Mutluluk, hüzün, öfke gibi çeşitli hislere dokunan, çoğu zaman dram yönü ağır basan türde filmlere duygusal film denir. Bu türdeki filmlerde pek çok duygu aynı anda verilir. Yalnızlık, mutluluk, kızgınlık gibi duygulara hitap ettiği için gizem, gerilim gibi türlerden tamamen farklıdır. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi türlerle iç içedir. Duygusal tür mantık, zeka gibi yönlerden ziyade kalbe yöneliktir. span class="custom-mention" data-id="1031" data-type="movies">@Gün Doğmadan , span class="custom-mention" data-id="85" data-type="movies">@Titanik , Not Defteri gibi filmler türün örnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir aşk hikayesi işlenir. Aşk hikayesi etrafında şekillenen senaryoya gerçek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir öykü eklemlenebilir.

Cesur ve Güzel epikse
2.7/10
3 Oy

Cesur ve Güzel (2016)

{"id":13,"user_id":null,"original_name":"Cesur ve G\u00fczel","vision_date":"2016-09-29T21:00:00.000000Z","other_actors":"","link":"","special_link_name":"","special_link_value":"","image":"images\/movies\/1483802667i.jpeg","image_settings":{"id":13,"path":"\/images\/movies\/2016\/11\/11\/21\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":42108,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":28983,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11560,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2809,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1614,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3248,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":30648,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":30190,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12234,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2832,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1318,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3192,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"series","imdb_code":"tt6162588","fragment_url":null,"share_count":4,"follower_count":0,"rate_count":3,"rate_average":2.7,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:01:49.000000Z","name":"Cesur ve G\u00fczel","slug":"cesur-ve-guzel","sub_name":"","description":"<p>Cesur Alemdaro\u011flu (K\u0131van&ccedil; Tatl\u0131tu\u011f) Korluda\u011f&#39;a do\u011fru giderken, &ccedil;iftlik yolunda S&uuml;han&#39;la tan\u0131\u015f\u0131r. Bir kaza sonucu tan\u0131\u015fmalar\u0131ndan sonra Cesur&#39;un geli\u015f sebebi olan ailenin k\u0131z\u0131 oldu\u011fu ortaya &ccedil;\u0131kar. S&uuml;han Korluda\u011f(Tuba B&uuml;y&uuml;k&uuml;st&uuml;n) Tahsin Korluda\u011f&#39;\u0131n (Tamer Levent) k\u0131z\u0131d\u0131r. Korluda\u011f ailesi &ccedil;ok zengindir ve Cesur babas\u0131n\u0131 ve ailesini &ouml;ld&uuml;rd&uuml;\u011f&uuml;n&uuml; iddia etmektedir. Cesur&#39;un intikam amac\u0131yla Korluda\u011f&#39;a yerle\u015fmesiyle olaylar geli\u015fir. Cesur ilk etapta S&uuml;han&#39;a babas\u0131 i&ccedil;in yana\u015f\u0131r, fakat zamanla S&uuml;han&#39;a a\u015f\u0131k olur. \u0130kili a\u015fk\u0131n\u0131n ortas\u0131na ise Cesur&#39;un intikam\u0131 girmektedir. Korluda\u011f ailesinde de durumlar s\u0131radan de\u011fildir. Gelinleri olan Cahide Korluda\u011f (Sezin Akba\u015fo\u011fullar\u0131) &ccedil;e\u015fitli oyunlar oynuyordur. Korhan Korluda\u011f&#39;\u0131n (Erkan Avc\u0131) tek varis olmas\u0131 i&ccedil;in ilk S&uuml;han&#39;\u0131 &ouml;ld&uuml;rmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131r. Zaten S&uuml;han ile Cesur&#39;da bu plan\u0131n ortas\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015f\u0131r. Tek varis olabilmesi i&ccedil;in torun isteyen Cahide hamile kalam\u0131yordur ve bu y&uuml;zden bir kad\u0131nla anla\u015fma yaparak hamile rol&uuml; oynamaktad\u0131r. S&uuml;han&#39;\u0131n Cesur&#39;la tan\u0131\u015fmadan &ouml;nceki sevgilisi B&uuml;lent (Serkan Altnorak) Cesur&#39;dan nefret etmeye ba\u015flar. Cahide&#39;nin planlar\u0131na ortak olmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. B&uuml;lent&#39;in annesi Mihriban (Devrim Yakut) Tahsin Korluda\u011f ile ge&ccedil;milten kalan bir husumete sahiptir. \u0130kili gen&ccedil;lik y\u0131llar\u0131nda sevgilidir ve Tahsin nikah masas\u0131nda Mihriban&#39;\u0131 terk etmi\u015ftir. Mihriban hem bu olaydan &ouml;t&uuml;r&uuml; hem de Tahsin&#39;in kasabada illegal i\u015flere bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlamak ad\u0131na Tahsin&#39;e kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131yordur. Bu sebeplerle Cesur ve Mihriban birlikte hareket etmeye ba\u015flar. Olaylar ilerlerken Cesur&#39;un intikam amac\u0131yla kasabaya geldi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131r. Cesur t&uuml;m kasabay\u0131 ve S&uuml;han&#39;\u0131 babas\u0131n\u0131n katil oldu\u011funa inand\u0131rmak i&ccedil;in elinden geleni yapmaya ba\u015flar. S&uuml;han zaman zaman Cesur&#39;un taraf\u0131nda olsa da babas\u0131n\u0131n b&ouml;yle bir \u015fey yapabilece\u011fine inanamaz. Hem babas\u0131na inat hem de Cesur&#39;u sevdi\u011fi i&ccedil;in yalandan da olsa evlenirler. Olaylar t&uuml;m kasaba i&ccedil;in farkl\u0131 geli\u015fmeye ba\u015flarken, Cesur&#39;un annesinin &ouml;l&uuml;m&uuml; ve Cesur&#39;un ailesini katletmekle su&ccedil;lanan R\u0131za (Yi\u011fit &Ouml;z\u015fener)&#39;n\u0131n hapisten ka&ccedil;mas\u0131yla olaylar\u0131n y&ouml;n&uuml; de\u011fi\u015fir. Cesur annesinin &ouml;l&uuml;m&uuml;nden dolay\u0131 da Tahsin Korluda\u011f&#39;\u0131 su&ccedil;lar. Ge&ccedil;mi\u015fte ya\u015fananlar\u0131 ise sadece Tahsin Korluda\u011f ve kar\u0131s\u0131 Adalet (Nihan B&uuml;y&uuml;ka\u011fa&ccedil;) biliyordur.<\/p>\r\n","static_content":"<p>Cesur Alemdaro\u011flu (K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f) Korluda\u011f'a do\u011fru giderken, \u00e7iftlik yolunda S\u00fchan'la tan\u0131\u015f\u0131r. Bir kaza sonucu tan\u0131\u015fmalar\u0131ndan sonra Cesur'un geli\u015f sebebi olan ailenin k\u0131z\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kar. S\u00fchan Korluda\u011f(Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn) Tahsin Korluda\u011f'\u0131n (Tamer Levent) k\u0131z\u0131d\u0131r. Korluda\u011f ailesi \u00e7ok zengindir ve Cesur babas\u0131n\u0131 ve ailesini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etmektedir. Cesur'un intikam amac\u0131yla Korluda\u011f'a yerle\u015fmesiyle olaylar geli\u015fir. Cesur ilk etapta S\u00fchan'a babas\u0131 i\u00e7in yana\u015f\u0131r, fakat zamanla S\u00fchan'a a\u015f\u0131k olur. \u0130kili a\u015fk\u0131n\u0131n ortas\u0131na ise Cesur'un intikam\u0131 girmektedir. Korluda\u011f ailesinde de durumlar s\u0131radan de\u011fildir. Gelinleri olan Cahide Korluda\u011f (Sezin Akba\u015fo\u011fullar\u0131) \u00e7e\u015fitli oyunlar oynuyordur. Korhan Korluda\u011f'\u0131n (Erkan Avc\u0131) tek varis olmas\u0131 i\u00e7in ilk S\u00fchan'\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Zaten S\u00fchan ile Cesur'da bu plan\u0131n ortas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Tek