zazie-beetz\" title=\"Zazie Beetz\">Zazie Beetz<\/a> ,ve sineman\u0131n en b\u00fcy\u00fck efsanelerinden <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/robert-de-niro\" title=\"Robert De Niro\">Robert De Niro<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/frances-conroy\" title=\"Frances Conroy\">Frances Conroy<\/a> gibi isimler yer al\u0131yor.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>Az\u0131l\u0131 bir su\u00e7lu olmadan \u00f6nce, Arthur Fleck bir komedyen olarak hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek ister ancak i\u015fler onun isted\u011fi gibi gitmez ve Arthur art\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumdan ba\u011f\u0131ms\u0131z ve onlar gibi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen, bir varl\u0131k, Joker olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacakt\u0131r.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a> bir dergiye verdi\u011fi r\u00f6portajda filmi kabul emesinden \u00e7ok tela\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Joker karakterini hakk\u0131yla yerine getirip, hayranlar\u0131n\u0131n be\u011fenmesini istedi\u011fini dile getirmi\u015ftir. Seyircinin filmi izledikten sonra eski Joker karakteri gibi benimsemelerini de \u00f6nemsidi\u011fini s\u00f6yleyen akt\u00f6r, mimikleri ile bu i\u015fin \u00fcstesinden gelecek gibi duruyor. Zaten tiplemeye uygunlu\u011fu eski Joker ler kadar a\u011f\u0131r makyaj yap\u0131lmamas\u0131ndan da anla\u015f\u0131l\u0131yor. Film hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re film Dc, d\u00fcnyas\u0131ndan \u00e7ok farkl\u0131 ve ba\u011f\u0131ms\u0131z ilerleyecek.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"813\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Joker Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Arthur Fleck\/Joker <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Batman'in can d\u00fc\u015fman\u0131, toplumdan aforoz edilmi\u015f bunun sonras\u0131nda ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumda anar\u015fist say\u0131labilecek eylemlerle harekete ge\u00e7mi\u015f Arthur, asl\u0131nda ilk ba\u015flarda su\u00e7lu de\u011fil \u00fcnl\u00fc bir talk-showcu olmak istemi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p>Sophie Dumond <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zazie-beetz\" title=\"Zazie Beetz\">Zazie Beetz<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Filmde Joker'in g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mayan ve b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7eken bekar ve gen\u00e7 anne karakteridir.<\/p>\r\n\r\n<p>Penny Fleck <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/frances-conroy\" title=\"Frances Conroy\">Frances Conroy<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Joker'in annesi olarak g\u00f6rece\u011fimiz karakterdir.<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":44658,"share_id":null,"site_user_id":757,"shareable_id":6447,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Netflix\u2019ye yay\u0131nlanacak olmas\u0131na \u00e7ok sevindim. Hakk\u0131nda onca \u015fey duymu\u015f ama \u00fc\u015fenip gidememi\u015ftim sinemaya..","static_content":"Netflix\u2019ye yay\u0131nlanacak olmas\u0131na \u00e7ok sevindim. Hakk\u0131nda onca \u015fey duymu\u015f ama \u00fc\u015fenip gidememi\u015ftim sinemaya..","release_date":"2021-12-04T09:14:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2021-12-04T09:14:24.000000Z","updated_at":"2021-12-22T18:54:06.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":757,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Mehmet Ali Boydan","slug":null,"email":"mehmetaliboydan@mail.com.tr","nickname":"Mehmet Ali","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1531860184i.jpeg","image_settings":{"id":"757-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/07\/17\/23\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":24307,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2231,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1301,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":18024,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":2138,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":998,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2019-04-10T08:37:38.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-22T11:14:56.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-07-17T20:42:34.000000Z","updated_at":"2023-09-22T11:14:56.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":44651,"share_id":null,"site_user_id":11,"shareable_id":6447,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu hafta Netflix'te g\u00f6sterime girecek olan film. Daha \u00f6nce sinemalarda izleme \u015fans\u0131 olmayanlar i\u00e7in bulunmaz bir nimet. Bence kesinlikle takibe al\u0131nas\u0131 bir yap\u0131m. \u0130zleyiniz derim...","static_content":"Bu hafta Netflix'te g\u00f6sterime girecek olan film. Daha \u00f6nce sinemalarda izleme \u015fans\u0131 olmayanlar i\u00e7in bulunmaz bir nimet. Bence kesinlikle takibe al\u0131nas\u0131 bir yap\u0131m. \u0130zleyiniz derim...","release_date":"2021-12-03T12:49:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2021-12-03T10:50:31.000000Z","updated_at":"2021-12-22T18:54:21.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":11,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"F.o","slug":"serdarnsz@gmail.com","email":"filiznsz@gmail.com","nickname":"Feel","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1546612165i.jpeg","image_settings":{"id":"11-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/01\/06\/22\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":16407,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1873,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1174,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":9418,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1606,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":804,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1506026156i.jpeg","birth_date":null,"gender":null,"country_id":2,"city_id":1,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"0","followers_visibility_status":"0","push_notification_status":"1","approved":"1","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-19T16:50:16.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-25T20:17:26.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-01-06T19:50:29.000000Z","updated_at":"2023-09-25T20:17:26.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":12212,"movie_id":6447,"locale":"en","name":"Joker","slug":"joker","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":12211,"movie_id":6447,"locale":"tr","name":"Joker","slug":"joker","sub_name":"","description":"<p>4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek olan film, \u015f\u00fcphesiz 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok beklenen filmleri aras\u0131nda yer ald\u0131. Film bug\u00fcne kadar \u00e7ekilmi\u015f Joker karakterlerinden daha farkl\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda kar\u015f\u0131m\u0131za, 48 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli y\u00f6netmen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"9330\" data-type=\"persons\">Todd Phillips<\/span> \u00e7\u0131k\u0131yor. Amerikal\u0131 y\u00f6netmen bu yeni filmin senaryosunu da kendisi yazm\u0131\u015ft\u0131r. Y\u00f6netmen daha \u00f6nce <span class=\"custom-mention\" data-id=\"619\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"632\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece 3<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"633\" data-type=\"movies\">Felekten Bir Gece Daha<\/span>&nbsp;gibi \u00fcnl\u00fc filmlerle kar\u015f\u0131m\u0131zdayd\u0131. Bir \u00e7izgi roman karakteri olan Joker, Batman'in en b\u00fcy\u00fck ve en k\u00f6t\u00fc d\u00fc\u015fman\u0131 olarak biliniyor. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar Joker karakterini <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2127\" data-type=\"persons\">Jack Nicholson<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"953\" data-type=\"persons\">Heath Ledger<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3464\" data-type=\"persons\">Jared Leto<\/span> gibi oscarl\u0131 oyuncular canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Hatta Heath Ledger beklenmeyen trajik \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra oynad\u0131\u011f\u0131 Joker karakteriyle \u00e7ok be\u011fenilmi\u015f ve \u00f6ld\u00fckten sonra oscar kazanm\u0131\u015ft\u0131. 2019 <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6447\" data-type=\"movies\">Joker<\/span> &nbsp;filminde ise 44 ya\u015f\u0131ndaki, ba\u015far\u0131l\u0131 <span style=\"background-color: rgb(248, 248, 248);\">akt\u00f6r <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span> Joker karakterine can veriyor. Film setinden g\u00f6rseller geldik\u00e7e oyuncunun Joker tiplemesine ne kadar da uyuml oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.&nbsp;<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-1.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"383\" data-image-width=\"100%\" \/>Filmin oyuncu kadrosunda&nbsp;<span class=\"custom-mention\" data-id=\"376\" data-type=\"movies\">Deadpool 2<\/span> filminden tan\u0131d\u0131\u0131m\u0131z gen\u00e7 aktris <span class=\"custom-mention\" data-id=\"17361\" data-type=\"persons\">Zazie Beetz<\/span> ,ve sineman\u0131n en b\u00fcy\u00fck efsanelerinden <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1484\" data-type=\"persons\">Robert De Niro<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8929\" data-type=\"persons\">Frances Conroy<\/span> gibi isimler yer al\u0131yor.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Az\u0131l\u0131 bir su\u00e7lu olmadan \u00f6nce, Arthur Fleck bir komedyen olarak hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek ister ancak i\u015fler onun isted\u011fi gibi gitmez ve Arthur art\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumdan ba\u011f\u0131ms\u0131z ve onlar gibi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen, bir varl\u0131k, Joker olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacakt\u0131r.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span> bir dergiye verdi\u011fi r\u00f6portajda filmi kabul emesinden \u00e7ok tela\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Joker karakterini hakk\u0131yla yerine getirip, hayranlar\u0131n\u0131n be\u011fenmesini istedi\u011fini dile getirmi\u015ftir. Seyircinin filmi izledikten sonra eski Joker karakteri gibi benimsemelerini de \u00f6nemsidi\u011fini s\u00f6yleyen akt\u00f6r, mimikleri ile bu i\u015fin \u00fcstesinden gelecek gibi duruyor. Zaten tiplemeye uygunlu\u011fu eski Joker ler kadar a\u011f\u0131r makyaj yap\u0131lmamas\u0131ndan da anla\u015f\u0131l\u0131yor. Film hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re film Dc, d\u00fcnyas\u0131ndan \u00e7ok farkl\u0131 ve ba\u011f\u0131ms\u0131z ilerleyecek.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"813\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Joker Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Arthur Fleck\/Joker <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2336\" data-type=\"persons\">Joaquin Phoenix<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Batman'in can d\u00fc\u015fman\u0131, toplumdan aforoz edilmi\u015f bunun sonras\u0131nda ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumda anar\u015fist say\u0131labilecek eylemlerle harekete ge\u00e7mi\u015f Arthur, asl\u0131nda ilk ba\u015flarda su\u00e7lu de\u011fil \u00fcnl\u00fc bir talk-showcu olmak istemi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p>Sophie Dumond <span class=\"custom-mention\" data-id=\"17361\" data-type=\"persons\">Zazie Beetz<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Filmde Joker'in g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mayan ve b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7eken bekar ve gen\u00e7 anne karakteridir.<\/p>\r\n\r\n<p>Penny Fleck <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8929\" data-type=\"persons\">Frances Conroy<\/span><\/p>\r\n\r\n<p>Joker'in annesi olarak g\u00f6rece\u011fimiz karakterdir.<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek olan film, \u015f\u00fcphesiz 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n en \u00e7ok beklenen filmleri aras\u0131nda yer ald\u0131. Film bug\u00fcne kadar \u00e7ekilmi\u015f Joker karakterlerinden daha farkl\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak. Filmin y\u00f6netmen koltu\u011funda kar\u015f\u0131m\u0131za, 48 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli y\u00f6netmen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/todd-phillips\" title=\"Todd Phillips\">Todd Phillips<\/a> \u00e7\u0131k\u0131yor. Amerikal\u0131 y\u00f6netmen bu yeni filmin senaryosunu da kendisi yazm\u0131\u015ft\u0131r. Y\u00f6netmen daha \u00f6nce <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece\" title=\"Felekten Bir Gece\">Felekten Bir Gece<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece-3\" title=\"Felekten Bir Gece 3\">Felekten Bir Gece 3<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/felekten-bir-gece-daha\" title=\"Felekten Bir Gece Daha\">Felekten Bir Gece Daha<\/a>\u00a0gibi \u00fcnl\u00fc filmlerle kar\u015f\u0131m\u0131zdayd\u0131. Bir \u00e7izgi roman karakteri olan Joker, Batman'in en b\u00fcy\u00fck ve en k\u00f6t\u00fc d\u00fc\u015fman\u0131 olarak biliniyor. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar Joker karakterini <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jack-nicholson\" title=\"Jack Nicholson\">Jack Nicholson<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/heath-ledger\" title=\"Heath Ledger\">Heath Ledger<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jared-leto\" title=\"Jared Leto\">Jared Leto<\/a> gibi oscarl\u0131 oyuncular canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Hatta Heath Ledger beklenmeyen trajik \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sonra oynad\u0131\u011f\u0131 Joker karakteriyle \u00e7ok be\u011fenilmi\u015f ve \u00f6ld\u00fckten sonra oscar kazanm\u0131\u015ft\u0131. 2019 <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/joker\" title=\"Joker\">Joker<\/a> \u00a0filminde ise 44 ya\u015f\u0131ndaki, ba\u015far\u0131l\u0131 <span style=\"background-color: rgb(248, 248, 248);\">akt\u00f6r <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a> Joker karakterine can veriyor. Film setinden g\u00f6rseller geldik\u00e7e oyuncunun Joker tiplemesine ne kadar da uyuml oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\u00a0<\/span><\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-1.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"383\" data-image-width=\"100%\" \/>Filmin oyuncu kadrosunda\u00a0<a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/deadpool-2\" title=\"Deadpool 2\">Deadpool 2<\/a> filminden tan\u0131d\u0131\u0131m\u0131z gen\u00e7 aktris <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zazie-beetz\" title=\"Zazie Beetz\">Zazie Beetz<\/a> ,ve sineman\u0131n en b\u00fcy\u00fck efsanelerinden <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/robert-de-niro\" title=\"Robert De Niro\">Robert De Niro<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/frances-conroy\" title=\"Frances Conroy\">Frances Conroy<\/a> gibi isimler yer al\u0131yor.