Tarihi filmler diğer türlere göre daha kesin bir tanımı olan türdür. Uzun zaman önce gerçekleşmiş tarihi olayların tekrar canlandırılmasıdır. Sadece geçmiş tarih değil günümüz tarihini de kapsayabilir.

 

Türün filmlerinin salt tarihi gerçeklere dayanma zorunluluğu yoktur. Yani tarihi bir film gerçeklerin yanında filme değer katacak kurgularla desteklenebilir. Sadece gerçeklere ve doğrulara dayandırılma zorunluluğu olduğunda tür daha çok belgesel olarak adlandırılır. Tarih geçmişin kaydıdır. Fakat konu sinema olduğunda bireysellik kazanır.

Tarihi filmler neredeyse tüm zamanları kapsayabilir. Ortaçağ’dan veya Western’den bir hikaye anlatabilir.

 

Sinemanın ilk ustalarından olan D. W. Griffith ilk sessiz filmi Bir Ulusun Doğuşu (1915) tarihi türde yapılmış ilk filmlerdendir. Film Amerikan iç savaşını ve genel olarak Amerika tarihini anlatır. Irkçılık üzerine eleştiriler alsada film teknikleri ve epik türde ilk film olması başarısıdır.