varis olabilmesi i\u00e7in torun isteyen Cahide hamile kalam\u0131yordur ve bu y\u00fczden bir kad\u0131nla anla\u015fma yaparak hamile rol\u00fc oynamaktad\u0131r. S\u00fchan'\u0131n Cesur'la tan\u0131\u015fmadan \u00f6nceki sevgilisi B\u00fclent (Serkan Altnorak) Cesur'dan nefret etmeye ba\u015flar. Cahide'nin planlar\u0131na ortak olmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. B\u00fclent'in annesi Mihriban (Devrim Yakut) Tahsin Korluda\u011f ile ge\u00e7milten kalan bir husumete sahiptir. \u0130kili gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131nda sevgilidir ve Tahsin nikah masas\u0131nda Mihriban'\u0131 terk etmi\u015ftir. Mihriban hem bu olaydan \u00f6t\u00fcr\u00fc hem de Tahsin'in kasabada illegal i\u015flere bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlamak ad\u0131na Tahsin'e kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131yordur. Bu sebeplerle Cesur ve Mihriban birlikte hareket etmeye ba\u015flar. Olaylar ilerlerken Cesur'un intikam amac\u0131yla kasabaya geldi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131r. Cesur t\u00fcm kasabay\u0131 ve S\u00fchan'\u0131 babas\u0131n\u0131n katil oldu\u011funa inand\u0131rmak i\u00e7in elinden geleni yapmaya ba\u015flar. S\u00fchan zaman zaman Cesur'un taraf\u0131nda olsa da babas\u0131n\u0131n b\u00f6yle bir \u015fey yapabilece\u011fine inanamaz. Hem babas\u0131na inat hem de Cesur'u sevdi\u011fi i\u00e7in yalandan da olsa evlenirler. Olaylar t\u00fcm kasaba i\u00e7in farkl\u0131 geli\u015fmeye ba\u015flarken, Cesur'un annesinin \u00f6l\u00fcm\u00fc ve Cesur'un ailesini katletmekle su\u00e7lanan R\u0131za (Yi\u011fit \u00d6z\u015fener)'n\u0131n hapisten ka\u00e7mas\u0131yla olaylar\u0131n y\u00f6n\u00fc de\u011fi\u015fir. Cesur annesinin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden dolay\u0131 da Tahsin Korluda\u011f'\u0131 su\u00e7lar. Ge\u00e7mi\u015fte ya\u015fananlar\u0131 ise sadece Tahsin Korluda\u011f ve kar\u0131s\u0131 Adalet (Nihan B\u00fcy\u00fcka\u011fa\u00e7) biliyordur.<\/p>\r\n","meta_title":null,"meta_description":null,"types":[{"id":8,"created_at":"2016-11-10T10:19:51.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dizi Film","slug":"dizi-film","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-994530f4-7fff-301c-5fc0-4b2d125bbaaa\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sinema filmi, dizi, televizyon \u015fovu gibi pek \u00e7ok terim birbiriyle kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Televizyon ve beyazperde i\u00e7in yap\u0131lan yap\u0131mlar kendi i\u00e7lerinde alt kategorilere ayr\u0131l\u0131rlar. Bunlar\u0131n yan\u0131nda tiyatro filmi gibi kategorilerde s\u00f6z konusudur. Fakat geli\u015fen teknoloji Apple, Amazon, Netflix gibi \u015firketler kavramlar\u0131n eski anlamlar\u0131n\u0131 yitirmesine neden oldu.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Eski zamanlarda bir sinema filmi demek bilet al\u0131narak salonda veya a\u00e7\u0131k havada toplu \u015fekilde izlenen bir aktiviteyi i\u015faret ederdi. Fakat \u015fimdilerde her hafta Netflix veya ba\u015fka yap\u0131lar \u00fczerinden vizyona giren filmleri takip edebiliyoruz. Ayn\u0131 \u015fekilde bir sinema filmi sadece beyazperdeye has bir durum olmaktan \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Televizyon yap\u0131mc\u0131lar\u0131 televizyon filmi \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131lar. Birden fazla sezon s\u00fcren dizilere de alternatifler geli\u015fmeye ba\u015fland\u0131. \u00d6rne\u011fin k\u0131sa bir sezon s\u00fcren mini dizi hayat\u0131m\u0131za girdi. Televizyon \u015fovlar\u0131 birka\u00e7 saat s\u00fcren e\u011flence ama\u00e7l\u0131 yap\u0131mlar olup, diziden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Dizi film her hafta belirli bir g\u00fcnde, saatte ve anla\u015f\u0131lan kanal \u00fczerinden yay\u0131nlanmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lan serilerdir. Sezon sonunda bir final yaparak ara verir veya sona erer. Sezon finalinden sonra izleyici ayn\u0131 \u015fartlar alt\u0131nda di\u011fer bir sezonu bekler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":null,"meta_description":null,"pivot":{"movie_typeable_id":13,"movie_type_id":8,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":7,"movie_type_id":8,"locale":"tr","name":"Dizi Film","slug":"dizi-film","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-994530f4-7fff-301c-5fc0-4b2d125bbaaa\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sinema filmi, dizi, televizyon \u015fovu gibi pek \u00e7ok terim birbiriyle kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Televizyon ve beyazperde i\u00e7in yap\u0131lan yap\u0131mlar kendi i\u00e7lerinde alt kategorilere ayr\u0131l\u0131rlar. Bunlar\u0131n yan\u0131nda tiyatro filmi gibi kategorilerde s\u00f6z konusudur. Fakat geli\u015fen teknoloji Apple, Amazon, Netflix gibi \u015firketler kavramlar\u0131n eski anlamlar\u0131n\u0131 yitirmesine neden oldu.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Eski zamanlarda bir sinema filmi demek bilet al\u0131narak salonda veya a\u00e7\u0131k havada toplu \u015fekilde izlenen bir aktiviteyi i\u015faret ederdi. Fakat \u015fimdilerde her hafta Netflix veya ba\u015fka yap\u0131lar \u00fczerinden vizyona giren filmleri takip edebiliyoruz. Ayn\u0131 \u015fekilde bir sinema filmi sadece beyazperdeye has bir durum olmaktan \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Televizyon yap\u0131mc\u0131lar\u0131 televizyon filmi \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131lar. Birden fazla sezon s\u00fcren dizilere de alternatifler geli\u015fmeye ba\u015fland\u0131. \u00d6rne\u011fin k\u0131sa bir sezon s\u00fcren mini dizi hayat\u0131m\u0131za girdi. Televizyon \u015fovlar\u0131 birka\u00e7 saat s\u00fcren e\u011flence ama\u00e7l\u0131 yap\u0131mlar olup, diziden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Dizi film her hafta belirli bir g\u00fcnde, saatte ve anla\u015f\u0131lan kanal \u00fczerinden yay\u0131nlanmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131lan serilerdir. Sezon sonunda bir final yaparak ara verir veya sona erer. Sezon finalinden sonra izleyici ayn\u0131 \u015fartlar alt\u0131nda di\u011fer bir sezonu bekler.