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>Az\u0131l\u0131 bir su\u00e7lu olmadan \u00f6nce, Arthur Fleck bir komedyen olarak hayalini ger\u00e7ekle\u015ftirmek ister ancak i\u015fler onun isted\u011fi gibi gitmez ve Arthur art\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumdan ba\u011f\u0131ms\u0131z ve onlar gibi d\u00fc\u015f\u00fcnmeyen, bir varl\u0131k, Joker olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacakt\u0131r.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a> bir dergiye verdi\u011fi r\u00f6portajda filmi kabul emesinden \u00e7ok tela\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131, Joker karakterini hakk\u0131yla yerine getirip, hayranlar\u0131n\u0131n be\u011fenmesini istedi\u011fini dile getirmi\u015ftir. Seyircinin filmi izledikten sonra eski Joker karakteri gibi benimsemelerini de \u00f6nemsidi\u011fini s\u00f6yleyen akt\u00f6r, mimikleri ile bu i\u015fin \u00fcstesinden gelecek gibi duruyor. Zaten tiplemeye uygunlu\u011fu eski Joker ler kadar a\u011f\u0131r makyaj yap\u0131lmamas\u0131ndan da anla\u015f\u0131l\u0131yor. Film hakk\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re film Dc, d\u00fcnyas\u0131ndan \u00e7ok farkl\u0131 ve ba\u011f\u0131ms\u0131z ilerleyecek.\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/joker\/joker-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"813\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Joker Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Arthur Fleck\/Joker <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/joaquin-phoenix\" title=\"Joaquin Phoenix\">Joaquin Phoenix<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Batman'in can d\u00fc\u015fman\u0131, toplumdan aforoz edilmi\u015f bunun sonras\u0131nda ise ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 toplumda anar\u015fist say\u0131labilecek eylemlerle harekete ge\u00e7mi\u015f Arthur, asl\u0131nda ilk ba\u015flarda su\u00e7lu de\u011fil \u00fcnl\u00fc bir talk-showcu olmak istemi\u015ftir.<\/p>\r\n\r\n<p>Sophie Dumond <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zazie-beetz\" title=\"Zazie Beetz\">Zazie Beetz<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Filmde Joker'in g\u00f6z\u00fcnden ka\u00e7mayan ve b\u00fcy\u00fck ilgisini \u00e7eken bekar ve gen\u00e7 anne karakteridir.<\/p>\r\n\r\n<p>Penny Fleck <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/frances-conroy\" title=\"Frances Conroy\">Frances Conroy<\/a><\/p>\r\n\r\n<p>Joker'in annesi olarak g\u00f6rece\u011fimiz karakterdir.<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":9289,"created_at":"2019-04-20T20:36:15.000000Z","updated_at":"2019-04-20T20:36:15.000000Z","rating":7,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":283},{"id":10233,"created_at":"2019-07-30T15:18:16.000000Z","updated_at":"2019-07-30T15:18:16.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":920},{"id":10264,"created_at":"2019-08-03T17:31:22.000000Z","updated_at":"2019-08-03T17:31:22.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":902},{"id":10627,"created_at":"2019-10-05T06:04:30.000000Z","updated_at":"2019-10-05T06:04:30.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":74},{"id":10629,"created_at":"2019-10-05T09:44:42.000000Z","updated_at":"2019-10-05T09:44:42.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":10634,"created_at":"2019-10-06T08:14:28.000000Z","updated_at":"2019-10-06T08:14:28.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":472},{"id":10639,"created_at":"2019-10-06T17:57:52.000000Z","updated_at":"2019-10-06T17:57:52.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":10643,"created_at":"2019-10-06T22:01:10.000000Z","updated_at":"2019-10-12T14:28:08.000000Z","rating":10,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43},{"id":10660,"created_at":"2019-10-10T10:17:52.000000Z","updated_at":"2019-10-10T10:17:52.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":566},{"id":10698,"created_at":"2019-10-16T01:16:16.000000Z","updated_at":"2019-10-16T01:16:16.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":10716,"created_at":"2019-10-19T08:56:58.000000Z","updated_at":"2019-10-19T08:56:58.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":924},{"id":10743,"created_at":"2019-10-21T20:22:54.000000Z","updated_at":"2019-10-21T20:22:54.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":813},{"id":10794,"created_at":"2019-10-29T15:44:02.000000Z","updated_at":"2019-10-29T15:44:02.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":881},{"id":10816,"created_at":"2019-11-03T06:20:07.000000Z","updated_at":"2019-11-03T06:20:07.000000Z","rating":9,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":934},{"id":10867,"created_at":"2019-11-11T11:17:52.000000Z","updated_at":"2019-11-11T11:17:52.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":916},{"id":10922,"created_at":"2019-11-20T07:29:11.000000Z","updated_at":"2019-11-20T07:29:11.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":950},{"id":15922,"created_at":"2021-12-03T10:49:38.000000Z","updated_at":"2021-12-03T10:49:38.000000Z","rating":8,"rateable_id":6447,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11}],"types":[{"id":18,"created_at":"2016-12-07T16:30:50.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Su\u00e7","slug":"suc","content":"<p>Su\u00e7 filmleri toplum taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 ve ahlak kurallar\u0131 ile belirlenmi\u015f yasaklara uyulmamas\u0131n\u0131 konu edinen t\u00fcrlerdir. Su\u00e7un pek \u00e7ok \u00e7e\u015fidinden biri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Su\u00e7 eylemi filmin ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131d\u0131r, daha sonra su\u00e7lunun tespiti, nedenleri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Korku, gerilim, gizem, biyografi, dram gibi alt kategorilerle i\u00e7 i\u00e7edir. Bir film t\u00fcr\u00fc olarak su\u00e7, asl\u0131nda edebiyattan beyaz perdeye ge\u00e7i\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"601\" data-type=\"persons\">Edgar Allan Poe<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"39\" data-type=\"persons\">Agatha Christie<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"214\" data-type=\"persons\">Arthur Conan Doyle<\/span> gibi isimlerin kitaplar\u0131ndan esinlenerek beyazperde de su\u00e7 t\u00fcr\u00fc olu\u015fmu\u015ftur. \u00d6rne\u011fin <span class=\"custom-mention\" data-id=\"7\" data-type=\"movies\">Sherlock Holmes<\/span> su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde hem televizyon hem de sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok uyarlanan kitaplar\u0131ndan biridir.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde filmler di\u011fer t\u00fcrlerden farkl\u0131 olarak evrensel bir yap\u0131ya sahiptir. Yani \u00f6rne\u011fin korku t\u00fcr\u00fc k\u00fclt\u00fcrel bir t\u00fcrd\u00fcr. \u0130ngiltere yap\u0131m\u0131 korku filmleriyle Hollywood korku filmleri aras\u0131nda fark bulunur. Bir millet ba\u015fka bir milletin k\u00fclt\u00fcr\u00fcne has korku filmlerini be\u011fenmeyebilir. Ayn\u0131 \u015fekilde Hollywood yap\u0131m\u0131 bir komedi filmi Japonya'da ayn\u0131 ilgiyi g\u00f6rmeyebilir. Fakat su\u00e7 t\u00fcr\u00fc evrenseldir. T\u00fcm toplumlarda su\u00e7 olgusu benzer veya ayn\u0131d\u0131r. D\u00fcnyan\u0131n her yerinde \u00f6ld\u00fcrmek, \u00e7almak, tecav\u00fcz etmek gibi eylemler su\u00e7 olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En iyi Su\u00e7 Filmleri | Epikse","meta_description":"Bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyor hissi yaratan, t\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi su\u00e7 filmlerini \u00f6\u011frenmek ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret etmeye ba\u015flay\u0131n.","pivot":{"movie_typeable_id":6447,"movie_type_id":18,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":17,"movie_type_id":18,"locale":"tr","name":"Su\u00e7","slug":"suc","content":"<p>Su\u00e7 filmleri toplum taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 ve ahlak kurallar\u0131 ile belirlenmi\u015f yasaklara uyulmamas\u0131n\u0131 konu edinen t\u00fcrlerdir. Su\u00e7un pek \u00e7ok \u00e7e\u015fidinden biri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Su\u00e7 eylemi filmin ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131d\u0131r, daha sonra su\u00e7lunun tespiti, nedenleri ve sonu\u00e7lar\u0131 i\u015flenir. Korku, gerilim, gizem, biyografi, dram gibi alt kategorilerle i\u00e7 i\u00e7edir. Bir film t\u00fcr\u00fc olarak su\u00e7, asl\u0131nda edebiyattan beyaz perdeye ge\u00e7i\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131r. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"601\" data-type=\"persons\">Edgar Allan Poe<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"39\" data-type=\"persons\">Agatha Christie<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"214\" data-type=\"persons\">Arthur Conan Doyle<\/span> gibi isimlerin kitaplar\u0131ndan esinlenerek beyazperde de su\u00e7 t\u00fcr\u00fc olu\u015fmu\u015ftur. \u00d6rne\u011fin <span class=\"custom-mention\" data-id=\"7\" data-type=\"movies\">Sherlock Holmes<\/span> su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde hem televizyon hem de sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00e7ok uyarlanan kitaplar\u0131ndan biridir.&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>Su\u00e7 t\u00fcr\u00fcnde filmler di\u011fer t\u00fcrlerden farkl\u0131 olarak evrensel bir yap\u0131ya sahiptir. Yani \u00f6rne\u011fin korku t\u00fcr\u00fc k\u00fclt\u00fcrel bir t\u00fcrd\u00fcr. \u0130ngiltere yap\u0131m\u0131 korku filmleriyle Hollywood korku filmleri aras\u0131nda fark bulunur. Bir millet ba\u015fka bir milletin k\u00fclt\u00fcr\u00fcne has korku filmlerini be\u011fenmeyebilir. Ayn\u0131 \u015fekilde Hollywood yap\u0131m\u0131 bir komedi filmi Japonya'da ayn\u0131 ilgiyi g\u00f6rmeyebilir. Fakat su\u00e7 t\u00fcr\u00fc evrenseldir. T\u00fcm toplumlarda su\u00e7 olgusu benzer veya ayn\u0131d\u0131r. D\u00fcnyan\u0131n her yerinde \u00f6ld\u00fcrmek, \u00e7almak, tecav\u00fcz etmek gibi eylemler su\u00e7 olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En iyi Su\u00e7 Filmleri | Epikse","meta_description":"Bilmece \u00e7\u00f6z\u00fcyor hissi yaratan, t\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi su\u00e7 filmlerini \u00f6\u011frenmek ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret etmeye ba\u015flay\u0131n."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":6447,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":17,"created_at":"2016-12-07T16:30:50.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Gerilim","slug":"gerilim","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-accbdc17-7fff-c440-715f-58992efe65f5\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc izleyicisine yo\u011fun bir heyecan, endi\u015fe, beklenti, kayg\u0131 veren t\u00fcrd\u00fcr. Gerilim t\u00fcr\u00fcnde tek bir olay veya durumla ilgili ya\u015fanan olaylar b\u00fct\u00fcn\u00fc s\u00f6z konusudur. Ana karakter veya karakterlerin ba\u015f\u0131na beklenmedik durumlar gelir ve ka\u00e7ma, kovalama, gizemi \u00e7\u00f6zme gibi olaylar ya\u015fanmaya ba\u015flar. Tehdit yaratan durumlar, \u00e7at\u0131\u015fma izleyenlerde ac\u0131 ve korku duygular\u0131n\u0131 uyand\u0131r\u0131r. Karakterin her girdi\u011fi durum izleyiciyi etkiler. Cinayet, davalar ve genel olarak su\u00e7 olgusu t\u00fcre dahildir. Mahkumlar, su\u00e7lular, ka\u00e7aklar, ter\u00f6ristler, ruhsal sorunlar\u0131 olanlar filmin karakteri olabilirler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sessiz film zamanlar\u0131na damga vuran Safety Last! (1923) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilklerindendir. 1931 y\u0131l\u0131nda Fritz Lang'in y\u00f6netti\u011fi \u00fcrpertici Alman filmi M (M - Bir \u015eehir Katilini Ar\u0131yor) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli filmlerindendir. \u0130lk olmasa da t\u00fcr\u00fcn geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc denilince ilk akla gelen isim Alfred Hitchcock\u2019dur. Filmografisi gerilim ve alt kategorileriyle s\u0131ral\u0131d\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz anlam\u0131nda gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn olu\u015fmas\u0131nda Hitchcock\u2019un etkisi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Psycho (1960) filmi sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli filmlerindendir. Film gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli ba\u015fyap\u0131tlar\u0131ndan olup, sifon \u00e7ekme sahnesi bir filmde ilk defa sifonun \u00e7ekildi\u011finin g\u00f6sterildi\u011fi sahnedir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Gerilim Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 gerilim filmleri listesi ile tan\u0131\u015fmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6447,"movie_type_id":17,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":16,"movie_type_id":17,"locale":"tr","name":"Gerilim","slug":"gerilim","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-accbdc17-7fff-c440-715f-58992efe65f5\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc izleyicisine yo\u011fun bir heyecan, endi\u015fe, beklenti, kayg\u0131 veren t\u00fcrd\u00fcr. Gerilim t\u00fcr\u00fcnde tek bir olay veya durumla ilgili ya\u015fanan olaylar b\u00fct\u00fcn\u00fc s\u00f6z konusudur. Ana karakter veya karakterlerin ba\u015f\u0131na beklenmedik durumlar gelir ve ka\u00e7ma, kovalama, gizemi \u00e7\u00f6zme gibi olaylar ya\u015fanmaya ba\u015flar. Tehdit yaratan durumlar, \u00e7at\u0131\u015fma izleyenlerde ac\u0131 ve korku duygular\u0131n\u0131 uyand\u0131r\u0131r. Karakterin her girdi\u011fi durum izleyiciyi etkiler. Cinayet, davalar ve genel olarak su\u00e7 olgusu t\u00fcre dahildir. Mahkumlar, su\u00e7lular, ka\u00e7aklar, ter\u00f6ristler, ruhsal sorunlar\u0131 olanlar filmin karakteri olabilirler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sessiz film zamanlar\u0131na damga vuran Safety Last! (1923) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ilklerindendir. 1931 y\u0131l\u0131nda Fritz Lang'in y\u00f6netti\u011fi \u00fcrpertici Alman filmi M (M - Bir \u015eehir Katilini Ar\u0131yor) gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli filmlerindendir. \u0130lk olmasa da t\u00fcr\u00fcn geli\u015fmesine katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Gerilim t\u00fcr\u00fc denilince ilk akla gelen isim Alfred Hitchcock\u2019dur. Filmografisi gerilim ve alt kategorileriyle s\u0131ral\u0131d\u0131r. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz anlam\u0131nda gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn olu\u015fmas\u0131nda Hitchcock\u2019un etkisi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr. Psycho (1960) filmi sinema d\u00fcnyas\u0131n\u0131n en \u00f6nemli filmlerindendir. Film gerilim t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en \u00f6nemli ba\u015fyap\u0131tlar\u0131ndan olup, sifon \u00e7ekme sahnesi bir filmde ilk defa sifonun \u00e7ekildi\u011finin g\u00f6sterildi\u011fi sahnedir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Gerilim Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 gerilim filmleri listesi ile tan\u0131\u015fmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Todd Phillips
X-Men: Dark Phoenix epikse 6
6.5/10
2 Oy

