Üyelik Sözleşmesi

 1. Genel Olarak


 

 1. İşbu epikse.com Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), epikse.com alan adlı (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) internet sitesinin fikren ve sınaen sahibi, yaratıcısı ve geliştiricisi olan Epikse Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile Site’de kullanıcı sıfatıyla yer alan, Site’nin her türlü hizmet ve içeriğinden faydalanan kişi (gerçek veya tüzel olabilir, bundan sonra kullanıcı olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

 

 1. İşbu sözleşmenin amacı, Kullanıcı’nın Site’yi hangi şartlar altında kullanabileceğinin ve hizmetlerinden yararlanabileceğinin belirtilmesidir. Bu şartlar, aşağıdaki “Hüküm ve Şartlar” başlığında düzenlenmiştir. Kullanıcı, sitede üye sıfatı ile bulunabilmek ve/veya hizmetlerden yararlanabilmek için aşağıdaki “Hüküm ve Şartları” kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerektiğini işbu Sözleşme gereği bilmektedir.

 

 1. Kullanıcı’nın ne şekilde olursa olsun sitede kalmaya devam etmesi “Hüküm ve Şartların” kabul edildiği şeklinde yorumlanacaktır.

 

 

 1. Hüküm ve Şartlar

 


 

 1. Kullanıcı, Site’yi kullanmak ve hizmetlerinden yararlanabilmek (üyelik gibi) için 13 yaşını doldurmak zorundadır. Ancak Kullanıcı’lar, 13 yaş ve üstünde olsa dahi, yaşadıkları ülkedeki yasal rüşt yaşı bakımından “reşit” sayılmıyorlarsa, yasal temsilcilerin (veli, vasi) işbu Sözleşme’yi okuyup Kullanıcı adına onaylaması zorunludur. Kullanıcı, işbu Sözleşme gereği yaş şartını karşıladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve hükümlerini kabul eder. Bu bağlamda Site’ye girişte yetkili olan Kullanıcı, giriş yetkisini, Site’nin kullanımında ve hizmetlerinden yararlanmada hukuki olarak her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. Site’ye giriş için üyelik gerekmemektedir. Ancak Site nezdinde profil açmak ve yorum, puanlama gibi işlemler için üyelik zorunludur.

 

 

 1. Kullanıcı’ların yorum alanlarını, başka sitelerin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklamında aracı olarak kullanımı yasaktır.

 

 

 1. Kullanıcı, kendisi tarafından Site’ye eklenen yorumlar dahil her türlü içerikte, üçüncü kişilerin hukuken korunan haklarını (bu haklar, şahıs varlığına bağlı haklar ile fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi her türlü hak olabilir) ihlal etmeyeceğini, ayrıca Kullanıcı tarafından siteye eklenen her türlü içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve sair kanun ile mevzuata aykırı olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 1. Kullanıcı’ların, diğer üyelere atacağı rahatsız edici (hakaret, küfür gibi olumsuz hususlar içeren her türlü mesaj, yorum ya da şuç teşkil edebilecek her türlü içerik) mesajlar da işbu Sözleşme gereği Sözleşme’yi ihlal eden hallerindendir. Site Yönetimi, böyle bir durumun şikayetle ya da herhangi bir şekilde tespiti halinde ihlal eden hesabı inceleyebilir, durumun gerektirmesi halinde ilgili hesabı kapatabilir.

 

 

 1. Kullanıcı’nın yukarıda 2.5 hükmü ile ya da işbu Sözleşme’nin devamında belirtilen ilke ve kuralları ihlal etmesi halinde (Kullanıcı tarafından eklenen içeriğin kanun ya da mevzuata aykırı olması ile üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi ve Sözleşme’nin devamında sayılan ihlallerin gerçekleşmesi durumunda) durumun yetkili hukuki mercilerce ya da Şirket tarafından tespiti halinde, Şirket, söz konusu içeriği bildirimsiz bir şekilde Site’den kaldırmaya yetkilidir. Site, ayrıca bu hususun tespiti halinde yetkili mercilere durumu bildirecektir.