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":null,"meta_description":null}]},{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":13,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":13,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":12,"movie_id":13,"locale":"tr","name":"Cesur ve G\u00fczel","slug":"cesur-ve-guzel","sub_name":"","description":"<p>Cesur Alemdaro\u011flu (K\u0131van&ccedil; Tatl\u0131tu\u011f) Korluda\u011f&#39;a do\u011fru giderken, &ccedil;iftlik yolunda S&uuml;han&#39;la tan\u0131\u015f\u0131r. Bir kaza sonucu tan\u0131\u015fmalar\u0131ndan sonra Cesur&#39;un geli\u015f sebebi olan ailenin k\u0131z\u0131 oldu\u011fu ortaya &ccedil;\u0131kar. S&uuml;han Korluda\u011f(Tuba B&uuml;y&uuml;k&uuml;st&uuml;n) Tahsin Korluda\u011f&#39;\u0131n (Tamer Levent) k\u0131z\u0131d\u0131r. Korluda\u011f ailesi &ccedil;ok zengindir ve Cesur babas\u0131n\u0131 ve ailesini &ouml;ld&uuml;rd&uuml;\u011f&uuml;n&uuml; iddia etmektedir. Cesur&#39;un intikam amac\u0131yla Korluda\u011f&#39;a yerle\u015fmesiyle olaylar geli\u015fir. Cesur ilk etapta S&uuml;han&#39;a babas\u0131 i&ccedil;in yana\u015f\u0131r, fakat zamanla S&uuml;han&#39;a a\u015f\u0131k olur. \u0130kili a\u015fk\u0131n\u0131n ortas\u0131na ise Cesur&#39;un intikam\u0131 girmektedir. Korluda\u011f ailesinde de durumlar s\u0131radan de\u011fildir. Gelinleri olan Cahide Korluda\u011f (Sezin Akba\u015fo\u011fullar\u0131) &ccedil;e\u015fitli oyunlar oynuyordur. Korhan Korluda\u011f&#39;\u0131n (Erkan Avc\u0131) tek varis olmas\u0131 i&ccedil;in ilk S&uuml;han&#39;\u0131 &ouml;ld&uuml;rmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131r. Zaten S&uuml;han ile Cesur&#39;da bu plan\u0131n ortas\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015f\u0131r. Tek varis olabilmesi i&ccedil;in torun isteyen Cahide hamile kalam\u0131yordur ve bu y&uuml;zden bir kad\u0131nla anla\u015fma yaparak hamile rol&uuml; oynamaktad\u0131r. S&uuml;han&#39;\u0131n Cesur&#39;la tan\u0131\u015fmadan &ouml;nceki sevgilisi B&uuml;lent (Serkan Altnorak) Cesur&#39;dan nefret etmeye ba\u015flar. Cahide&#39;nin planlar\u0131na ortak olmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. B&uuml;lent&#39;in annesi Mihriban (Devrim Yakut) Tahsin Korluda\u011f ile ge&ccedil;milten kalan bir husumete sahiptir. \u0130kili gen&ccedil;lik y\u0131llar\u0131nda sevgilidir ve Tahsin nikah masas\u0131nda Mihriban&#39;\u0131 terk etmi\u015ftir. Mihriban hem bu olaydan &ouml;t&uuml;r&uuml; hem de Tahsin&#39;in kasabada illegal i\u015flere bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlamak ad\u0131na Tahsin&#39;e kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131yordur. Bu sebeplerle Cesur ve Mihriban birlikte hareket etmeye ba\u015flar. Olaylar ilerlerken Cesur&#39;un intikam amac\u0131yla kasabaya geldi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131r. Cesur t&uuml;m kasabay\u0131 ve S&uuml;han&#39;\u0131 babas\u0131n\u0131n katil oldu\u011funa inand\u0131rmak i&ccedil;in elinden geleni yapmaya ba\u015flar. S&uuml;han zaman zaman Cesur&#39;un taraf\u0131nda olsa da babas\u0131n\u0131n b&ouml;yle bir \u015fey yapabilece\u011fine inanamaz. Hem babas\u0131na inat hem de Cesur&#39;u sevdi\u011fi i&ccedil;in yalandan da olsa evlenirler. Olaylar t&uuml;m kasaba i&ccedil;in farkl\u0131 geli\u015fmeye ba\u015flarken, Cesur&#39;un annesinin &ouml;l&uuml;m&uuml; ve Cesur&#39;un ailesini katletmekle su&ccedil;lanan R\u0131za (Yi\u011fit &Ouml;z\u015fener)&#39;n\u0131n hapisten ka&ccedil;mas\u0131yla olaylar\u0131n y&ouml;n&uuml; de\u011fi\u015fir. Cesur annesinin &ouml;l&uuml;m&uuml;nden dolay\u0131 da Tahsin Korluda\u011f&#39;\u0131 su&ccedil;lar. Ge&ccedil;mi\u015fte ya\u015fananlar\u0131 ise sadece Tahsin Korluda\u011f ve kar\u0131s\u0131 Adalet (Nihan B&uuml;y&uuml;ka\u011fa&ccedil;) biliyordur.<\/p>\r\n","static_content":"<p>Cesur Alemdaro\u011flu (K\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f) Korluda\u011f'a do\u011fru giderken, \u00e7iftlik yolunda S\u00fchan'la tan\u0131\u015f\u0131r. Bir kaza sonucu tan\u0131\u015fmalar\u0131ndan sonra Cesur'un geli\u015f sebebi olan ailenin k\u0131z\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kar. S\u00fchan Korluda\u011f(Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn) Tahsin Korluda\u011f'\u0131n (Tamer Levent) k\u0131z\u0131d\u0131r. Korluda\u011f ailesi \u00e7ok zengindir ve Cesur babas\u0131n\u0131 ve ailesini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etmektedir. Cesur'un intikam amac\u0131yla Korluda\u011f'a yerle\u015fmesiyle olaylar geli\u015fir. Cesur ilk etapta S\u00fchan'a babas\u0131 i\u00e7in yana\u015f\u0131r, fakat zamanla S\u00fchan'a a\u015f\u0131k olur. \u0130kili a\u015fk\u0131n\u0131n ortas\u0131na ise Cesur'un intikam\u0131 girmektedir. Korluda\u011f ailesinde de durumlar s\u0131radan de\u011fildir. Gelinleri olan Cahide Korluda\u011f (Sezin Akba\u015fo\u011fullar\u0131) \u00e7e\u015fitli oyunlar oynuyordur. Korhan Korluda\u011f'\u0131n (Erkan Avc\u0131) tek varis olmas\u0131 i\u00e7in ilk S\u00fchan'\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Zaten S\u00fchan ile Cesur'da bu plan\u0131n ortas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. Tek varis olabilmesi i\u00e7in torun isteyen Cahide hamile kalam\u0131yordur ve bu y\u00fczden bir kad\u0131nla anla\u015fma yaparak hamile rol\u00fc oynamaktad\u0131r. S\u00fchan'\u0131n Cesur'la tan\u0131\u015fmadan \u00f6nceki sevgilisi B\u00fclent (Serkan Altnorak) Cesur'dan nefret etmeye ba\u015flar. Cahide'nin planlar\u0131na ortak olmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. B\u00fclent'in annesi Mihriban (Devrim Yakut) Tahsin Korluda\u011f ile ge\u00e7milten kalan bir husumete sahiptir. \u0130kili gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131nda sevgilidir ve Tahsin nikah masas\u0131nda Mihriban'\u0131 terk etmi\u015ftir. Mihriban hem bu olaydan \u00f6t\u00fcr\u00fc hem de Tahsin'in kasabada illegal i\u015flere bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlamak ad\u0131na Tahsin'e kar\u015f\u0131 sava\u015f\u0131yordur. Bu sebeplerle Cesur ve Mihriban birlikte hareket etmeye ba\u015flar. Olaylar ilerlerken Cesur'un intikam amac\u0131yla kasabaya geldi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131r. Cesur t\u00fcm kasabay\u0131 ve S\u00fchan'\u0131 babas\u0131n\u0131n katil oldu\u011funa inand\u0131rmak i\u00e7in elinden geleni yapmaya ba\u015flar. S\u00fchan zaman zaman Cesur'un taraf\u0131nda olsa da babas\u0131n\u0131n b\u00f6yle bir \u015fey yapabilece\u011fine inanamaz. Hem babas\u0131na inat hem de Cesur'u sevdi\u011fi i\u00e7in yalandan da olsa evlenirler. Olaylar t\u00fcm kasaba i\u00e7in farkl\u0131 geli\u015fmeye ba\u015flarken, Cesur'un annesinin \u00f6l\u00fcm\u00fc ve Cesur'un ailesini katletmekle su\u00e7lanan R\u0131za (Yi\u011fit \u00d6z\u015fener)'n\u0131n hapisten ka\u00e7mas\u0131yla olaylar\u0131n y\u00f6n\u00fc de\u011fi\u015fir. Cesur annesinin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden dolay\u0131 da Tahsin Korluda\u011f'\u0131 su\u00e7lar. Ge\u00e7mi\u015fte ya\u015fananlar\u0131 ise sadece Tahsin Korluda\u011f ve kar\u0131s\u0131 Adalet (Nihan B\u00fcy\u00fcka\u011fa\u00e7) biliyordur.<\/p>\r\n","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":8,"created_at":"2017-01-15T19:01:35.000000Z","updated_at":"2017-01-15T19:01:35.000000Z","rating":1,"rateable_id":13,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":8},{"id":10,"created_at":"2017-01-15T19:29:46.000000Z","updated_at":"2017-01-15T19:29:46.000000Z","rating":2,"rateable_id":13,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":6},{"id":4023,"created_at":"2017-09-06T11:57:52.000000Z","updated_at":"2017-09-06T11:57:52.000000Z","rating":5,"rateable_id":13,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":328}]}