X-Men: Dark Phoenix (2019)

{"id":5119,"user_id":10,"original_name":"X-Men: Dark Phoenix","vision_date":"2019-06-06T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/x-men-dark-phoenix-k-1538044402.png","image_settings":{"id":5119,"path":"\/images\/movies\/2018\/09\/27\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":64184,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":38443,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":13262,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2852,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1629,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3512,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":44438,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":46138,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15296,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2950,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1358,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3782,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt6565702","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69NoZdGVXicMTFys1Ti0PRaR","share_count":6,"follower_count":5,"rate_count":2,"rate_average":6.5,"created_at":"2018-09-27T10:33:22.000000Z","updated_at":"2019-06-10T00:10:13.000000Z","name":"X-Men: Dark Phoenix","slug":"x-men-dark-phoenix","sub_name":"","description":"<p>S\u00fcper kahraman filmlerinden biri olan X.Men serisi 2000 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren maceralar 2019 y\u0131l\u0131nda Dark Phoenix ile devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/x-men-dark-phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Film <span class=\"custom-mention\" data-id=\"390\" data-type=\"movies\">Game of Thrones<\/span> 'da Sansa Stark rol\u00fcyle \u00fcnlenen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3941\" data-type=\"persons\">Sophie Turner<\/span> '\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Jean Grey'in hikayesi ile devam ediyor. Serinin di\u011fer filmlerinde de yer alan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3268\" data-type=\"persons\">James McAvoy<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2593\" data-type=\"persons\">Jennifer Lawrence<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2213\" data-type=\"persons\">Michael Fassbender<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3936\" data-type=\"persons\">Nicholas Hoult<\/span> gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin k\u00f6t\u00fc karakterine, ge\u00e7mi\u015fte hep bir s\u00fcper kahraman filminde oynamak istedi\u011fini a\u00e7\u0131klayan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2379\" data-type=\"persons\">Jessica Chastain<\/span> can vermi\u015ftir. Y\u00f6netmenli\u011fini serinin di\u011fer filmlerinde yazarl\u0131k yapm\u0131\u015f olan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"97939\" data-type=\"persons\">Simon Kinberg<\/span> yapm\u0131\u015ft\u0131r. Filmin konusu; Jean Grey bir uzay g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan olaydan yara alarak kurtulur. Fakat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay y\u00fcz\u00fcnden farkl\u0131 g\u00fc\u00e7lere sahip olmu\u015ftur. Jean bu g\u00fc\u00e7lerle nas\u0131l ba\u015f edece\u011fini bilemez ve en yak\u0131n\u0131ndakilere zarar vermeye ba\u015flar. X-Men ekibi ise hem da\u011f\u0131lmamak, hem Jean'in i\u00e7indeki g\u00fc\u00e7le m\u00fccadele etmek zorundayken, bir yandan uzayl\u0131 g\u00fc\u00e7lerle sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix-2.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"334\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1212\" data-type=\"persons\">Marvel Entertainment<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12390\" data-type=\"persons\">Twentieth Century Fox Film Corporation<\/span> gibi yap\u0131m \u015firketleri \u00fcstlenmi\u015ftir. \u00dclkemizde 7 Haziran tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.<\/p>","static_content":"<p>S\u00fcper kahraman filmlerinden biri olan X.Men serisi 2000 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren maceralar 2019 y\u0131l\u0131nda Dark Phoenix ile devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/x-men-dark-phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Film <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/game-of-thrones\" title=\"Game of Thrones\">Game of Thrones<\/a> 'da Sansa Stark rol\u00fcyle \u00fcnlenen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sophie-turner\" title=\"Sophie Turner\">Sophie Turner<\/a> '\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Jean Grey'in hikayesi ile devam ediyor. Serinin di\u011fer filmlerinde de yer alan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/james-mcavoy\" title=\"James McAvoy\">James McAvoy<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jennifer-lawrence\" title=\"Jennifer Lawrence\">Jennifer Lawrence<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-fassbender\" title=\"Michael Fassbender\">Michael Fassbender<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/nicholas-hoult\" title=\"Nicholas Hoult\">Nicholas Hoult<\/a> gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin k\u00f6t\u00fc karakterine, ge\u00e7mi\u015fte hep bir s\u00fcper kahraman filminde oynamak istedi\u011fini a\u00e7\u0131klayan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jessica-chastain\" title=\"Jessica Chastain\">Jessica Chastain<\/a> can vermi\u015ftir. Y\u00f6netmenli\u011fini serinin di\u011fer filmlerinde yazarl\u0131k yapm\u0131\u015f olan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/simon-kinberg\" title=\"Simon Kinberg\">Simon Kinberg<\/a> yapm\u0131\u015ft\u0131r. Filmin konusu; Jean Grey bir uzay g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan olaydan yara alarak kurtulur. Fakat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay y\u00fcz\u00fcnden farkl\u0131 g\u00fc\u00e7lere sahip olmu\u015ftur. Jean bu g\u00fc\u00e7lerle nas\u0131l ba\u015f edece\u011fini bilemez ve en yak\u0131n\u0131ndakilere zarar vermeye ba\u015flar. X-Men ekibi ise hem da\u011f\u0131lmamak, hem Jean'in i\u00e7indeki g\u00fc\u00e7le m\u00fccadele etmek zorundayken, bir yandan uzayl\u0131 g\u00fc\u00e7lerle sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix-2.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"334\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marvel-entertainment\" title=\"Marvel Entertainment\">Marvel Entertainment<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/twentieth-century-fox-film-corporation\" title=\"Twentieth Century Fox Film Corporation\">Twentieth Century Fox Film Corporation<\/a> gibi yap\u0131m \u015firketleri \u00fcstlenmi\u015ftir. \u00dclkemizde 7 Haziran tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":29958,"share_id":null,"site_user_id":900,"shareable_id":5119,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu seneyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek ve <mention type=\"movies\" id=\"6210\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/mention> 'nunu bir kenara b\u0131rak\u0131rsak bence en eli y\u00fcz\u00fc d\u00fczg\u00fcn kahraman filmi olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm film. S\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 var m\u0131? Kesinlikle var; diyaloglar\u0131n yavanl\u0131\u011f\u0131, kli\u015felerin bollu\u011fu vs.. Ama \u00e7ekim kalitesi ve kurgu bir nokta gideriyor bunlar\u0131. <mention type=\"movies\" id=\"3093\">Hellboy<\/mention> z\u0131rvas\u0131ndan, <mention type=\"movies\" id=\"4533\">Aquaman<\/mention> s\u00fcsl\u00fcs\u00fcnden kesinlikle daha iyi bir film. Gene de daha da iyi olabilirmi\u015f bence.","static_content":"Bu seneyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek ve <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/yenilmezler-oyunun-sonu' title='Yenilmezler: Oyunun Sonu' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_6210'>Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/a> 'nunu bir kenara b\u0131rak\u0131rsak bence en eli y\u00fcz\u00fc d\u00fczg\u00fcn kahraman filmi olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm film. S\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 var m\u0131? Kesinlikle var; diyaloglar\u0131n yavanl\u0131\u011f\u0131, kli\u015felerin bollu\u011fu vs.. Ama \u00e7ekim kalitesi ve kurgu bir nokta gideriyor bunlar\u0131. <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/hellboy-2019' title='Hellboy' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_3093'>Hellboy<\/a> z\u0131rvas\u0131ndan, <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/aquaman' title='Aquaman' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_4533'>Aquaman<\/a> s\u00fcsl\u00fcs\u00fcnden kesinlikle daha iyi bir film. Gene de daha da iyi olabilirmi\u015f bence.","release_date":"2019-06-09T14:38:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-09T14:38:13.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:21.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":900,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Kemal T\u00fcrkmen","slug":null,"email":"kemalturkmen@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1556377641-1-i.jpeg","image_settings":{"id":900,"path":"\/images\/profiles\/2019\/04\/27\/18\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":54498,"type":"original_old","width":400,"height":400},{"ext":"jpeg","size":13366,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2887,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2044,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1265,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":40370,"type":"original_new","width":400,"height":400},{"ext":"webp","size":14394,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2876,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1896,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":952,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-26T13:55:14.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-04-27T15:03:22.000000Z","updated_at":"2023-09-26T13:55:14.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":29940,"share_id":null,"site_user_id":562,"shareable_id":5119,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bence k\u00f6t\u00fc. Sinemada izlemeye kesinlikle de\u011fecek bir film olmam\u0131\u015f. 10 \u00fczerinden 6 o da seriye h\u00fcrmeten:(","static_content":"Bence k\u00f6t\u00fc. Sinemada izlemeye kesinlikle de\u011fecek bir film olmam\u0131\u015f. 10 \u00fczerinden 6 o da seriye h\u00fcrmeten:(","release_date":"2019-06-08T14:46:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-08T13:33:33.000000Z","updated_at":"2019-06-09T15:27:10.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":562,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Sercan Akkoca","slug":null,"email":"sercanakkoca@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1518768244i.jpeg","image_settings":{"id":"562-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/02\/16\/10\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":10679,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1682,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1107,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":5680,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1210,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":660,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-13T18:17:34.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-06-17T06:02:46.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-02-16T07:13:37.000000Z","updated_at":"2023-06-17T06:02:46.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":9693,"movie_id":5119,"locale":"en","name":"X-Men: Dark Phoenix","slug":"x-men-dark-phoenix","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":9692,"movie_id":5119,"locale":"tr","name":"X-Men: Dark Phoenix","slug":"x-men-dark-phoenix","sub_name":"","description":"<p>S\u00fcper kahraman filmlerinden biri olan X.Men serisi 2000 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren maceralar 2019 y\u0131l\u0131nda Dark Phoenix ile devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/x-men-dark-phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Film <span class=\"custom-mention\" data-id=\"390\" data-type=\"movies\">Game of Thrones<\/span> 'da Sansa Stark rol\u00fcyle \u00fcnlenen <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3941\" data-type=\"persons\">Sophie Turner<\/span> '\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Jean Grey'in hikayesi ile devam ediyor. Serinin di\u011fer filmlerinde de yer alan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3268\" data-type=\"persons\">James McAvoy<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2593\" data-type=\"persons\">Jennifer Lawrence<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2213\" data-type=\"persons\">Michael Fassbender<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3936\" data-type=\"persons\">Nicholas Hoult<\/span> gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin k\u00f6t\u00fc karakterine, ge\u00e7mi\u015fte hep bir s\u00fcper kahraman filminde oynamak istedi\u011fini a\u00e7\u0131klayan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2379\" data-type=\"persons\">Jessica Chastain<\/span> can vermi\u015ftir. Y\u00f6netmenli\u011fini serinin di\u011fer filmlerinde yazarl\u0131k yapm\u0131\u015f olan <span class=\"custom-mention\" data-id=\"97939\" data-type=\"persons\">Simon Kinberg<\/span> yapm\u0131\u015ft\u0131r. Filmin konusu; Jean Grey bir uzay g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan olaydan yara alarak kurtulur. Fakat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay y\u00fcz\u00fcnden farkl\u0131 g\u00fc\u00e7lere sahip olmu\u015ftur. Jean bu g\u00fc\u00e7lerle nas\u0131l ba\u015f edece\u011fini bilemez ve en yak\u0131n\u0131ndakilere zarar vermeye ba\u015flar. X-Men ekibi ise hem da\u011f\u0131lmamak, hem Jean'in i\u00e7indeki g\u00fc\u00e7le m\u00fccadele etmek zorundayken, bir yandan uzayl\u0131 g\u00fc\u00e7lerle sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix-2.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"334\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1212\" data-type=\"persons\">Marvel Entertainment<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12390\" data-type=\"persons\">Twentieth Century Fox Film Corporation<\/span> gibi yap\u0131m \u015firketleri \u00fcstlenmi\u015ftir. \u00dclkemizde 7 Haziran tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.<\/p>","static_content":"<p>S\u00fcper kahraman filmlerinden biri olan X.Men serisi 2000 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 20 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren maceralar 2019 y\u0131l\u0131nda Dark Phoenix ile devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/x-men-dark-phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"298\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Film <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/game-of-thrones\" title=\"Game of Thrones\">Game of Thrones<\/a> 'da Sansa Stark rol\u00fcyle \u00fcnlenen <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/sophie-turner\" title=\"Sophie Turner\">Sophie Turner<\/a> '\u0131n canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Jean Grey'in hikayesi ile devam ediyor. Serinin di\u011fer filmlerinde de yer alan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/james-mcavoy\" title=\"James McAvoy\">James McAvoy<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jennifer-lawrence\" title=\"Jennifer Lawrence\">Jennifer Lawrence<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-fassbender\" title=\"Michael Fassbender\">Michael Fassbender<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/nicholas-hoult\" title=\"Nicholas Hoult\">Nicholas Hoult<\/a> gibi isimler kadroda yer almaya devam ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin k\u00f6t\u00fc karakterine, ge\u00e7mi\u015fte hep bir s\u00fcper kahraman filminde oynamak istedi\u011fini a\u00e7\u0131klayan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jessica-chastain\" title=\"Jessica Chastain\">Jessica Chastain<\/a> can vermi\u015ftir. Y\u00f6netmenli\u011fini serinin di\u011fer filmlerinde yazarl\u0131k yapm\u0131\u015f olan <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/simon-kinberg\" title=\"Simon Kinberg\">Simon Kinberg<\/a> yapm\u0131\u015ft\u0131r. Filmin konusu; Jean Grey bir uzay g\u00f6revi s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan olaydan yara alarak kurtulur. Fakat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 olay y\u00fcz\u00fcnden farkl\u0131 g\u00fc\u00e7lere sahip olmu\u015ftur. Jean bu g\u00fc\u00e7lerle nas\u0131l ba\u015f edece\u011fini bilemez ve en yak\u0131n\u0131ndakilere zarar vermeye ba\u015flar. X-Men ekibi ise hem da\u011f\u0131lmamak, hem Jean'in i\u00e7indeki g\u00fc\u00e7le m\u00fccadele etmek zorundayken, bir yandan uzayl\u0131 g\u00fc\u00e7lerle sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/x-men-dark-phoenix\/X-Men-Dark-Phoenix-2.gif\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"334\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marvel-entertainment\" title=\"Marvel Entertainment\">Marvel Entertainment<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/twentieth-century-fox-film-corporation\" title=\"Twentieth Century Fox Film Corporation\">Twentieth Century Fox Film Corporation<\/a> gibi yap\u0131m \u015firketleri \u00fcstlenmi\u015ftir. \u00dclkemizde 7 Haziran tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":9773,"created_at":"2019-06-08T13:32:43.000000Z","updated_at":"2019-06-08T13:32:43.000000Z","rating":6,"rateable_id":5119,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":562},{"id":9784,"created_at":"2019-06-09T14:33:07.000000Z","updated_at":"2019-06-09T14:38:26.000000Z","rating":7,"rateable_id":5119,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":900}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5119,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5119,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":6,"created_at":"2016-11-08T14:53:37.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5119,"movie_type_id":6,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":5,"movie_type_id":6,"locale":"tr","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Simon Kinberg
RocketMan epikse 7
7.4/10
7 Oy

RocketMan (2019)

{"id":5256,"user_id":10,"original_name":"RocketMan","vision_date":"2019-06-13T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.paramount.com\/movies\/rocketman","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/rocketman-k-1585537007.jpeg","image_settings":{"path":"\/images\/movies\/2018\/10\/08\/12\/","id":5256,"versions":[{"width":265,"height":390,"ext":"jpeg","type":"original_old","size":56514},{"width":265,"height":390,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":56514},{"width":150,"height":220,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":19805},{"width":56,"height":83,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":4244},{"width":35,"height":51,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":2292},{"width":80,"height":80,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":4868},{"width":265,"height":390,"ext":"webp","type":"original_new","size":42836},{"width":265,"height":390,"ext":"webp","type":"new_ext","size":42836},{"width":150,"height":220,"ext":"webp","type":"new_ext","size":14222},{"width":56,"height":83,"ext":"webp","type":"new_ext","size":2878},{"width":35,"height":51,"ext":"webp","type":"new_ext","size":1358},{"width":80,"height":80,"ext":"webp","type":"new_ext","size":3194}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt2066051","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PX5reKFg1lFVEIS90u11P3","share_count":7,"follower_count":10,"rate_count":7,"rate_average":7.4,"created_at":"2018-10-08T12:25:47.000000Z","updated_at":"2020-04-13T03:10:20.000000Z","name":"RocketMan","slug":"rocketman","sub_name":"","description":"<p>Film \u00fcnl\u00fc \u0130ngiliz m\u00fczisyen Sir <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12933\" data-type=\"persons\">Elton John<\/span> 'un hayat\u0131na dair bilinmeyenleri g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren biyografi t\u00fcr\u00fcnde bir film. Filmde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12933\" data-type=\"persons\">Elton John<\/span> 'u <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3329\" data-type=\"persons\">Taron Egerton<\/span> canland\u0131r\u0131rken y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4877\" data-type=\"persons\">Dexter Fletcher<\/span> oturuyor. \u00dcnl\u00fc m\u00fczisyenin hayat hikayesindeki ilgin\u00e7 detaylara da yer veren film \u00f6zellikle m\u00fcziksever sinema izleyeni i\u00e7in olduk\u00e7a doyurucu bir i\u00e7erik sunma iddias\u0131 ile vizyona girmi\u015f durumda. Filmde ayr\u0131ca \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyenin, Bernie Taupin ile ortakl\u0131\u011f\u0131 ve dostlu\u011fu da \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>Film \u00fcnl\u00fc \u0130ngiliz m\u00fczisyen Sir <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john\" title=\"Elton John\">Elton John<\/a> 'un hayat\u0131na dair bilinmeyenleri g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren biyografi t\u00fcr\u00fcnde bir film. Filmde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john\" title=\"Elton John\">Elton John<\/a> 'u <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/taron-egerton\" title=\"Taron Egerton\">Taron Egerton<\/a> canland\u0131r\u0131rken y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dexter-fletcher\" title=\"Dexter Fletcher\">Dexter Fletcher<\/a> oturuyor. \u00dcnl\u00fc m\u00fczisyenin hayat hikayesindeki ilgin\u00e7 detaylara da yer veren film \u00f6zellikle m\u00fcziksever sinema izleyeni i\u00e7in olduk\u00e7a doyurucu bir i\u00e7erik sunma iddias\u0131 ile vizyona girmi\u015f durumda. Filmde ayr\u0131ca \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyenin, Bernie Taupin ile ortakl\u0131\u011f\u0131 ve dostlu\u011fu da \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":35329,"share_id":null,"site_user_id":43,"shareable_id":5256,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Ulan bu \u00fcnl\u00fc ve zengin m\u00fczisyenlerin \u00e7o\u011fu hep ayn\u0131 sorunsala sahip. <mention type=\"persons\" id=\"12933\">Elton John<\/mention> da Bi ara uyu\u015fturucu ve alkol ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden neler \u00e7ekmi\u015f. Olum para size \u00e7okmu geliyor ya bize verin diyesim geliyor. Nese film \u00e7ok g\u00fczeldi ayn\u0131 <mention type=\"movies\" id=\"4509\">Bohemian Rhapsody<\/mention> tad\u0131nda. <mention type=\"persons\" id=\"3329\">Taron Egerton<\/mention> <mention type=\"persons\" id=\"120471\">Richard Madden<\/mention> falan iyi oynam\u0131\u015f.","static_content":"Ulan bu \u00fcnl\u00fc ve zengin m\u00fczisyenlerin \u00e7o\u011fu hep ayn\u0131 sorunsala sahip. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john' title='Elton John' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_12933'>Elton John<\/a> da Bi ara uyu\u015fturucu ve alkol ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden neler \u00e7ekmi\u015f. Olum para size \u00e7okmu geliyor ya bize verin diyesim geliyor. Nese film \u00e7ok g\u00fczeldi ayn\u0131 <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/bohemian-rhapsody' title='Bohemian Rhapsody' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_4509'>Bohemian Rhapsody<\/a> tad\u0131nda. <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/taron-egerton' title='Taron Egerton' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3329'>Taron Egerton<\/a> <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/richard-madden' title='Richard Madden' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_120471'>Richard Madden<\/a> falan iyi oynam\u0131\u015f.","release_date":"2020-04-12T11:24:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":3,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-04-12T14:24:56.000000Z","updated_at":"2020-04-12T16:17:31.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":43,"facebook_id":null,"google_id":"112389838348803876233","activated":"0","name":"Didem Urun","slug":null,"email":"didemurun92@gmail.com","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1505085491i.jpeg","image_settings":{"id":"43-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/02\/12\/14\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17984,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2167,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1322,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":12700,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":2008,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":990,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":"0","country_id":2,"city_id":1,"school_id":136,"school_section_id":298,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2021-11-02T17:16:23.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-05-23T11:14:28.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-02-12T11:48:25.000000Z","updated_at":"2023-05-23T11:14:28.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":30310,"share_id":null,"site_user_id":920,"shareable_id":5256,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Kim ne derse desin <mention type=\"persons\" id=\"12933\">Elton John<\/mention> b\u00fcy\u00fck sanat\u00e7\u0131 ve \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir besteci. \u00d6zel hayat\u0131nda, cinsel hayat\u0131nda ne tercih etti\u011fi ile asla ilgilenmedim ama sanat\u0131 anlam\u0131nda hep merak ettiklerim olmu\u015ftu. Bence bu film yeterince g\u00fczel anlatm\u0131\u015f hayat\u0131n\u0131n hikayesini..","static_content":"Kim ne derse desin <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john' title='Elton John' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_12933'>Elton John<\/a> b\u00fcy\u00fck sanat\u00e7\u0131 ve \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir besteci. \u00d6zel hayat\u0131nda, cinsel hayat\u0131nda ne tercih etti\u011fi ile asla ilgilenmedim ama sanat\u0131 anlam\u0131nda hep merak ettiklerim olmu\u015ftu. Bence bu film yeterince g\u00fczel anlatm\u0131\u015f hayat\u0131n\u0131n hikayesini..","release_date":"2019-06-25T16:40:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-25T16:40:31.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:22.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":920,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Tunc Sayginoglu","slug":null,"email":"tuncsayginoglu@mail.com.tr","nickname":"Tun\u00e7","motto":"Her derdin ilac\u0131 kendindedir!","picture":"images\/profiles\/profile-1561135553-2-i.jpeg","image_settings":{"id":920,"path":"\/images\/profiles\/2019\/06\/21\/19\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":12817,"type":"original_old","width":200,"height":200},{"ext":"jpeg","size":14396,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":4089,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2907,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1691,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":8682,"type":"original_new","width":200,"height":200},{"ext":"webp","size":8884,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2772,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1830,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":884,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-19T08:19:53.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-21T16:44:15.000000Z","updated_at":"2023-08-19T08:19:53.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":9939,"movie_id":5256,"locale":"en","name":"RocketMan","slug":"rocketman","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":9938,"movie_id":5256,"locale":"tr","name":"RocketMan","slug":"rocketman","sub_name":"","description":"<p>Film \u00fcnl\u00fc \u0130ngiliz m\u00fczisyen Sir <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12933\" data-type=\"persons\">Elton John<\/span> 'un hayat\u0131na dair bilinmeyenleri g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren biyografi t\u00fcr\u00fcnde bir film. Filmde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"12933\" data-type=\"persons\">Elton John<\/span> 'u <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3329\" data-type=\"persons\">Taron Egerton<\/span> canland\u0131r\u0131rken y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4877\" data-type=\"persons\">Dexter Fletcher<\/span> oturuyor. \u00dcnl\u00fc m\u00fczisyenin hayat hikayesindeki ilgin\u00e7 detaylara da yer veren film \u00f6zellikle m\u00fcziksever sinema izleyeni i\u00e7in olduk\u00e7a doyurucu bir i\u00e7erik sunma iddias\u0131 ile vizyona girmi\u015f durumda. Filmde ayr\u0131ca \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyenin, Bernie Taupin ile ortakl\u0131\u011f\u0131 ve dostlu\u011fu da \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>Film \u00fcnl\u00fc \u0130ngiliz m\u00fczisyen Sir <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john\" title=\"Elton John\">Elton John<\/a> 'un hayat\u0131na dair bilinmeyenleri g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne seren biyografi t\u00fcr\u00fcnde bir film. Filmde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/elton-john\" title=\"Elton John\">Elton John<\/a> 'u <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/taron-egerton\" title=\"Taron Egerton\">Taron Egerton<\/a> canland\u0131r\u0131rken y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dexter-fletcher\" title=\"Dexter Fletcher\">Dexter Fletcher<\/a> oturuyor. \u00dcnl\u00fc m\u00fczisyenin hayat hikayesindeki ilgin\u00e7 detaylara da yer veren film \u00f6zellikle m\u00fcziksever sinema izleyeni i\u00e7in olduk\u00e7a doyurucu bir i\u00e7erik sunma iddias\u0131 ile vizyona girmi\u015f durumda. Filmde ayr\u0131ca \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyenin, Bernie Taupin ile ortakl\u0131\u011f\u0131 ve dostlu\u011fu da \u00f6n plana \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":9809,"created_at":"2019-06-14T02:03:08.000000Z","updated_at":"2019-06-14T02:03:08.000000Z","rating":7,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":32},{"id":9824,"created_at":"2019-06-15T15:39:39.000000Z","updated_at":"2019-06-15T15:39:39.000000Z","rating":6,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":9840,"created_at":"2019-06-16T17:56:08.000000Z","updated_at":"2019-06-16T17:56:08.000000Z","rating":8,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":86},{"id":9841,"created_at":"2019-06-17T07:33:33.000000Z","updated_at":"2019-06-17T07:33:33.000000Z","rating":7,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":900},{"id":9862,"created_at":"2019-06-19T10:00:22.000000Z","updated_at":"2019-06-19T10:00:22.000000Z","rating":8,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":566},{"id":9922,"created_at":"2019-06-25T16:38:38.000000Z","updated_at":"2019-06-25T16:38:38.000000Z","rating":8,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":920},{"id":11516,"created_at":"2020-04-12T14:21:27.000000Z","updated_at":"2020-04-12T14:21:27.000000Z","rating":8,"rateable_id":5256,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":43}],"types":[{"id":10,"created_at":"2016-11-17T14:52:59.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Biyografi","slug":"biyografi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-525cb0b0-7fff-b6fa-5c7b-6eb3805b1cf3\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <meta charset=\"utf-8\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fc dram, sava\u015f gibi t\u00fcrlerle ilintilidir. 1930 y\u0131l\u0131ndan sonra t\u00fcre olan ra\u011fbet artm\u0131\u015f ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise doruk noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Biyografi t\u00fcr\u00fc alan\u0131nda \u00fcnl\u00fc insanlar\u0131n, herhangi bir konuda ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f, sava\u015fm\u0131\u015f insanlar\u0131n veya olaylar\u0131n sinemaya aktar\u0131lmas\u0131d\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Ge\u00e7mi\u015fe veya g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ait tarihi \u015fahsiyet ya da grubun hayat\u0131n\u0131 tasvir-ve dramatize eder. Genelde ortada bir ya\u015fam hikayesi vard\u0131r. Tarihe y\u00f6n vermi\u015f bir devrimin lideri, \u00fclkeleri y\u00f6netmi\u015f liderler, y\u00f6netmenler, \u00fcnl\u00fc bestekarlar, sporcular ve neredeyse her alandan kahramanlar\u0131 ve \u00fcnl\u00fc ki\u015fileri konu edinebilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fcnde g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131n rutininden farkl\u0131 olarak, zaferler, ba\u015far\u0131 hikayeleri, \u015fampiyonluklar, maceralar anlat\u0131l\u0131r. \u00d6rne\u011fin bir biyografi t\u00fcr\u00fcnde Abraham Lincoln anlat\u0131l\u0131rken, bir di\u011ferinde seri katil olan Ted Bundy anlat\u0131l\u0131r. Olaylar\u0131n veya durumlar\u0131n sadece epik, cesur, iyilik gibi kavramlarla \u015fekillenmesi gerekmez. Seri katil \u00f6rne\u011finde oldu\u011fu gibi bir d\u00f6neme yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerle damga vurmu\u015f katilin hayat\u0131 anlat\u0131labilir. Bir di\u011fer benzer \u00f6rnek ise Hitler\u2019dir. Hitler\u2019in hayat\u0131 ve o d\u00f6neme ait her \u015fey biyografi t\u00fcr\u00fcne atfedilebilir. Dram, sava\u015f, spor, macera, aksiyon gibi t\u00fcrler alt kategorileridir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Biyografi Filmleri | Epikse","meta_description":"Tarihe ad\u0131n\u0131 yazan ki\u015filerin biyografi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5256,"movie_type_id":10,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":9,"movie_type_id":10,"locale":"tr","name":"Biyografi","slug":"biyografi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-525cb0b0-7fff-b6fa-5c7b-6eb3805b1cf3\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <meta charset=\"utf-8\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fc dram, sava\u015f gibi t\u00fcrlerle ilintilidir. 1930 y\u0131l\u0131ndan sonra t\u00fcre olan ra\u011fbet artm\u0131\u015f ve g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ise doruk noktas\u0131na ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Biyografi t\u00fcr\u00fc alan\u0131nda \u00fcnl\u00fc insanlar\u0131n, herhangi bir konuda ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f, sava\u015fm\u0131\u015f insanlar\u0131n veya olaylar\u0131n sinemaya aktar\u0131lmas\u0131d\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Ge\u00e7mi\u015fe veya g\u00fcn\u00fcm\u00fcze ait tarihi \u015fahsiyet ya da grubun hayat\u0131n\u0131 tasvir-ve dramatize eder. Genelde ortada bir ya\u015fam hikayesi vard\u0131r. Tarihe y\u00f6n vermi\u015f bir devrimin lideri, \u00fclkeleri y\u00f6netmi\u015f liderler, y\u00f6netmenler, \u00fcnl\u00fc bestekarlar, sporcular ve neredeyse her alandan kahramanlar\u0131 ve \u00fcnl\u00fc ki\u015fileri konu edinebilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Biyografi t\u00fcr\u00fcnde g\u00fcndelik hayat\u0131n\u0131n rutininden farkl\u0131 olarak, zaferler, ba\u015far\u0131 hikayeleri, \u015fampiyonluklar, maceralar anlat\u0131l\u0131r. \u00d6rne\u011fin bir biyografi t\u00fcr\u00fcnde Abraham Lincoln anlat\u0131l\u0131rken, bir di\u011ferinde seri katil olan Ted Bundy anlat\u0131l\u0131r. Olaylar\u0131n veya durumlar\u0131n sadece epik, cesur, iyilik gibi kavramlarla \u015fekillenmesi gerekmez. Seri katil \u00f6rne\u011finde oldu\u011fu gibi bir d\u00f6neme yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6t\u00fcl\u00fcklerle damga vurmu\u015f katilin hayat\u0131 anlat\u0131labilir. Bir di\u011fer benzer \u00f6rnek ise Hitler\u2019dir. Hitler\u2019in hayat\u0131 ve o d\u00f6neme ait her \u015fey biyografi t\u00fcr\u00fcne atfedilebilir. Dram, sava\u015f, spor, macera, aksiyon gibi t\u00fcrler alt kategorileridir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Biyografi Filmleri | Epikse","meta_description":"Tarihe ad\u0131n\u0131 yazan ki\u015filerin biyografi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":5256,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":22,"created_at":"2016-12-13T13:15:31.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5256,"movie_type_id":22,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":21,"movie_type_id":22,"locale":"tr","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Dexter Fletcher
Shazam! epikse 8
5/10
4 Oy