Yönetmen Ali Bilgin
Son Osmanlı Yandım Ali epikse
7/10
1 Oy

Son Osmanlı Yandım Ali (2007)

{"id":305,"user_id":7,"original_name":"Son Osmanl\u0131 Yand\u0131m Ali","vision_date":"2007-01-18T22:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/son-osmanli-yandim-ali-kapak-1488296581.png","image_settings":{"id":305,"path":"\/images\/movies\/2017\/02\/28\/18\/","versions":[{"ext":"png","size":80748,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":42588,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":14260,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2776,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1527,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3440,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":49160,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":50238,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":16376,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2832,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1234,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3688,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":null,"fragment_url":"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/videoseries?list=PLZaM2A8ls69PfjxJLjAlaPKHj3OfsjfQo","share_count":1,"follower_count":1,"rate_count":1,"rate_average":7,"created_at":"2017-02-28T15:43:01.000000Z","updated_at":"2023-09-26T00:10:05.000000Z","name":"Son Osmanl\u0131 Yand\u0131m Ali","slug":"son-osmanli-yandim-ali","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":"","types":[{"id":3,"created_at":"2016-11-08T14:44:08.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":305,"movie_type_id":3,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":3,"movie_type_id":3,"locale":"tr","name":"Aksiyon","slug":"aksiyon","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-e168d1a7-7fff-f6b9-3c15-114c50362110\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon film t\u00fcrleri aras\u0131nda yap\u0131m a\u015famas\u0131 b\u00fcy\u00fck bir prod\u00fcksiyon gerektiren t\u00fcrlerdendir. Bitmeyen enerjisini izleyiciye aktarmak i\u00e7in araba veya ba\u015fka ara\u00e7larla yap\u0131lan kovalamacalar, yar\u0131\u015flar, d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131, patlamalar, sava\u015f ara\u00e7lar\u0131, do\u011fal afetler ve pek \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olay birlikte kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fc macera t\u00fcr\u00fc ile direkt ba\u011flant\u0131l\u0131 olup, bilim kurgu, gerilim, su\u00e7-dram, sava\u015f, korku gibi alt kategorileri de bar\u0131nd\u0131r\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin genelde amac\u0131 gi\u015fe ba\u015far\u0131s\u0131 olup, iyi ve k\u00f6t\u00fc karakterlerin sava\u015f\u0131 etraf\u0131nda \u015fekillenir. Genelde iyi karakterin karakterine odaklan\u0131l\u0131r ve k\u00f6t\u00fc sadece anti tez i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r. <\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\"><\/span><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde filmlerin di\u011fer ay\u0131rt edici \u00f6zelli\u011fi genelde bu alanda uzmanla\u015fm\u0131\u015f bir ekiple \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r. Aksiyon filmi denilince akla gelen y\u00f6netmenler, senaristler, oyuncular olmas\u0131 bu sebepledir. \u00d6rne\u011fin Jackie Chan, Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger bunlardan sadece bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Sadece erkek karakterler de\u011fil Angelina Jolie, Kate Beckinsale, Milla Jovovich t\u00fcrde ba\u015far\u0131l\u0131 olan kad\u0131n karakterlerden bir ka\u00e7\u0131d\u0131r. Aksiyon t\u00fcr\u00fcnde sahnelere genelde bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 e\u015flik eder ve kahramanlar k\u00f6t\u00fc karakterle sava\u015fmak i\u00e7in bir ara\u00e7 veya d\u00f6v\u00fc\u015f h\u00fcnerlerini sergilerler. T\u00fcr\u00fcn sonunda iyi ve k\u00f6t\u00fcn\u00fcn sava\u015f\u0131, iyinin lehine ger\u00e7ekle\u015fir. T\u00fcr\u00fcn ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mi\u015fi 1903 y\u0131l\u0131nda Edwin S. Porter'\u0131n B\u00fcy\u00fck Tren Soygunu\/ The Great Robery (1903) sessiz filmi ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zlenmesi Gereken En \u0130yi Aksiyon Filmleri | Epikse","meta_description":"\u0130zlerken adrenalini doruklarda ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131z aksiyon filmleri hakk\u0131nda merak edilen t\u00fcm detaylara ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":305,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":11,"created_at":"2016-11-17T14:52:59.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Tarihi","slug":"tarihi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-875d802c-7fff-a80b-54db-989d6ba65b2a\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Tarihi filmler di\u011fer t\u00fcrlere g\u00f6re daha kesin bir tan\u0131m\u0131 olan t\u00fcrd\u00fcr. Uzun zaman \u00f6nce ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f tarihi olaylar\u0131n tekrar canland\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Sadece ge\u00e7mi\u015f tarih de\u011fil g\u00fcn\u00fcm\u00fcz tarihini de kapsayabilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn filmlerinin salt tarihi ger\u00e7eklere dayanma zorunlulu\u011fu yoktur. Yani tarihi bir film ger\u00e7eklerin yan\u0131nda filme de\u011fer katacak kurgularla desteklenebilir. Sadece ger\u00e7eklere ve do\u011frulara dayand\u0131r\u0131lma zorunlulu\u011fu oldu\u011funda t\u00fcr daha \u00e7ok belgesel olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Tarih ge\u00e7mi\u015fin kayd\u0131d\u0131r. Fakat konu sinema oldu\u011funda bireysellik kazan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Tarihi filmler neredeyse t\u00fcm zamanlar\u0131 kapsayabilir. Orta\u00e7a\u011f\u2019dan veya Western\u2019den bir hikaye anlatabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sineman\u0131n ilk ustalar\u0131ndan olan D. W. Griffith ilk sessiz filmi Bir Ulusun Do\u011fu\u015fu (1915) tarihi t\u00fcrde yap\u0131lm\u0131\u015f ilk filmlerdendir. Film Amerikan i\u00e7 sava\u015f\u0131n\u0131 ve genel olarak Amerika tarihini anlat\u0131r. Irk\u00e7\u0131l\u0131k \u00fczerine ele\u015ftiriler alsada film teknikleri ve epik t\u00fcrde ilk film olmas\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131d\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En Be\u011fenilen En \u0130yi Tarihi Filmler | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi tarihi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve t\u00fcm yorum ve de\u011ferlendirmeleri \u00f6\u011frenmek i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":305,"movie_type_id":11,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":10,"movie_type_id":11,"locale":"tr","name":"Tarihi","slug":"tarihi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-875d802c-7fff-a80b-54db-989d6ba65b2a\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Tarihi filmler di\u011fer t\u00fcrlere g\u00f6re daha kesin bir tan\u0131m\u0131 olan t\u00fcrd\u00fcr. Uzun zaman \u00f6nce ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f tarihi olaylar\u0131n tekrar canland\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Sadece ge\u00e7mi\u015f tarih de\u011fil g\u00fcn\u00fcm\u00fcz tarihini de kapsayabilir.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">T\u00fcr\u00fcn filmlerinin salt tarihi ger\u00e7eklere dayanma zorunlulu\u011fu yoktur. Yani tarihi bir film ger\u00e7eklerin yan\u0131nda filme de\u011fer katacak kurgularla desteklenebilir. Sadece ger\u00e7eklere ve do\u011frulara dayand\u0131r\u0131lma zorunlulu\u011fu oldu\u011funda t\u00fcr daha \u00e7ok belgesel olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Tarih ge\u00e7mi\u015fin kayd\u0131d\u0131r. Fakat konu sinema oldu\u011funda bireysellik kazan\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Tarihi filmler neredeyse t\u00fcm zamanlar\u0131 kapsayabilir. Orta\u00e7a\u011f\u2019dan veya Western\u2019den bir hikaye anlatabilir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Sineman\u0131n ilk ustalar\u0131ndan olan D. W. Griffith ilk sessiz filmi Bir Ulusun Do\u011fu\u015fu (1915) tarihi t\u00fcrde yap\u0131lm\u0131\u015f ilk filmlerdendir. Film Amerikan i\u00e7 sava\u015f\u0131n\u0131 ve genel olarak Amerika tarihini anlat\u0131r. Irk\u00e7\u0131l\u0131k \u00fczerine ele\u015ftiriler alsada film teknikleri ve epik t\u00fcrde ilk film olmas\u0131 ba\u015far\u0131s\u0131d\u0131r.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En Be\u011fenilen En \u0130yi Tarihi Filmler | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi tarihi filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve t\u00fcm yorum ve de\u011ferlendirmeleri \u00f6\u011frenmek i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":19,"created_at":"2016-12-09T07:10:12.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Sava\u015f","slug":"savas","content":"","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Sava\u015f Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi sava\u015f filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131 tan\u0131\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":305,"movie_type_id":19,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":18,"movie_type_id":19,"locale":"tr","name":"Sava\u015f","slug":"savas","content":"","meta_title":"T\u00fcm Zamanlar\u0131n En \u0130yi Sava\u015f Filmleri | Epikse","meta_description":"T\u00fcm zamanlar\u0131n en iyi sava\u015f filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve Epikse kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131 tan\u0131\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":298,"movie_id":305,"locale":"tr","name":"Son Osmanl\u0131 Yand\u0131m Ali","slug":"son-osmanli-yandim-ali","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":12660,"created_at":"2020-08-17T12:51:00.000000Z","updated_at":"2020-08-17T12:51:00.000000Z","rating":7,"rateable_id":305,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":1098}]}