Shazam! (2019)

{"id":4520,"user_id":10,"original_name":"Shazam!","vision_date":"2019-04-04T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/shazam-k-1554272307.png","image_settings":{"id":4520,"path":"\/images\/movies\/2018\/07\/23\/13\/","versions":[{"ext":"png","size":45705,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":25655,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":9941,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2690,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1598,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2690,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":25410,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":26828,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":10236,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2576,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1304,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2600,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt0448115","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PwRavOhnkHcvriSBX-wpid","share_count":15,"follower_count":8,"rate_count":4,"rate_average":5,"created_at":"2018-07-23T10:53:43.000000Z","updated_at":"2023-09-27T00:10:28.000000Z","name":"Shazam!","slug":"shazam","sub_name":"","description":"<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"291\" data-type=\"movies\">Harika Kad\u0131n<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"502\" data-type=\"movies\">Adalet Birli\u011fi<\/span> filmlerinden sonra <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1490\" data-type=\"persons\">DC Comics<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4533\" data-type=\"movies\">Aquaman<\/span> ile gi\u015fede b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etti. Ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 5 Nisan tarihinde vizyona girecek Shazam'dan bekliyorlar. Y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"14012\" data-type=\"persons\">David F. Sandberg<\/span> oturmu\u015ftur. Ba\u015frollerde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"10812\" data-type=\"persons\">Zachary Levi<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1261\" data-type=\"persons\">Mark Strong<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2341\" data-type=\"persons\">Djimon Hounsou<\/span> gibi isimler yer al\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Shazam asl\u0131nda ad\u0131 Billy Batson olan bir \u00e7ocuktur. Billy ihtiyac\u0131 oldu\u011funda bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015febilir. T\u00fcm g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015f harfleri birle\u015fince ortaya S.H.A.Z.A.M \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Normal hayat\u0131nda \u00f6devleriyle bo\u011fu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir s\u00fcper kahraman bir ruhta yer al\u0131nca ortaya farkl\u0131 olaylar \u00e7\u0131kar.<\/p>\r\n\r\n<h3>Shazam Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Shazam - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"10812\" data-type=\"persons\">Zachary Levi<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Billy Batson'a g\u00fc\u00e7lerini veren bilgedir. Bilgeli\u011fini S\u00fcleyman'dan alm\u0131\u015ft\u0131r ve her dili konu\u015fup gelece\u011fi g\u00f6rebilir. Kuvvetini Herk\u00fcl'den alm\u0131\u015ft\u0131r. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Atlas'tan, g\u00fcc\u00fcn\u00fc Zeus'tan, cesaretini A\u015fil'den, h\u0131z\u0131n\u0131 Mercury'den alm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcm bu g\u00fc\u00e7lerin ilk harfleri Shazam'\u0131 olu\u015fturur.<br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Dr. Thaddeus Sivana - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1261\" data-type=\"persons\">Mark Strong<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>K\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk olan Billy ve g\u00fc\u00e7l\u00fc Shazam aras\u0131nd s\u0131k\u0131\u015fan ruhu e\u011fiten ki\u015fidir. Bir \u00e7ocu\u011fun s\u00fcper kahraman g\u00fc\u00e7lerine kar\u015f\u0131 yapabileceklerine kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>","static_content":"<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/wonder-woman\" title=\"Harika Kad\u0131n\">Harika Kad\u0131n<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/adalet-birligi\" title=\"Adalet Birli\u011fi\">Adalet Birli\u011fi<\/a> filmlerinden sonra <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dc-comics\" title=\"DC Comics\">DC Comics<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/aquaman\" title=\"Aquaman\">Aquaman<\/a> ile gi\u015fede b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etti. Ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 5 Nisan tarihinde vizyona girecek Shazam'dan bekliyorlar. Y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/david-f-sandberg\" title=\"David F. Sandberg\">David F. Sandberg<\/a> oturmu\u015ftur. Ba\u015frollerde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zachary-levi\" title=\"Zachary Levi\">Zachary Levi<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-strong\" title=\"Mark Strong\">Mark Strong<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/djimon-hounsou\" title=\"Djimon Hounsou\">Djimon Hounsou<\/a> gibi isimler yer al\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Shazam asl\u0131nda ad\u0131 Billy Batson olan bir \u00e7ocuktur. Billy ihtiyac\u0131 oldu\u011funda bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015febilir. T\u00fcm g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015f harfleri birle\u015fince ortaya S.H.A.Z.A.M \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Normal hayat\u0131nda \u00f6devleriyle bo\u011fu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir s\u00fcper kahraman bir ruhta yer al\u0131nca ortaya farkl\u0131 olaylar \u00e7\u0131kar.<\/p>\r\n\r\n<h3>Shazam Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Shazam - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zachary-levi\" title=\"Zachary Levi\">Zachary Levi<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Billy Batson'a g\u00fc\u00e7lerini veren bilgedir. Bilgeli\u011fini S\u00fcleyman'dan alm\u0131\u015ft\u0131r ve her dili konu\u015fup gelece\u011fi g\u00f6rebilir. Kuvvetini Herk\u00fcl'den alm\u0131\u015ft\u0131r. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Atlas'tan, g\u00fcc\u00fcn\u00fc Zeus'tan, cesaretini A\u015fil'den, h\u0131z\u0131n\u0131 Mercury'den alm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcm bu g\u00fc\u00e7lerin ilk harfleri Shazam'\u0131 olu\u015fturur.<br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Dr. Thaddeus Sivana - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-strong\" title=\"Mark Strong\">Mark Strong<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>K\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk olan Billy ve g\u00fc\u00e7l\u00fc Shazam aras\u0131nd s\u0131k\u0131\u015fan ruhu e\u011fiten ki\u015fidir. Bir \u00e7ocu\u011fun s\u00fcper kahraman g\u00fc\u00e7lerine kar\u015f\u0131 yapabileceklerine kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":32379,"share_id":null,"site_user_id":916,"shareable_id":4520,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Hayat\u0131m boyunca izlemi\u015f oldu\u011fum en antipatik kahraman filmi olabilir. Bu arada <mention type=\"persons\" id=\"10812\">Zachary Levi<\/mention> gibi bir tipi de kahraman yapma hevesini de hayretle kar\u015f\u0131l\u0131yorum. Adam resmen tiktokta ka\u015flar\u0131n\u0131 ald\u0131r\u0131p sa\u00e7ma sapan pozlar veren tiplere benziyor. Yap\u0131mc\u0131lar\u0131n \u00e7\u00f6pe atacak \u00e7ok paras\u0131 varm\u0131\u015f resmen. Bu filmde ac\u0131r\u0131m ac\u0131r\u0131m da <mention type=\"persons\" id=\"1261\">Mark Strong<\/mention> gibi usta oyuncuya ac\u0131r\u0131m. Kesinlikle ne i\u015fim vard\u0131 benim bu salak projede falan demi\u015ftir bence.","static_content":"Hayat\u0131m boyunca izlemi\u015f oldu\u011fum en antipatik kahraman filmi olabilir. Bu arada <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/zachary-levi' title='Zachary Levi' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_10812'>Zachary Levi<\/a> gibi bir tipi de kahraman yapma hevesini de hayretle kar\u015f\u0131l\u0131yorum. Adam resmen tiktokta ka\u015flar\u0131n\u0131 ald\u0131r\u0131p sa\u00e7ma sapan pozlar veren tiplere benziyor. Yap\u0131mc\u0131lar\u0131n \u00e7\u00f6pe atacak \u00e7ok paras\u0131 varm\u0131\u015f resmen. Bu filmde ac\u0131r\u0131m ac\u0131r\u0131m da <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-strong' title='Mark Strong' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_1261'>Mark Strong<\/a> gibi usta oyuncuya ac\u0131r\u0131m. Kesinlikle ne i\u015fim vard\u0131 benim bu salak projede falan demi\u015ftir bence.","release_date":"2019-10-20T17:10:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-10-20T17:10:55.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:31.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":916,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"U\u011fur Azizo\u011flu","slug":null,"email":"ugurazizoglu@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"assets\/images\/user-avatar.png","image_settings":null,"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-07-31T12:08:38.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-06-14T01:33:50.000000Z","updated_at":"2023-07-31T12:08:38.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":31851,"share_id":null,"site_user_id":472,"shareable_id":4520,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"DC sen art\u0131k kahraman filmi yapma ne olur????\u200d\u2642\ufe0f","static_content":"DC sen art\u0131k kahraman filmi yapma ne olur????\u200d\u2642\ufe0f","release_date":"2019-09-20T11:47:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-09-20T10:47:29.000000Z","updated_at":"2019-09-20T16:12:31.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":472,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Semih Ayd\u0131n","slug":null,"email":"semihaydin@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1511891433i.jpeg","image_settings":{"id":"472-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/11\/28\/23\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":11230,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1700,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1140,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":5614,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1198,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":686,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2018-11-02T15:36:04.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-18T14:10:39.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-11-28T20:42:07.000000Z","updated_at":"2023-09-18T14:10:39.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":8553,"movie_id":4520,"locale":"en","name":"Shazam!","slug":"shazam","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":8552,"movie_id":4520,"locale":"tr","name":"Shazam!","slug":"shazam","sub_name":"","description":"<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"291\" data-type=\"movies\">Harika Kad\u0131n<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"502\" data-type=\"movies\">Adalet Birli\u011fi<\/span> filmlerinden sonra <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1490\" data-type=\"persons\">DC Comics<\/span> <span class=\"custom-mention\" data-id=\"4533\" data-type=\"movies\">Aquaman<\/span> ile gi\u015fede b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etti. Ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 5 Nisan tarihinde vizyona girecek Shazam'dan bekliyorlar. Y\u00f6netmen koltu\u011funda <span class=\"custom-mention\" data-id=\"14012\" data-type=\"persons\">David F. Sandberg<\/span> oturmu\u015ftur. Ba\u015frollerde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"10812\" data-type=\"persons\">Zachary Levi<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1261\" data-type=\"persons\">Mark Strong<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"2341\" data-type=\"persons\">Djimon Hounsou<\/span> gibi isimler yer al\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Shazam asl\u0131nda ad\u0131 Billy Batson olan bir \u00e7ocuktur. Billy ihtiyac\u0131 oldu\u011funda bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015febilir. T\u00fcm g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015f harfleri birle\u015fince ortaya S.H.A.Z.A.M \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Normal hayat\u0131nda \u00f6devleriyle bo\u011fu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir s\u00fcper kahraman bir ruhta yer al\u0131nca ortaya farkl\u0131 olaylar \u00e7\u0131kar.<\/p>\r\n\r\n<h3>Shazam Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Shazam - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"10812\" data-type=\"persons\">Zachary Levi<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Billy Batson'a g\u00fc\u00e7lerini veren bilgedir. Bilgeli\u011fini S\u00fcleyman'dan alm\u0131\u015ft\u0131r ve her dili konu\u015fup gelece\u011fi g\u00f6rebilir. Kuvvetini Herk\u00fcl'den alm\u0131\u015ft\u0131r. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Atlas'tan, g\u00fcc\u00fcn\u00fc Zeus'tan, cesaretini A\u015fil'den, h\u0131z\u0131n\u0131 Mercury'den alm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcm bu g\u00fc\u00e7lerin ilk harfleri Shazam'\u0131 olu\u015fturur.<br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Dr. Thaddeus Sivana - <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1261\" data-type=\"persons\">Mark Strong<\/span> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>K\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk olan Billy ve g\u00fc\u00e7l\u00fc Shazam aras\u0131nd s\u0131k\u0131\u015fan ruhu e\u011fiten ki\u015fidir. Bir \u00e7ocu\u011fun s\u00fcper kahraman g\u00fc\u00e7lerine kar\u015f\u0131 yapabileceklerine kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>","static_content":"<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/wonder-woman\" title=\"Harika Kad\u0131n\">Harika Kad\u0131n<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/adalet-birligi\" title=\"Adalet Birli\u011fi\">Adalet Birli\u011fi<\/a> filmlerinden sonra <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/dc-comics\" title=\"DC Comics\">DC Comics<\/a> <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/aquaman\" title=\"Aquaman\">Aquaman<\/a> ile gi\u015fede b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 elde etti. Ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 5 Nisan tarihinde vizyona girecek Shazam'dan bekliyorlar. Y\u00f6netmen koltu\u011funda <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/david-f-sandberg\" title=\"David F. Sandberg\">David F. Sandberg<\/a> oturmu\u015ftur. Ba\u015frollerde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zachary-levi\" title=\"Zachary Levi\">Zachary Levi<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-strong\" title=\"Mark Strong\">Mark Strong<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/djimon-hounsou\" title=\"Djimon Hounsou\">Djimon Hounsou<\/a> gibi isimler yer al\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Shazam asl\u0131nda ad\u0131 Billy Batson olan bir \u00e7ocuktur. Billy ihtiyac\u0131 oldu\u011funda bir s\u00fcper kahramana d\u00f6n\u00fc\u015febilir. T\u00fcm g\u00fc\u00e7lerinin ba\u015f harfleri birle\u015fince ortaya S.H.A.Z.A.M \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Normal hayat\u0131nda \u00f6devleriyle bo\u011fu\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir s\u00fcper kahraman bir ruhta yer al\u0131nca ortaya farkl\u0131 olaylar \u00e7\u0131kar.<\/p>\r\n\r\n<h3>Shazam Oyuncular\u0131 ve Karakterleri<\/h3>\r\n\r\n<p><strong>Shazam - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zachary-levi\" title=\"Zachary Levi\">Zachary Levi<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>Billy Batson'a g\u00fc\u00e7lerini veren bilgedir. Bilgeli\u011fini S\u00fcleyman'dan alm\u0131\u015ft\u0131r ve her dili konu\u015fup gelece\u011fi g\u00f6rebilir. Kuvvetini Herk\u00fcl'den alm\u0131\u015ft\u0131r. Dayan\u0131kl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Atlas'tan, g\u00fcc\u00fcn\u00fc Zeus'tan, cesaretini A\u015fil'den, h\u0131z\u0131n\u0131 Mercury'den alm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcm bu g\u00fc\u00e7lerin ilk harfleri Shazam'\u0131 olu\u015fturur.<br \/>\r\n<img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-2.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"338\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p><strong>Dr. Thaddeus Sivana - <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/mark-strong\" title=\"Mark Strong\">Mark Strong<\/a> <\/strong><\/p>\r\n\r\n<p>K\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk olan Billy ve g\u00fc\u00e7l\u00fc Shazam aras\u0131nd s\u0131k\u0131\u015fan ruhu e\u011fiten ki\u015fidir. Bir \u00e7ocu\u011fun s\u00fcper kahraman g\u00fc\u00e7lerine kar\u015f\u0131 yapabileceklerine kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/shazam\/Shazam-3.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"300\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":9190,"created_at":"2019-04-09T04:12:31.000000Z","updated_at":"2019-04-09T04:12:31.000000Z","rating":5,"rateable_id":4520,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":757},{"id":9264,"created_at":"2019-04-18T15:51:44.000000Z","updated_at":"2019-04-18T15:51:44.000000Z","rating":4,"rateable_id":4520,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":90},{"id":10577,"created_at":"2019-09-26T14:08:51.000000Z","updated_at":"2019-09-26T14:08:51.000000Z","rating":7,"rateable_id":4520,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":905},{"id":10584,"created_at":"2019-09-28T10:39:30.000000Z","updated_at":"2019-09-28T10:39:30.000000Z","rating":4,"rateable_id":4520,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":437}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4520,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":22,"created_at":"2016-12-13T13:15:31.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4520,"movie_type_id":22,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":21,"movie_type_id":22,"locale":"tr","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz."}]},{"id":6,"created_at":"2016-11-08T14:53:37.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4520,"movie_type_id":6,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":5,"movie_type_id":6,"locale":"tr","name":"Bilim Kurgu","slug":"bilim-kurgu","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6206b92c-7fff-683d-ce20-95ce0f1bef6f\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Bilim Kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ileri teknoloji, bilimsel kurguda veya hayali unsurlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 kurguda olan yap\u0131mlard\u0131r. Bu y\u00f6n\u00fcyle genellikle konusu bilim, uzay, robotlar, \u00e7izgi romanlar, d\u00fcnya d\u0131\u015f\u0131 varl\u0131klar olur. Bilim, teknoloji ve fantazi bir aradad\u0131r. Fantastik t\u00fcr\u00fc ile s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131ya ba\u011fl\u0131d\u0131r. Bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde yap\u0131mlarda kahramanlar, uzak gezegenlere seyahat, imkans\u0131z g\u00f6revlerle m\u00fccadele, fantastik g\u00fc\u00e7lerle m\u00fccadele halindedir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Fantastik bir zamanda veya distopik bir gelecekte kurgulanan bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler, anti kahramanlarla veya toplumu \u00e7\u00f6k\u00fcnt\u00fcye s\u00fcr\u00fckleyecek durumlarla m\u00fccadele ederler. Bu y\u00f6n\u00fcyle topluma ve bireye kar\u015f\u0131 bir yorum i\u00e7erirler. Teknoloji ve makyaj sanat\u00e7\u0131lar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla, bilim kurgu t\u00fcr\u00fcnde filmler ger\u00e7ek olmayan veya ger\u00e7ekle\u015fmesi m\u00fcmk\u00fcn olabilen olaylar etraf\u0131nda s\u00fcregelir. Fantastik ve aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fc de i\u00e7inde bar\u0131nd\u0131rabilir. Ayn\u0131 \u015fekilde A.I Artificial Intelligence (Yapay Zeka) filminde oldu\u011fu gibi dram t\u00fcr\u00fcn\u00fc i\u00e7erir. \u0130lk sinema filmi olan Aya Seyahat\u2019in bilim kurgu ve fantastik t\u00fcrde oldu\u011fu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda, t\u00fcr\u00fcn \u00e7ok eskiye dayand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcr.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En \u0130yi Bilim Kurgu Filmleri | Epikse","meta_description":"Ufkunuzu a\u00e7an en iyi bilim kurgu filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen David F. Sandberg
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya epikse 9
7.8/10
5 Oy