Adını Sen Koy epikse
5.5/10
2 Oy

Adını Sen Koy (2009)

Tür Dram, Duygusal

{"id":458,"user_id":17,"original_name":"Ad\u0131n\u0131 Sen Koy","vision_date":"2009-12-03T22:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/adini-sen-koy-kapak-1489652376.png","image_settings":{"id":458,"path":"\/images\/movies\/2017\/03\/16\/11\/","versions":[{"ext":"png","size":50574,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":29061,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":11038,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":2699,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1659,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3046,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":30056,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":31674,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":12076,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2720,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1384,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3122,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt1523402","fragment_url":null,"share_count":4,"follower_count":0,"rate_count":2,"rate_average":5.5,"created_at":"2017-03-16T08:19:36.000000Z","updated_at":"2019-06-08T15:02:08.000000Z","name":"Ad\u0131n\u0131 Sen Koy","slug":"adini-sen-koy","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":458,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":458,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":433,"movie_id":458,"locale":"tr","name":"Ad\u0131n\u0131 Sen Koy","slug":"adini-sen-koy","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[{"id":5565,"created_at":"2018-01-19T12:50:20.000000Z","updated_at":"2018-01-19T12:50:20.000000Z","rating":6,"rateable_id":458,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":473},{"id":5567,"created_at":"2018-01-19T19:33:04.000000Z","updated_at":"2018-01-19T19:33:04.000000Z","rating":5,"rateable_id":458,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":451}]}

Yönetmen Tuna Kiremitçi
Şehnaz Tango epikse
0/10
0 Oy

Şehnaz Tango (1994)

Tür Aile, Duygusal

{"id":5239,"user_id":10,"original_name":"\u015eehnaz Tango","vision_date":"1994-10-02T22:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/sehnaz-tango-k-1538987774.png","image_settings":{"id":5239,"path":"\/images\/movies\/2018\/10\/08\/11\/","versions":[{"ext":"png","size":45900,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":16918,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":6836,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":1848,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":1188,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":2807,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":14740,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":15278,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":6484,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":1526,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":792,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2804,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"series","imdb_code":null,"fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":0,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2018-10-08T08:36:14.000000Z","updated_at":"2019-04-10T07:38:02.000000Z","name":"\u015eehnaz Tango","slug":"sehnaz-tango","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null,"types":[{"id":20,"created_at":"2016-12-12T18:07:53.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:42.000000Z","name":"Aile","slug":"aile","content":"","meta_title":"Benzersiz En \u0130yi Aile Filmleri Listesi | Epikse","meta_description":"Sevdikleriniz ile keyifle izleyebilece\u011finiz aile filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edin","pivot":{"movie_typeable_id":5239,"movie_type_id":20,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":19,"movie_type_id":20,"locale":"tr","name":"Aile","slug":"aile","content":"","meta_title":"Benzersiz En \u0130yi Aile Filmleri Listesi | Epikse","meta_description":"Sevdikleriniz ile keyifle izleyebilece\u011finiz aile filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in bu sayfay\u0131 ziyaret edin"}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":5239,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":9916,"movie_id":5239,"locale":"tr","name":"\u015eehnaz Tango","slug":"sehnaz-tango","sub_name":null,"description":null,"static_content":"","meta_title":null,"meta_description":null}],"ratings":[]}

Yönetmen Sadullah Çelen
Sensiz Olmuyor epikse
0/10
0 Oy

Sensiz Olmuyor (2005)