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)

{"id":4181,"user_id":12,"original_name":"How to Train Your Dragon: The Hidden World","vision_date":"2019-01-24T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/how-to-train-your-dragon-the-hidden-world-k-1528838400.png","image_settings":{"id":4181,"path":"\/images\/movies\/2018\/06\/13\/00\/","versions":[{"ext":"png","size":68203,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":40115,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":13357,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2872,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1692,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3390,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":47406,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":48414,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15410,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":3002,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1422,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3608,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt2386490","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69Ot6QOFxmGJCwVSr5hoVwv8","share_count":8,"follower_count":5,"rate_count":5,"rate_average":7.8,"created_at":"2018-06-12T21:20:00.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:04:41.000000Z","name":"Ejderhan\u0131 Nas\u0131l E\u011fitirsin 3: Gizli D\u00fcnya","slug":"ejderhani-nasil-egitirsin-3-gizli-dunya","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[{"id":27694,"share_id":null,"site_user_id":283,"shareable_id":4181,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Eskiden bu animasyonlar yokken ne yap\u0131l\u0131yordu acaba. \u015eimdi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a Hollywood pompal\u0131yor \u00fc\u00e7er be\u015fer oh ne g\u00fczel.","static_content":"Eskiden bu animasyonlar yokken ne yap\u0131l\u0131yordu acaba. \u015eimdi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131k\u00e7a Hollywood pompal\u0131yor \u00fc\u00e7er be\u015fer oh ne g\u00fczel.","release_date":"2019-02-27T12:37:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-27T12:37:15.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:01:13.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":283,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Mert","slug":null,"email":"merttiz@mail.com.tr","nickname":"Mert","motto":"","picture":"images\/profiles\/profile-1534761262i.jpeg","image_settings":{"id":"283-p","path":"\/images\/profiles\/2017\/08\/27\/06\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":7719,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1515,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1007,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":4176,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1056,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":566,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":2,"city_id":1,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-15T07:49:11.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-11T08:45:16.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2017-08-27T03:07:20.000000Z","updated_at":"2023-09-11T08:45:16.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":27691,"share_id":null,"site_user_id":588,"shareable_id":4181,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Gi\u015fe a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda 56 Milyon dolarl\u0131k has\u0131lat\u0131yla <mention type=\"movies\" id=\"4551\">Alita: Sava\u015f Mele\u011fi<\/mention> ve <mention type=\"movies\" id=\"6197\">Lego Filmi 2<\/mention> gibi vizyon filmlerini sollamay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f olan animasyon. Genelde devam serilerinden bu tarz performans beklenmez asl\u0131nda ama sanki yeni bir Ica Age geliyor gibi hissettiriyor filme olan ilgi..","static_content":"Gi\u015fe a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131nda 56 Milyon dolarl\u0131k has\u0131lat\u0131yla <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/alita-savas-melegi' title='Alita: Sava\u015f Mele\u011fi' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_4551'>Alita: Sava\u015f Mele\u011fi<\/a> ve <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/lego-filmi-2' title='Lego Filmi 2' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_6197'>Lego Filmi 2<\/a> gibi vizyon filmlerini sollamay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015f olan animasyon. Genelde devam serilerinden bu tarz performans beklenmez asl\u0131nda ama sanki yeni bir Ica Age geliyor gibi hissettiriyor filme olan ilgi..","release_date":"2019-02-27T10:43:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":5,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-02-27T10:43:19.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:09.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":588,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"H\u00fcseyin Demke","slug":null,"email":"huseyindemke@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1520058634i.jpeg","image_settings":{"id":"588-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/02\/27\/13\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":17717,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":2056,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1270,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":11758,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1750,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":874,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":"images\/profiles\/bg-1520058777i.jpeg","birth_date":"1979-11-28T21:00:00.000000Z","gender":"1","country_id":2,"city_id":1,"school_id":1,"school_section_id":2,"school_status":"0","work_status":null,"job_status":"1","job_id":283,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"1","last_login_date_time":"2019-04-20T09:05:48.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-27T07:15:23.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-02-27T10:44:00.000000Z","updated_at":"2023-09-27T07:15:23.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":7898,"movie_id":4181,"locale":"en","name":"How to Train Your Dragon: The Hidden World","slug":"how-to-train-your-dragon-the-hidden-world","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null},{"id":7897,"movie_id":4181,"locale":"tr","name":"Ejderhan\u0131 Nas\u0131l E\u011fitirsin 3: Gizli D\u00fcnya","slug":"ejderhani-nasil-egitirsin-3-gizli-dunya","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":8301,"created_at":"2019-01-27T08:26:37.000000Z","updated_at":"2019-01-27T08:26:37.000000Z","rating":7,"rateable_id":4181,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":771},{"id":8326,"created_at":"2019-01-29T09:57:44.000000Z","updated_at":"2019-01-29T09:57:44.000000Z","rating":8,"rateable_id":4181,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":319},{"id":8375,"created_at":"2019-02-01T14:35:46.000000Z","updated_at":"2019-02-01T14:35:46.000000Z","rating":9,"rateable_id":4181,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":146},{"id":8427,"created_at":"2019-02-05T12:32:44.000000Z","updated_at":"2019-02-05T12:32:47.000000Z","rating":7,"rateable_id":4181,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":481},{"id":8729,"created_at":"2019-02-27T10:38:38.000000Z","updated_at":"2019-02-27T10:38:38.000000Z","rating":8,"rateable_id":4181,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":588}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4181,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":27,"created_at":"2017-01-10T16:08:38.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Animasyon","slug":"animasyon","content":"","meta_title":"Mutlaka \u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Animasyon Filmleri | Epikse","meta_description":"En e\u011flenceli animasyon filmleri hakk\u0131nda merak etti\u011finiz t\u00fcm detaylara ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4181,"movie_type_id":27,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":26,"movie_type_id":27,"locale":"tr","name":"Animasyon","slug":"animasyon","content":"","meta_title":"Mutlaka \u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Animasyon Filmleri | Epikse","meta_description":"En e\u011flenceli animasyon filmleri hakk\u0131nda merak etti\u011finiz t\u00fcm detaylara ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4181,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Dean DeBlois
Aladdin epikse 11
0/10
0 Oy

Aladdin (1992)

{"id":4342,"user_id":12,"original_name":"Aladdin","vision_date":"1991-12-31T22:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/aladdin-k-1530917744.png","image_settings":{"id":4342,"path":"\/images\/movies\/2018\/07\/07\/01\/","versions":[{"ext":"png","size":51755,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":22208,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":8313,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2254,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1398,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2597,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":21862,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":22610,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":7988,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2082,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1056,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2490,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt0103639","fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":0,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2018-07-06T22:55:44.000000Z","updated_at":"2019-04-10T07:35:13.000000Z","name":"Aladdin","slug":"aladdin","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"shares":[],"translations":[{"id":8201,"movie_id":4342,"locale":"en","name":"Aladdin","slug":"aladdin","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null},{"id":8200,"movie_id":4342,"locale":"tr","name":"Aladdin","slug":"aladdin","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[],"types":[{"id":27,"created_at":"2017-01-10T16:08:38.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Animasyon","slug":"animasyon","content":"","meta_title":"Mutlaka \u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Animasyon Filmleri | Epikse","meta_description":"En e\u011flenceli animasyon filmleri hakk\u0131nda merak etti\u011finiz t\u00fcm detaylara ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4342,"movie_type_id":27,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":26,"movie_type_id":27,"locale":"tr","name":"Animasyon","slug":"animasyon","content":"","meta_title":"Mutlaka \u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Animasyon Filmleri | Epikse","meta_description":"En e\u011flenceli animasyon filmleri hakk\u0131nda merak etti\u011finiz t\u00fcm detaylara ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":4342,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":4342,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen John Musker
Örümcek-Adam: Evden Uzakta epikse 12
7.6/10
9 Oy

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)

{"id":5937,"user_id":10,"original_name":"Spider-Man: Far From Home","vision_date":"2019-07-04T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/spider-man-far-from-home-k-1562494433.jpeg","image_settings":{"id":5937,"path":"\/images\/movies\/2018\/12\/11\/12\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":49530,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":49530,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":18931,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":4311,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2460,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":5648,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":33850,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":33850,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12796,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2686,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1340,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3556,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt6320628","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69OkmQR_iHlOeen0pTmpB4je","share_count":18,"follower_count":13,"rate_count":9,"rate_average":7.6,"created_at":"2018-12-11T09:33:29.000000Z","updated_at":"2023-07-28T00:10:45.000000Z","name":"\u00d6r\u00fcmcek-Adam: Evden Uzakta","slug":"orumcek-adam-evden-uzakta","sub_name":"","description":"<p>Yeni nesil \u00d6r\u00fcmcek Adam olarak adland\u0131r\u0131lan serinin ikinci filmi, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3349\" data-type=\"persons\">Tom Holland<\/span> '\u0131n bir kez daha gen\u00e7 Peter Parker'\u0131n maceralar\u0131yla devam ediyor. Y\u00f6netmenli\u011fini <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8047\" data-type=\"persons\">Jon Watts<\/span> '\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 filmde Holland'a, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8035\" data-type=\"persons\">Zendaya Coleman<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6673\" data-type=\"persons\">Jake Gyllenhaal<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8036\" data-type=\"persons\">Marisa Tomei<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3498\" data-type=\"persons\">Michael Keaton<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1253\" data-type=\"persons\">Cobie Smulders<\/span> e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/spider-man-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin kadrosu bir \u00f6nceki filmle ayn\u0131. Filmin vizyon tarihi<\/p>\r\n\r\n<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"5055\" data-type=\"movies\">Kaptan Marvel<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6210\" data-type=\"movies\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/span> 'na g\u00f6re ayarlanarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Filmin k\u00f6t\u00fc karakteri olan Vulture'u yine <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3498\" data-type=\"persons\">Michael Keaton<\/span> canland\u0131r\u0131yor. Fakat ikinci filmde izleyiciye Mysterio s\u00fcrprizi yap\u0131ld\u0131. Mysterio karakterini \u00fcnl\u00fc oyuncu <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6673\" data-type=\"persons\">Jake Gyllenhaal<\/span> canland\u0131r\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/jake-gyllenhaal-mysterio-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Peter Parker bu sefer Avrupa tatiline \u00e7\u0131kar. Fakat bu seferde bu \u015fehirlerde arkada\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131 belaya girer. Bu sefer Mysterio gibi az\u0131l\u0131 bir d\u00fc\u015fmanla sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Yeni nesil \u00d6r\u00fcmcek Adam olarak adland\u0131r\u0131lan serinin ikinci filmi, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/tom-holland\" title=\"Tom Holland\">Tom Holland<\/a> '\u0131n bir kez daha gen\u00e7 Peter Parker'\u0131n maceralar\u0131yla devam ediyor. Y\u00f6netmenli\u011fini <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jon-watts\" title=\"Jon Watts\">Jon Watts<\/a> '\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 filmde Holland'a, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zendaya\" title=\"Zendaya Coleman\">Zendaya Coleman<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jake-gyllenhaal\" title=\"Jake Gyllenhaal\">Jake Gyllenhaal<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marisa-tomei\" title=\"Marisa Tomei\">Marisa Tomei<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-keaton\" title=\"Michael Keaton\">Michael Keaton<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/cobie-smulders\" title=\"Cobie Smulders\">Cobie Smulders<\/a> e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/spider-man-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin kadrosu bir \u00f6nceki filmle ayn\u0131. Filmin vizyon tarihi<\/p>\r\n\r\n<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/kaptan-marvel\" title=\"Kaptan Marvel\">Kaptan Marvel<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/yenilmezler-oyunun-sonu\" title=\"Yenilmezler: Oyunun Sonu\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/a> 'na g\u00f6re ayarlanarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Filmin k\u00f6t\u00fc karakteri olan Vulture'u yine <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-keaton\" title=\"Michael Keaton\">Michael Keaton<\/a> canland\u0131r\u0131yor. Fakat ikinci filmde izleyiciye Mysterio s\u00fcrprizi yap\u0131ld\u0131. Mysterio karakterini \u00fcnl\u00fc oyuncu <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jake-gyllenhaal\" title=\"Jake Gyllenhaal\">Jake Gyllenhaal<\/a> canland\u0131r\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/jake-gyllenhaal-mysterio-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Peter Parker bu sefer Avrupa tatiline \u00e7\u0131kar. Fakat bu seferde bu \u015fehirlerde arkada\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131 belaya girer. Bu sefer Mysterio gibi az\u0131l\u0131 bir d\u00fc\u015fmanla sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":52121,"share_id":null,"site_user_id":1192,"shareable_id":5937,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"film bence efsane olmu\u015f efektleri g\u00fczeldi marvel serilerinde 3.faz\u0131 bitirdim 4.faza geciyorum bu arada tobey maguire en iyi \u00f6r\u00fcmcek adam senaryosuydu bu seride fena de\u011fil biraz ergen filmi gibi olsada tom holland da g\u00fczel oynad\u0131 seri boyunca atletik hareketleriyde ba\u015fka seviyeye c\u0131kard\u0131 k\u00f6t\u00fc karakter oynayan usta oyuncu Jake Gyllenhaal yine harika oynam\u0131\u015f 10\/8 en sevdi\u011fim sahne art\u0131k beni kand\u0131ramazs\u0131n deyip mysterioyu \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc sahneydi\r\n00","static_content":"film bence efsane olmu\u015f efektleri g\u00fczeldi marvel serilerinde 3.faz\u0131 bitirdim 4.faza geciyorum bu arada tobey maguire en iyi \u00f6r\u00fcmcek adam senaryosuydu bu seride fena de\u011fil biraz ergen filmi gibi olsada tom holland da g\u00fczel oynad\u0131 seri boyunca atletik hareketleriyde ba\u015fka seviyeye c\u0131kard\u0131 k\u00f6t\u00fc karakter oynayan usta oyuncu Jake Gyllenhaal yine harika oynam\u0131\u015f 10\/8 en sevdi\u011fim sahne art\u0131k beni kand\u0131ramazs\u0131n deyip mysterioyu \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc sahneydi<br \/>\r\n00","release_date":"2023-07-27T16:17:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":7,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2023-07-27T16:17:01.000000Z","updated_at":"2023-08-28T08:14:36.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":1192,"facebook_id":null,"google_id":"103994963081342233708","activated":"0","name":"Tolga","slug":null,"email":"tolgakocak1475@gmail.com","nickname":"TolgaKocak","motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1692874278-0-i.jpeg","image_settings":{"path":"\/images\/profiles\/2021\/05\/13\/05\/","id":1192,"versions":[{"width":3361,"height":3456,"ext":"jpeg","type":"original_old","size":1525606},{"width":210,"height":210,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":21356},{"width":80,"height":80,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":4629},{"width":58,"height":58,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":3212},{"width":35,"height":35,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":1823},{"width":3361,"height":3456,"ext":"webp","type":"original_new","size":781146},{"width":210,"height":210,"ext":"webp","type":"new_ext","size":14110},{"width":80,"height":80,"ext":"webp","type":"new_ext","size":2892},{"width":58,"height":58,"ext":"webp","type":"new_ext","size":1804},{"width":35,"height":35,"ext":"webp","type":"new_ext","size":968}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":"1","country_id":2,"city_id":26,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"1","gender_visibility_status":"1","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2023-08-21T16:05:25.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-26T23:47:12.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2021-05-13T02:18:57.000000Z","updated_at":"2023-09-26T23:47:12.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":30932,"share_id":null,"site_user_id":813,"shareable_id":5937,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Net bir \u015fekilde <mention type=\"persons\" id=\"3349\">Tom Holland<\/mention> '\u0131n b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc filmdir. Kendisini ilk defa bir filmde bu kadar ciddi bir tav\u0131r ve edayla g\u00f6rd\u00fcm; <mention type=\"movies\" id=\"6210\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/mention> da dahil olmak \u00fczere...","static_content":"Net bir \u015fekilde <a href='https:\/\/epikse.com\/kisi\/tom-holland' title='Tom Holland' class='mention-link' data-type='persons' data-id='persons_3349'>Tom Holland<\/a> '\u0131n b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc filmdir. Kendisini ilk defa bir filmde bu kadar ciddi bir tav\u0131r ve edayla g\u00f6rd\u00fcm; <a href='https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/yenilmezler-oyunun-sonu' title='Yenilmezler: Oyunun Sonu' class='mention-link' data-type='movies' data-id='movies_6210'>Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/a> da dahil olmak \u00fczere...","release_date":"2019-08-02T16:54:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":4,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-08-02T16:54:46.000000Z","updated_at":"2019-11-15T14:19:25.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":813,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Berk Salik","slug":null,"email":"berksalik2018@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1541720360i.jpeg","image_settings":{"id":"813-p","path":"\/images\/profiles\/2018\/11\/09\/02\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":13951,"type":"original_old","width":205,"height":205},{"ext":"jpeg","size":1833,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1199,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":8536,"type":"original_new","width":205,"height":205},{"ext":"webp","size":1450,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":778,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2019-03-30T19:40:09.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-08-19T23:26:41.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-11-08T23:38:52.000000Z","updated_at":"2023-08-19T23:26:41.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":11231,"movie_id":5937,"locale":"en","name":"Spider-Man: Far From Home","slug":"spider-man-far-from-home","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":11230,"movie_id":5937,"locale":"tr","name":"\u00d6r\u00fcmcek-Adam: Evden Uzakta","slug":"orumcek-adam-evden-uzakta","sub_name":"","description":"<p>Yeni nesil \u00d6r\u00fcmcek Adam olarak adland\u0131r\u0131lan serinin ikinci filmi, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3349\" data-type=\"persons\">Tom Holland<\/span> '\u0131n bir kez daha gen\u00e7 Peter Parker'\u0131n maceralar\u0131yla devam ediyor. Y\u00f6netmenli\u011fini <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8047\" data-type=\"persons\">Jon Watts<\/span> '\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 filmde Holland'a, <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8035\" data-type=\"persons\">Zendaya Coleman<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6673\" data-type=\"persons\">Jake Gyllenhaal<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"8036\" data-type=\"persons\">Marisa Tomei<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3498\" data-type=\"persons\">Michael Keaton<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1238\" data-type=\"persons\">Samuel L. Jackson<\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"1253\" data-type=\"persons\">Cobie Smulders<\/span> e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/spider-man-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin kadrosu bir \u00f6nceki filmle ayn\u0131. Filmin vizyon tarihi<\/p>\r\n\r\n<p><span class=\"custom-mention\" data-id=\"5055\" data-type=\"movies\">Kaptan Marvel<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6210\" data-type=\"movies\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/span> 'na g\u00f6re ayarlanarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Filmin k\u00f6t\u00fc karakteri olan Vulture'u yine <span class=\"custom-mention\" data-id=\"3498\" data-type=\"persons\">Michael Keaton<\/span> canland\u0131r\u0131yor. Fakat ikinci filmde izleyiciye Mysterio s\u00fcrprizi yap\u0131ld\u0131. Mysterio karakterini \u00fcnl\u00fc oyuncu <span class=\"custom-mention\" data-id=\"6673\" data-type=\"persons\">Jake Gyllenhaal<\/span> canland\u0131r\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/jake-gyllenhaal-mysterio-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Peter Parker bu sefer Avrupa tatiline \u00e7\u0131kar. Fakat bu seferde bu \u015fehirlerde arkada\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131 belaya girer. Bu sefer Mysterio gibi az\u0131l\u0131 bir d\u00fc\u015fmanla sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p>&nbsp;<\/p>","static_content":"<p>Yeni nesil \u00d6r\u00fcmcek Adam olarak adland\u0131r\u0131lan serinin ikinci filmi, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/tom-holland\" title=\"Tom Holland\">Tom Holland<\/a> '\u0131n bir kez daha gen\u00e7 Peter Parker'\u0131n maceralar\u0131yla devam ediyor. Y\u00f6netmenli\u011fini <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jon-watts\" title=\"Jon Watts\">Jon Watts<\/a> '\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 filmde Holland'a, <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/zendaya\" title=\"Zendaya Coleman\">Zendaya Coleman<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jake-gyllenhaal\" title=\"Jake Gyllenhaal\">Jake Gyllenhaal<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/marisa-tomei\" title=\"Marisa Tomei\">Marisa Tomei<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-keaton\" title=\"Michael Keaton\">Michael Keaton<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/samuel-l-jackson\" title=\"Samuel L. Jackson\">Samuel L. Jackson<\/a> , <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/cobie-smulders\" title=\"Cobie Smulders\">Cobie Smulders<\/a> e\u015flik ediyor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/spider-man-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Filmin kadrosu bir \u00f6nceki filmle ayn\u0131. Filmin vizyon tarihi<\/p>\r\n\r\n<p><a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/kaptan-marvel\" title=\"Kaptan Marvel\">Kaptan Marvel<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/dizi-film\/yenilmezler-oyunun-sonu\" title=\"Yenilmezler: Oyunun Sonu\">Yenilmezler: Oyunun Sonu<\/a> 'na g\u00f6re ayarlanarak 5 Temmuz 2019 olarak belirlendi. Filmin k\u00f6t\u00fc karakteri olan Vulture'u yine <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/michael-keaton\" title=\"Michael Keaton\">Michael Keaton<\/a> canland\u0131r\u0131yor. Fakat ikinci filmde izleyiciye Mysterio s\u00fcrprizi yap\u0131ld\u0131. Mysterio karakterini \u00fcnl\u00fc oyuncu <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/jake-gyllenhaal\" title=\"Jake Gyllenhaal\">Jake Gyllenhaal<\/a> canland\u0131r\u0131yor.<\/p>\r\n\r\n<p><img src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/blank.gif\" data-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/storage\/movies\/orumcek-adam-eve-donus\/jake-gyllenhaal-mysterio-far-from-home.jpg\" data-placeholder-src=\"https:\/\/cdn.epikse.com\/assets\/images\/eclipse.gif\" class=\"lazy center-image img-responsive\" data-width=\"600\" data-height=\"337\" data-image-width=\"100%\" \/><\/p>\r\n\r\n<p>Peter Parker bu sefer Avrupa tatiline \u00e7\u0131kar. Fakat bu seferde bu \u015fehirlerde arkada\u015flar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131 belaya girer. Bu sefer Mysterio gibi az\u0131l\u0131 bir d\u00fc\u015fmanla sava\u015fmak zorundad\u0131r.<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>\r\n\r\n<p>\u00a0<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":8161,"created_at":"2019-01-20T10:09:36.000000Z","updated_at":"2019-01-20T10:09:36.000000Z","rating":5,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":844},{"id":8239,"created_at":"2019-01-23T03:01:31.000000Z","updated_at":"2019-01-23T03:01:31.000000Z","rating":8,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":11},{"id":9357,"created_at":"2019-04-27T16:12:15.000000Z","updated_at":"2019-04-27T16:12:15.000000Z","rating":7,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":504},{"id":9714,"created_at":"2019-05-29T11:08:12.000000Z","updated_at":"2019-05-29T11:08:12.000000Z","rating":8,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":757},{"id":9926,"created_at":"2019-06-26T18:49:03.000000Z","updated_at":"2019-06-26T18:49:03.000000Z","rating":8,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":916},{"id":9929,"created_at":"2019-06-27T12:58:29.000000Z","updated_at":"2019-06-27T12:58:29.000000Z","rating":8,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":32},{"id":9935,"created_at":"2019-06-29T08:16:54.000000Z","updated_at":"2019-06-29T08:16:54.000000Z","rating":8,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":813},{"id":10006,"created_at":"2019-07-09T15:22:37.000000Z","updated_at":"2019-07-09T15:22:37.000000Z","rating":9,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":920},{"id":19548,"created_at":"2023-07-27T16:13:00.000000Z","updated_at":"2023-07-27T16:13:05.000000Z","rating":7,"rateable_id":5937,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":1192}],"types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":5937,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5937,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5937,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}]}