{"id":8325,"user_id":2,"original_name":"Sensiz Olmuyor","vision_date":"2005-05-29T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/sensiz-olmuyor-k-1570958576.jpeg","image_settings":{"id":8325,"path":"\/images\/movies\/2019\/10\/13\/12\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":33496,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":33496,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":14791,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":3895,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2230,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":5340,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":19668,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":19668,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":9618,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2438,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1224,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3596,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"series","imdb_code":null,"fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":1,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2019-10-13T09:22:56.000000Z","updated_at":"2019-10-14T00:10:19.000000Z","name":"Sensiz Olmuyor","slug":"sensiz-olmuyor","sub_name":"","description":"<p>Arda gen\u00e7, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 ve varl\u0131kl\u0131 bir adamd\u0131r. Babas\u0131n\u0131n \u015firketinde sevgilisi \u015eebnem ile beraber y\u00f6neticilik yapmaktad\u0131r. G\u00f6n\u00fcl iyi bir e\u011fitim alm\u0131\u015f, orta halli bir ailenin k\u0131z\u0131d\u0131r. Giyinmeyi hi\u00e7 bilmeyen G\u00f6n\u00fcl, zaten g\u00fczel bir k\u0131z de\u011fildir. Tav\u0131rlar\u0131yla akranlar\u0131ndan hayli olgun olan G\u00f6n\u00fcl, \u00e7ok zeki bir k\u0131zd\u0131r. Hayattaki en b\u00fcy\u00fck amac\u0131, iyi bir kariyer yapabilmektir. Bu yolda gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaktan erinmez. Arda'n\u0131n \u015firketine y\u00f6netici sekreter olarak ba\u015fvuran G\u00f6n\u00fcl \u00f6nce g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcnden dolay\u0131 elenir. Ancak k\u0131skan\u00e7 \u015eebnem, G\u00f6n\u00fcl'\u00fc i\u015fe alman\u0131n daha iyi olaca\u011f\u0131na karar verir ve \u00e7irkinli\u011fi ilk defa G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn i\u015fine yarar.<\/p>","static_content":"<p>Arda gen\u00e7, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 ve varl\u0131kl\u0131 bir adamd\u0131r. Babas\u0131n\u0131n \u015firketinde sevgilisi \u015eebnem ile beraber y\u00f6neticilik yapmaktad\u0131r. G\u00f6n\u00fcl iyi bir e\u011fitim alm\u0131\u015f, orta halli bir ailenin k\u0131z\u0131d\u0131r. Giyinmeyi hi\u00e7 bilmeyen G\u00f6n\u00fcl, zaten g\u00fczel bir k\u0131z de\u011fildir. Tav\u0131rlar\u0131yla akranlar\u0131ndan hayli olgun olan G\u00f6n\u00fcl, \u00e7ok zeki bir k\u0131zd\u0131r. Hayattaki en b\u00fcy\u00fck amac\u0131, iyi bir kariyer yapabilmektir. Bu yolda gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaktan erinmez. Arda'n\u0131n \u015firketine y\u00f6netici sekreter olarak ba\u015fvuran G\u00f6n\u00fcl \u00f6nce g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcnden dolay\u0131 elenir. Ancak k\u0131skan\u00e7 \u015eebnem, G\u00f6n\u00fcl'\u00fc i\u015fe alman\u0131n daha iyi olaca\u011f\u0131na karar verir ve \u00e7irkinli\u011fi ilk defa G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn i\u015fine yarar.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","types":[{"id":15,"created_at":"2016-11-18T18:27:09.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":8325,"movie_type_id":15,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":14,"movie_type_id":15,"locale":"tr","name":"Komedi","slug":"komedi","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-6097b1cc-7fff-2071-c260-fa61e03ea51b\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedi t\u00fcr\u00fc izleyiciyi g\u00fcld\u00fcrmeye odaklanm\u0131\u015f, kahkaha odakl\u0131 filmlerdir. E\u011flendirmek, baz\u0131 anlarda h\u00fcz\u00fcnlendirmek temel amac\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn olaylar\u0131, karakterleri abart\u0131l\u0131r. G\u00fcnl\u00fck hayattan ka\u00e7mak temel ama\u00e7 oldu\u011fu i\u00e7in, abart\u0131 filmlerde bolca yer al\u0131r. Mizah\u0131n her an oldu\u011fu komedilerde mutsuz sonlardan ziyade mutlu sonlar tercih edilir. Komedi ayn\u0131 zamanda dram, korku, m\u00fczikal, fantastik gibi t\u00fcrlere dahil olabilir. \u00d6rne\u011fin Galaksinin Koruyucular\u0131 aksiyon, macera ve fantastik t\u00fcrlerinin yan\u0131nda ayn\u0131 zamanda komedi t\u00fcr\u00fcne dahildir. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Komedinin en \u00e7ok tercih edilen t\u00fcr\u00fc romantik komedilerdir. Romantik komediler a\u015fk\u0131 mizahla sunan duygusal y\u00f6n\u00fcnden daha \u00e7ok komik olaylar\u0131n, karakterlerin komik durumlarla kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n sunuldu\u011fu t\u00fcrlerdir. Aksiyon ve komedinin bulu\u015ftu\u011fu filmlerde ise sadece aksiyon t\u00fcr\u00fcnde olan filmlere g\u00f6re tempo daha d\u00fc\u015f\u00fckt\u00fcr. Bu alt t\u00fcrde aksiyonun bir k\u0131sm\u0131n\u0131 mizah al\u0131r. <\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\r\n\r\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: justify;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Kara komedi, kara mizah alt t\u00fcr\u00fcnde ise genellikle tabu olan durumlar, olaylar i\u015flenir. Yani genelde dram, gizem gibi daha ciddi olan t\u00fcre ait kavramlar, olaylar komik bir \u015fekilde i\u015flenir. \u0130zleyici g\u00fclerken ayn\u0131 zamanda rahats\u0131z olur.<\/span><\/span><\/span><\/p>\r\n\r\n<p><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"> <\/span><\/span><\/p>","meta_title":"En \u00c7ok \u0130zlenen En \u0130yi Komedi Filmleri | Epikse","meta_description":"Birbirinden e\u011flenceli en iyi komedi filmleri hakk\u0131nda detayl\u0131 bilgi sahibi olmak ve kullan\u0131c\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 ke\u015ffetmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":8325,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":15938,"movie_id":8325,"locale":"en","name":"Sensiz Olmuyor","slug":"sensiz-olmuyor","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":15937,"movie_id":8325,"locale":"tr","name":"Sensiz Olmuyor","slug":"sensiz-olmuyor","sub_name":"","description":"<p>Arda gen\u00e7, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 ve varl\u0131kl\u0131 bir adamd\u0131r. Babas\u0131n\u0131n \u015firketinde sevgilisi \u015eebnem ile beraber y\u00f6neticilik yapmaktad\u0131r. G\u00f6n\u00fcl iyi bir e\u011fitim alm\u0131\u015f, orta halli bir ailenin k\u0131z\u0131d\u0131r. Giyinmeyi hi\u00e7 bilmeyen G\u00f6n\u00fcl, zaten g\u00fczel bir k\u0131z de\u011fildir. Tav\u0131rlar\u0131yla akranlar\u0131ndan hayli olgun olan G\u00f6n\u00fcl, \u00e7ok zeki bir k\u0131zd\u0131r. Hayattaki en b\u00fcy\u00fck amac\u0131, iyi bir kariyer yapabilmektir. Bu yolda gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaktan erinmez. Arda'n\u0131n \u015firketine y\u00f6netici sekreter olarak ba\u015fvuran G\u00f6n\u00fcl \u00f6nce g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcnden dolay\u0131 elenir. Ancak k\u0131skan\u00e7 \u015eebnem, G\u00f6n\u00fcl'\u00fc i\u015fe alman\u0131n daha iyi olaca\u011f\u0131na karar verir ve \u00e7irkinli\u011fi ilk defa G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn i\u015fine yarar.<\/p>","static_content":"<p>Arda gen\u00e7, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 ve varl\u0131kl\u0131 bir adamd\u0131r. Babas\u0131n\u0131n \u015firketinde sevgilisi \u015eebnem ile beraber y\u00f6neticilik yapmaktad\u0131r. G\u00f6n\u00fcl iyi bir e\u011fitim alm\u0131\u015f, orta halli bir ailenin k\u0131z\u0131d\u0131r. Giyinmeyi hi\u00e7 bilmeyen G\u00f6n\u00fcl, zaten g\u00fczel bir k\u0131z de\u011fildir. Tav\u0131rlar\u0131yla akranlar\u0131ndan hayli olgun olan G\u00f6n\u00fcl, \u00e7ok zeki bir k\u0131zd\u0131r. Hayattaki en b\u00fcy\u00fck amac\u0131, iyi bir kariyer yapabilmektir. Bu yolda gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015fmaktan erinmez. Arda'n\u0131n \u015firketine y\u00f6netici sekreter olarak ba\u015fvuran G\u00f6n\u00fcl \u00f6nce g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f\u00fcnden dolay\u0131 elenir. Ancak k\u0131skan\u00e7 \u015eebnem, G\u00f6n\u00fcl'\u00fc i\u015fe alman\u0131n daha iyi olaca\u011f\u0131na karar verir ve \u00e7irkinli\u011fi ilk defa G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn i\u015fine yarar.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[]}

Yönetmen Taner Akvardar
Sahte Prenses epikse
0/10
0 Oy

Sahte Prenses (2006)

Tür Duygusal

{"id":8326,"user_id":2,"original_name":"Sahte Prenses","vision_date":"2006-05-29T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/sahte-prenses-k-1570960579.jpeg","image_settings":{"id":8326,"path":"\/images\/movies\/2019\/10\/13\/12\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":28116,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":28116,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":12370,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":3434,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2014,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":3967,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":16826,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":16826,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":7506,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2150,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1066,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":2558,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"series","imdb_code":null,"fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":0,"rate_count":0,"rate_average":0,"created_at":"2019-10-13T09:56:19.000000Z","updated_at":"2019-10-13T10:22:32.000000Z","name":"Sahte Prenses","slug":"sahte-prenses","sub_name":"","description":"<p>Ceylan e\u015finden ayr\u0131lm\u0131\u015f gen\u00e7 ve g\u00fczel bir kad\u0131nd\u0131r ve sekiz ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Ali'yle ya\u015famaktad\u0131r. E\u015finden ve ailesinden destek g\u00f6rmedi\u011fi i\u00e7in ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekmektedir. B\u00fcy\u00fck bir otelde kat g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Holding sahibi iyi bir ailenin o\u011flu olan ve holdingin y\u00f6neticili\u011fini yapan Kerem k\u0131z arkada\u015f\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evden ayr\u0131l\u0131p Ceylan'\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 otele yerle\u015fir. Ceylan'\u0131n o\u011fluyla k\u00fc\u00e7\u00fck bir kaza sonucu tan\u0131\u015fan Kerem yine komik bir tesad\u00fcf sonucu Ceylan'\u0131 otelde kalan zengin bir kad\u0131n olan Neslihan'la kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r.<br \/>\r\nVe herkes i\u00e7in s\u00fcrpriz bir a\u015fk...<br \/>\r\nMasum bir yalanla ba\u015flayan bu a\u015fk ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131k\u0131nca \u00e7etrefil bir komik duruma d\u00f6n\u00fc\u015fecektir. \u0130ki farkl\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131, iki bamba\u015fka ya\u015fam standrd\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getirecek bu birliktelik dizimizin ana \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Ceylan e\u015finden ayr\u0131lm\u0131\u015f gen\u00e7 ve g\u00fczel bir kad\u0131nd\u0131r ve sekiz ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Ali'yle ya\u015famaktad\u0131r. E\u015finden ve ailesinden destek g\u00f6rmedi\u011fi i\u00e7in ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekmektedir. B\u00fcy\u00fck bir otelde kat g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Holding sahibi iyi bir ailenin o\u011flu olan ve holdingin y\u00f6neticili\u011fini yapan Kerem k\u0131z arkada\u015f\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evden ayr\u0131l\u0131p Ceylan'\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 otele yerle\u015fir. Ceylan'\u0131n o\u011fluyla k\u00fc\u00e7\u00fck bir kaza sonucu tan\u0131\u015fan Kerem yine komik bir tesad\u00fcf sonucu Ceylan'\u0131 otelde kalan zengin bir kad\u0131n olan Neslihan'la kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r.<br \/>\r\nVe herkes i\u00e7in s\u00fcrpriz bir a\u015fk...<br \/>\r\nMasum bir yalanla ba\u015flayan bu a\u015fk ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131k\u0131nca \u00e7etrefil bir komik duruma d\u00f6n\u00fc\u015fecektir. \u0130ki farkl\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131, iki bamba\u015fka ya\u015fam standrd\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getirecek bu birliktelik dizimizin ana \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","types":[{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":8326,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]}],"translations":[{"id":15940,"movie_id":8326,"locale":"en","name":"Sahte Prenses","slug":"sahte-prenses","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":15939,"movie_id":8326,"locale":"tr","name":"Sahte Prenses","slug":"sahte-prenses","sub_name":"","description":"<p>Ceylan e\u015finden ayr\u0131lm\u0131\u015f gen\u00e7 ve g\u00fczel bir kad\u0131nd\u0131r ve sekiz ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Ali'yle ya\u015famaktad\u0131r. E\u015finden ve ailesinden destek g\u00f6rmedi\u011fi i\u00e7in ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekmektedir. B\u00fcy\u00fck bir otelde kat g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Holding sahibi iyi bir ailenin o\u011flu olan ve holdingin y\u00f6neticili\u011fini yapan Kerem k\u0131z arkada\u015f\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evden ayr\u0131l\u0131p Ceylan'\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 otele yerle\u015fir. Ceylan'\u0131n o\u011fluyla k\u00fc\u00e7\u00fck bir kaza sonucu tan\u0131\u015fan Kerem yine komik bir tesad\u00fcf sonucu Ceylan'\u0131 otelde kalan zengin bir kad\u0131n olan Neslihan'la kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r.<br \/>\r\nVe herkes i\u00e7in s\u00fcrpriz bir a\u015fk...<br \/>\r\nMasum bir yalanla ba\u015flayan bu a\u015fk ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131k\u0131nca \u00e7etrefil bir komik duruma d\u00f6n\u00fc\u015fecektir. \u0130ki farkl\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131, iki bamba\u015fka ya\u015fam standrd\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getirecek bu birliktelik dizimizin ana \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r.<\/p>","static_content":"<p>Ceylan e\u015finden ayr\u0131lm\u0131\u015f gen\u00e7 ve g\u00fczel bir kad\u0131nd\u0131r ve sekiz ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Ali'yle ya\u015famaktad\u0131r. E\u015finden ve ailesinden destek g\u00f6rmedi\u011fi i\u00e7in ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7ekmektedir. B\u00fcy\u00fck bir otelde kat g\u00f6revlisi olarak \u00e7al\u0131\u015fmaktad\u0131r. Holding sahibi iyi bir ailenin o\u011flu olan ve holdingin y\u00f6neticili\u011fini yapan Kerem k\u0131z arkada\u015f\u0131yla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evden ayr\u0131l\u0131p Ceylan'\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 otele yerle\u015fir. Ceylan'\u0131n o\u011fluyla k\u00fc\u00e7\u00fck bir kaza sonucu tan\u0131\u015fan Kerem yine komik bir tesad\u00fcf sonucu Ceylan'\u0131 otelde kalan zengin bir kad\u0131n olan Neslihan'la kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r.<br \/>\r\nVe herkes i\u00e7in s\u00fcrpriz bir a\u015fk...<br \/>\r\nMasum bir yalanla ba\u015flayan bu a\u015fk ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131k\u0131nca \u00e7etrefil bir komik duruma d\u00f6n\u00fc\u015fecektir. \u0130ki farkl\u0131 s\u0131n\u0131f\u0131, iki bamba\u015fka ya\u015fam standrd\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya getirecek bu birliktelik dizimizin ana \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131d\u0131r.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[]}

Yönetmen Filiz Kaynak
Bendeki Sen epikse
6/10
1 Oy

Bendeki Sen (2018)