Yönetmen Jon Watts
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi epikse 13
7/10
3 Oy

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)

{"id":6406,"user_id":10,"original_name":"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker","vision_date":"2019-12-19T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":"https:\/\/www.starwars.com\/films\/star-wars-episode-ix-the-rise-of-skywalker","special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/star-wars-episode-ix-the-rise-of-skywalker-k-1576913288.jpeg","image_settings":{"id":6406,"path":"\/images\/movies\/2019\/01\/16\/13\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":53890,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":53890,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":20095,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":4572,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2580,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":5800,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":34444,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":34444,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12530,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2716,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1372,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3686,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt2527338","fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PkZLITJ0PocZO-1758hecf","share_count":5,"follower_count":6,"rate_count":3,"rate_average":7,"created_at":"2019-01-16T10:50:17.000000Z","updated_at":"2023-09-27T00:10:38.000000Z","name":"Star Wars: Skywalker'\u0131n Y\u00fckseli\u015fi","slug":"star-wars-skywalkerin-yukselisi-1","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":"","shares":[{"id":33574,"share_id":null,"site_user_id":771,"shareable_id":6406,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Bu tarz reklamasyon filmleri izlemeyi asla aceleye getirmem, siz de yapmay\u0131n. Film iyiyse zaten sinemada izlemek i\u00e7in yeterince vaktiniz olacakt\u0131r. Balonsa da ne zaman izlerseniz izleyin farketmez zaten?","static_content":"Bu tarz reklamasyon filmleri izlemeyi asla aceleye getirmem, siz de yapmay\u0131n. Film iyiyse zaten sinemada izlemek i\u00e7in yeterince vaktiniz olacakt\u0131r. Balonsa da ne zaman izlerseniz izleyin farketmez zaten?","release_date":"2020-01-01T07:44:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2020-01-01T07:44:37.000000Z","updated_at":"2020-01-01T17:25:41.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":771,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Bilir Ki\u015fi","slug":null,"email":"bilirkisilik@mail.com.tr","nickname":null,"motto":"\"Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.\"","picture":"images\/profiles\/profile-1616350182-2-i.jpeg","image_settings":{"path":"\/images\/profiles\/2018\/08\/19\/19\/","id":771,"versions":[{"width":360,"height":398,"ext":"jpeg","type":"original_old","size":27523},{"width":210,"height":210,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":11090},{"width":80,"height":80,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":3085},{"width":58,"height":58,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":2351},{"width":35,"height":35,"ext":"jpeg","type":"old_ext","size":1488},{"width":360,"height":398,"ext":"webp","type":"original_new","size":14890},{"width":210,"height":210,"ext":"webp","type":"new_ext","size":5840},{"width":80,"height":80,"ext":"webp","type":"new_ext","size":1748},{"width":58,"height":58,"ext":"webp","type":"new_ext","size":1274},{"width":35,"height":35,"ext":"webp","type":"new_ext","size":680}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":"2019-04-20T14:09:05.000000Z","last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2022-05-18T02:02:14.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2018-08-19T16:12:05.000000Z","updated_at":"2022-05-18T02:02:14.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]},{"id":33478,"share_id":null,"site_user_id":900,"shareable_id":6406,"shareable_type":"App\\Movie","type":"movies","content":"Ben be\u011fenemedim. Yani g\u00f6rsel efekt vesaire k\u0131s\u0131mlar\u0131 gayet olmu\u015f elbette ama konu b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve serinin \u00f6nceki b\u00f6l\u00fcmlerinden kopuk ilerlemi\u015f bir seri filmi olmu\u015f. Baz\u0131 yerlerde bilgi verilmesi yerinde olacakken oralar es ge\u00e7ilmi\u015f. O y\u00fczden de s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir hikaye kurgusu var filmin kendi i\u00e7erisinde.","static_content":"Ben be\u011fenemedim. Yani g\u00f6rsel efekt vesaire k\u0131s\u0131mlar\u0131 gayet olmu\u015f elbette ama konu b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ve serinin \u00f6nceki b\u00f6l\u00fcmlerinden kopuk ilerlemi\u015f bir seri filmi olmu\u015f. Baz\u0131 yerlerde bilgi verilmesi yerinde olacakken oralar es ge\u00e7ilmi\u015f. O y\u00fczden de s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir hikaye kurgusu var filmin kendi i\u00e7erisinde.","release_date":"2019-12-25T13:31:00.000000Z","status":"1","locale":"tr","like_count":2,"dislike_count":0,"excerpt_count":0,"comment_count":0,"deleted_at":null,"created_at":"2019-12-25T13:31:23.000000Z","updated_at":"2019-12-25T16:34:14.000000Z","is_edited":0,"original_content":null,"edit_time":null,"eighteen":0,"spoiler":0,"twitter":null,"user":{"id":900,"facebook_id":null,"google_id":null,"activated":"0","name":"Kemal T\u00fcrkmen","slug":null,"email":"kemalturkmen@mail.com.tr","nickname":null,"motto":null,"picture":"images\/profiles\/profile-1556377641-1-i.jpeg","image_settings":{"id":900,"path":"\/images\/profiles\/2019\/04\/27\/18\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":54498,"type":"original_old","width":400,"height":400},{"ext":"jpeg","size":13366,"type":"old_ext","width":210,"height":210},{"ext":"jpeg","size":2887,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"jpeg","size":2044,"type":"old_ext","width":58,"height":58},{"ext":"jpeg","size":1265,"type":"old_ext","width":35,"height":35},{"ext":"webp","size":40370,"type":"original_new","width":400,"height":400},{"ext":"webp","size":14394,"type":"new_ext","width":210,"height":210},{"ext":"webp","size":2876,"type":"new_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":1896,"type":"new_ext","width":58,"height":58},{"ext":"webp","size":952,"type":"new_ext","width":35,"height":35}]},"cover_picture":null,"birth_date":null,"gender":null,"country_id":null,"city_id":null,"school_id":null,"school_section_id":null,"school_status":null,"work_status":null,"job_status":null,"job_id":null,"receive_message_status":"1","email_notifiy_status":"1","follow_info_visibility_status":"2","wall_categories":"[\"0\",\"1\",\"2\"]","birthday_visibility_status":"0","gender_visibility_status":"0","location_visibility_status":"0","social_links_visibility_status":"1","followed_visibility_status":"1","followers_visibility_status":"1","push_notification_status":"1","approved":"0","status":"0","last_login_date_time":null,"last_session_id":null,"last_activity_date_time":"2023-09-26T13:55:14.000000Z","locale":"tr","email_verified_at":null,"deleted_at":null,"created_at":"2019-04-27T15:03:22.000000Z","updated_at":"2023-09-26T13:55:14.000000Z"},"images":[],"embeds":[],"quote":null,"comments":[]}],"translations":[{"id":12134,"movie_id":6406,"locale":"en","name":"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker","slug":"star-wars-episode-ix-theriseofskywalker","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":12133,"movie_id":6406,"locale":"tr","name":"Star Wars: Skywalker'\u0131n Y\u00fckseli\u015fi","slug":"star-wars-skywalkerin-yukselisi-1","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":11038,"created_at":"2019-12-21T07:40:49.000000Z","updated_at":"2019-12-21T07:40:49.000000Z","rating":7,"rateable_id":6406,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":472},{"id":11049,"created_at":"2019-12-23T10:30:53.000000Z","updated_at":"2019-12-23T10:30:53.000000Z","rating":8,"rateable_id":6406,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":950},{"id":11057,"created_at":"2019-12-24T16:29:51.000000Z","updated_at":"2019-12-24T16:29:54.000000Z","rating":6,"rateable_id":6406,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8}],"types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6406,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":4,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6406,"movie_type_id":4,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":4,"movie_type_id":4,"locale":"tr","name":"Macera","slug":"macera","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-04dbcf1f-7fff-dc41-b425-4d6f2baf36cc\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fcnde yer alan filmler farkl\u0131 deneyimler etraf\u0131nda \u015fekillenen heyecan verici olaylar\u0131 kapsar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcn\u00fcn benzer \u00f6zelliklerine sahip olmakla beraber, izleyicisine farkl\u0131 bir deneyim sunar. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde var olan d\u00f6v\u00fc\u015f, ka\u00e7ma, kovalama gibi olaylar macera t\u00fcr\u00fcn\u00fcn oda\u011f\u0131nda de\u011fildir. Genelde yeni deneyimler, ke\u015fifler, do\u011fa ile ilgili olaylar kurgulan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn alt kategorilerinde sava\u015f, biyografi, tarihi t\u00fcrlerde yer al\u0131r. Bazen macera t\u00fcr\u00fcnde bir film tek bir sinema filmi ile anlatmak istedi\u011fini vermez. Yeni maceralar\u0131 bir seri halinde sunmay\u0131 tercih edebilir. Macera filmi kahraman\u0131 yolculu\u011funu di\u011fer filmlerde s\u00fcrd\u00fcrebilir veya filmin gizemi serinin son filmine kadar s\u00fcrer. Kahraman nihai maceras\u0131n\u0131 son filmde sonland\u0131rabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Macera t\u00fcr\u00fc krall\u0131klar, imparatorluklar, destanlar, masallar gibi epik olabilirken; tarihi bir d\u00f6nemde ge\u00e7ebilir. Fantastik, bilim kurgu, sava\u015f alt kategorileri ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. \u00d6zellikle fantastik film t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Hatta genelde fantastik macera ad\u0131 alt\u0131nda birlikte an\u0131l\u0131rlar. Fantastikle maceray\u0131 ay\u0131ran ise; fantastik t\u00fcr\u00fcn ger\u00e7ek d\u00fcnyadan tamamen farkl\u0131 bir d\u00fcnyay\u0131 ele almas\u0131 ve olaylar\u0131n hayal \u00fcr\u00fcn\u00fc olmas\u0131d\u0131r. Sadece macera t\u00fcr\u00fcnde bir film ger\u00e7ek olaylara dayanabilir. Macerac\u0131 bir da\u011fc\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 anlatabilir veya ge\u00e7mi\u015fte h\u00fck\u00fcm s\u00fcrm\u00fc\u015f bir imparatorlu\u011fun fetihlerini konu edebilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"Soluksuz \u0130zleyece\u011finiz En \u0130yi Macera Filmleri | Epikse","meta_description":"Soluksuz izleyece\u011finiz en iyi macera filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi almak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":22,"created_at":"2016-12-13T13:15:31.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":6406,"movie_type_id":22,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":21,"movie_type_id":22,"locale":"tr","name":"Fantastik","slug":"fantastik","content":"","meta_title":"En \u0130yi Fantastik Filmler \u00d6nerileri | Epikse","meta_description":"Hayal d\u00fcnyan\u0131z\u0131 geni\u015fletmenizi sa\u011flayan en iyi fantastik filmler hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm bilgi ve yorumlara Epikse sayfas\u0131ndan ula\u015fabilirsiniz."}]}]}

Yönetmen J. J. Abrams