{"id":8514,"user_id":2,"original_name":"Bendeki Sen","vision_date":"2018-11-29T21:00:00.000000Z","other_actors":null,"link":null,"special_link_name":null,"special_link_value":null,"image":"images\/movies\/bendeki-sen-k-1572166337.jpeg","image_settings":{"id":8514,"path":"\/images\/movies\/2019\/10\/27\/11\/","versions":[{"ext":"jpeg","size":41591,"type":"original_old","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":41591,"type":"old_ext","width":265,"height":390},{"ext":"jpeg","size":16445,"type":"old_ext","width":150,"height":220},{"ext":"jpeg","size":3720,"type":"old_ext","width":56,"height":83},{"ext":"jpeg","size":2153,"type":"old_ext","width":35,"height":51},{"ext":"jpeg","size":4970,"type":"old_ext","width":80,"height":80},{"ext":"webp","size":26902,"type":"original_new","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":26902,"type":"new_ext","width":265,"height":390},{"ext":"webp","size":10358,"type":"new_ext","width":150,"height":220},{"ext":"webp","size":2340,"type":"new_ext","width":56,"height":83},{"ext":"webp","size":1184,"type":"new_ext","width":35,"height":51},{"ext":"webp","size":3114,"type":"new_ext","width":80,"height":80}]},"banner":null,"auto":"0","category":"movie","imdb_code":"tt9350176","fragment_url":null,"share_count":0,"follower_count":1,"rate_count":1,"rate_average":6,"created_at":"2019-10-27T08:52:17.000000Z","updated_at":"2023-09-26T00:10:48.000000Z","name":"Bendeki Sen","slug":"bendeki-sen","sub_name":"","description":"<p>2018 y\u0131l\u0131 yap\u0131m\u0131 k\u0131sa film t\u00fcr\u00fcndeki eserin ba\u015frollerinde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"87622\" data-type=\"persons\">Leyla Y\u00fcng\u00fcl<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"19726\" data-type=\"persons\">Emre Yetim<\/span> yer al\u0131yor. Yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak i\u00e7in eski olanlar\u0131 kaybetmek gerekir temas\u0131 ile \u00e7ekilmi\u015f olan film genelde festivallerde g\u00f6sterime sokulmu\u015f bir yap\u0131m olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>2018 y\u0131l\u0131 yap\u0131m\u0131 k\u0131sa film t\u00fcr\u00fcndeki eserin ba\u015frollerinde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/leyla-yungul\" title=\"Leyla Y\u00fcng\u00fcl\">Leyla Y\u00fcng\u00fcl<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/emre-yetim\" title=\"Emre Yetim\">Emre Yetim<\/a> yer al\u0131yor. Yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak i\u00e7in eski olanlar\u0131 kaybetmek gerekir temas\u0131 ile \u00e7ekilmi\u015f olan film genelde festivallerde g\u00f6sterime sokulmu\u015f bir yap\u0131m olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":"","types":[{"id":1,"created_at":"2016-09-07T05:28:03.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin.","pivot":{"movie_typeable_id":8514,"movie_type_id":1,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":1,"movie_type_id":1,"locale":"tr","name":"Dram","slug":"drama","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-29130888-7fff-6f70-3486-e1a549081837\" style=\"line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><span style=\"font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;\"><span style=\"font-size:14px;\"><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;\">Dram t\u00fcr\u00fc, karakterlerin ve olaylar\u0131n geli\u015fiminin duygusal temalara dayand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Drama t\u00fcr\u00fcnde izleyicinin karakterle ve ya\u015fad\u0131klar\u0131yla \u00f6zde\u015fle\u015fmesi ve hissettiklerini hissetmesi beklenir. Ayn\u0131 zamanda, bu t\u00fcrde filmler, karakterlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131, ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 ve bunlarla nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 anlat\u0131r. Pek \u00e7ok farkl\u0131 t\u00fcrle ba\u011flant\u0131s\u0131 olup, alt kategorilere y\u00f6nlenebilir. Sava\u015f, biyografi, tarihi ve pek \u00e7ok alt kategori ile ba\u011flant\u0131l\u0131d\u0131r. Komediden aksiyona kadar pek \u00e7ok film t\u00fcr\u00fc dram unsurlar\u0131 i\u00e7erebilir. Salt dram t\u00fcr\u00fc ise ana teman\u0131n drama dayanmas\u0131d\u0131r. T\u00fcr\u00fcn filmleri insanlar veya olaylar aras\u0131nda iyi ve k\u00f6t\u00fc ayr\u0131m\u0131 yapmaya meyillidir.<\/span><\/span><\/span><\/p>","meta_title":"\u0130zleyenlerin G\u00f6z\u00fcnde Ya\u015f B\u0131rakmayan En \u0130yi Drama Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130zleyenlerin g\u00f6z\u00fcnde ya\u015f b\u0131rakmayan en iyi drama filmleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve izleyici yorumlar\u0131na ula\u015fmak i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edin."}]},{"id":9,"created_at":"2016-11-11T18:11:57.000000Z","updated_at":"2017-01-27T06:59:41.000000Z","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz.","pivot":{"movie_typeable_id":8514,"movie_type_id":9,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":8,"movie_type_id":9,"locale":"tr","name":"Duygusal","slug":"duygusal","content":"<p dir=\"ltr\" id=\"docs-internal-guid-d429b548-7fff-a511-19d9-e0e5334ecb4a\" style=\"line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;\"><meta charset=\"utf-8\"><span style=\"font-size:11pt;font-family:Arial;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;\">Mutluluk, h\u00fcz\u00fcn, \u00f6fke gibi \u00e7e\u015fitli hislere dokunan, \u00e7o\u011fu zaman dram y\u00f6n\u00fc a\u011f\u0131r basan t\u00fcrde filmlere duygusal film denir. Bu t\u00fcrdeki filmlerde pek \u00e7ok duygu ayn\u0131 anda verilir. Yaln\u0131zl\u0131k, mutluluk, k\u0131zg\u0131nl\u0131k gibi duygulara hitap etti\u011fi i\u00e7in gizem, gerilim gibi t\u00fcrlerden tamamen farkl\u0131d\u0131r. Yer yer dram, komedi, biyografi gibi t\u00fcrlerle i\u00e7 i\u00e7edir. Duygusal t\u00fcr mant\u0131k, zeka gibi y\u00f6nlerden ziyade kalbe y\u00f6neliktir. <span class=\"custom-mention\" data-id=\"89\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"1031\" data-type=\"movies\">@G\u00fcn Do\u011fmadan<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"428\" data-type=\"movies\">span class=\"custom-mention\" data-id=\"85\" data-type=\"movies\">@Titanik<\/span> <\/span> , <span class=\"custom-mention\" data-id=\"692\" data-type=\"movies\">Not Defteri<\/span> gibi filmler t\u00fcr\u00fcn \u00f6rnekleridir. Genelde duygusal filmlerde bir a\u015fk hikayesi i\u015flenir. A\u015fk hikayesi etraf\u0131nda \u015fekillenen senaryoya ger\u00e7ek bir hikaye, fantastik unsurlar, biyografik bir \u00f6yk\u00fc eklemlenebilir.<\/span><\/p>","meta_title":"Gelmi\u015f Ge\u00e7mi\u015f En Duygusal Filmler | Epikse","meta_description":"\u0130\u00e7inizi \u0131s\u0131tacak en duygusal filmler listesine ula\u015fmak ve bu filmler hakk\u0131nda yap\u0131lan t\u00fcm yorumlar\u0131 \u00f6\u011frenmek i\u00e7in Epikse sayfas\u0131n\u0131 ziyaret edebilirsiniz."}]},{"id":44,"created_at":"2020-04-13T02:40:30.000000Z","updated_at":"2020-04-13T02:40:30.000000Z","name":"K\u0131sa Film","slug":"kisa-film","content":null,"meta_title":null,"meta_description":null,"pivot":{"movie_typeable_id":8514,"movie_type_id":44,"movie_typeable_type":"App\\Movie"},"translations":[{"id":77,"movie_type_id":44,"locale":"tr","name":"K\u0131sa Film","slug":"kisa-film","content":null,"meta_title":null,"meta_description":null}]}],"translations":[{"id":16318,"movie_id":8514,"locale":"en","name":"The Version of You","slug":"the-version-of-you","sub_name":"","description":"","static_content":"","meta_title":"","meta_description":""},{"id":16317,"movie_id":8514,"locale":"tr","name":"Bendeki Sen","slug":"bendeki-sen","sub_name":"","description":"<p>2018 y\u0131l\u0131 yap\u0131m\u0131 k\u0131sa film t\u00fcr\u00fcndeki eserin ba\u015frollerinde <span class=\"custom-mention\" data-id=\"87622\" data-type=\"persons\">Leyla Y\u00fcng\u00fcl<\/span> ve <span class=\"custom-mention\" data-id=\"19726\" data-type=\"persons\">Emre Yetim<\/span> yer al\u0131yor. Yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak i\u00e7in eski olanlar\u0131 kaybetmek gerekir temas\u0131 ile \u00e7ekilmi\u015f olan film genelde festivallerde g\u00f6sterime sokulmu\u015f bir yap\u0131m olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>","static_content":"<p>2018 y\u0131l\u0131 yap\u0131m\u0131 k\u0131sa film t\u00fcr\u00fcndeki eserin ba\u015frollerinde <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/leyla-yungul\" title=\"Leyla Y\u00fcng\u00fcl\">Leyla Y\u00fcng\u00fcl<\/a> ve <a href=\"https:\/\/epikse.com\/kisi\/emre-yetim\" title=\"Emre Yetim\">Emre Yetim<\/a> yer al\u0131yor. Yeni bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak i\u00e7in eski olanlar\u0131 kaybetmek gerekir temas\u0131 ile \u00e7ekilmi\u015f olan film genelde festivallerde g\u00f6sterime sokulmu\u015f bir yap\u0131m olarak kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor.<\/p>","meta_title":"","meta_description":""}],"ratings":[{"id":11714,"created_at":"2020-05-01T07:44:12.000000Z","updated_at":"2020-05-01T07:44:12.000000Z","rating":6,"rateable_id":8514,"rateable_type":"App\\Movie","user_id":32}]}

Yönetmen Ayşegül Okul