 

 

 1. Takdir tamamen Şirket’te olmak üzere, işbu Sözleşme’nin 2.5 hükmünü ve diğer hükümlerini ihlal eden Kullanıcı’nın üyeliğine son verilecektir. Site’nin bu ihlal nedeniyle sorumluluğu söz konusu olmayıp, ihlal edenlere karşı rücu dahil her türlü hukuki ve cezai hakları saklıdır.

 

 

 1. Kullanıcı, özellikle aşağıda belirtilen mevzuata aykırılık teşkil edecek davranışlardan kaçınmayı, fiilleri gerçekleştirmemeyi ve içeriklerde bu hususları gözeteceğini işbu Sözleşme uyarınca beyan, kabul ve taahhüt eder;

 


 

 • Pornografi; Pornografik her türlü içerik, yayın, materyal (belge, yazı, resim gibi) özendirme faaliyeti, ifşa yasaktır.


 

 • Silah, Delici, Kesici, Uyuşturucu, Uyarıcı maddeler, İlaçlar ile sair zararları herkesçe bilinen/bilinebilecek materyaller; Tanıtımı, yapımı, pazarlanması, özendirilmesi, kullanımına ilişkin içeriklere izin verilmemektedir.


 

 • Dolandırıcılık; Dolandırıcılık halinde yetkili mercilere derhal bildirim yapılacaktır.

 • Hakaret, Tehdit, Taciz; İfade özgürlüğü sınırlarında kalınmaksızın, üçüncü kişilerin taciz edilmesi, hakarete maruz bırakılması, tehdit edilmesi yasaktır. Anayasal olarak korunan değerler de (dil, dil, ırk, cinsiyet ve sair özellikler) bu madde kapsamındadır.

 • Şiddet ve İntihara Yönlendirme; Site’nin genel kullanıma açık olması nedeniyle ortalama bir ziyaretçi ya da Kullanıcı’da dahi (çocuklar dahil) şiddete eğilim göstermesine neden olabilecek, intihara yönlendirecek, vahşet ve şiddet içeren her türlü içeriğin her ne faaliyetle olsun eklenmesi, belirtilmesi ve gösterilmesi yasaktır.

 • Kumar, Bahis; Her türlü kumar ya da bahis içeriğinin yasal ya da illegal olduğuna bakılmadan Site tarafından izin alınmaksızın belirtilmesi, link verilmesi, özendirilmesi faaliyetleri ile bu hususların reklam aracı olarak kullanılması yasaktır. İllegal her husus Site izni dışındadır.

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; Bir başkasına ait her türlü kişisel, fikri ya da sınai hakkın (resim, fotoğraf, icat, marka, patent, edebi eser, link gibi) sahibinin rızası olmaksızın kullanılması, basılması, dağıtılması yasaktır. Kullanıcı kendisine ait olan ve işbu Sözleşme maddelerini ihlal etmeyen her türlü içeriği Site’ye ekleyerek bu içeriklerin Site’de yayınlanmasına izin vermiş sayılır.

 • Bildirme Yükümlülüğü; Site tarafından gözden kaçan her türlü aykırılığın ya da aykırılık oluşturabilecek faaliyetlerin Şirket’e bildirilmesi önemli ve gereklidir.

 • Yukarıda belirtilen olumlu ya da olumsuz davranışlar ile her türlü içerik, tahdidi olarak sayılmamış, örnekleme yoluyla gösterilmiştir. Bu bağlamda, yukarıda lafzen yer almasa da hukuka aykırılığında şüphe bulunmayan, tereddütsüz şekilde hukuka aykırı olarak yorumlanan, yukarıdaki hususlara kıyasen oluşturulabilecek ihlaller de yasaktır.

 1. Kullanıcı’lar, Site’ye yükledikleri içeriğin işbu Sözleşme’de gösterilen kurallara ya da genel hukuk kurallarına aykırılığı nedeniyle yetkili mercilerce yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat ve tek başına sorumludur. Bu kapsamda Şirket’in söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Yukarıda örnekleme yoluyla sayılan hususları ihlal eden içeriklerin Site tarafından yayımlanması, sorumluluğun Şirket tarafından devralındığı anlamına gelmez.

 1. Site’deki içeriklerden gerek Site tarafından eklenen gerekse de üyeler ya da herhangi bir üçüncü kişi tarafından eklenen her türlü içeriğin doğruluğu, rasyonelliği, güncelliği konusunda Şirket’in bir garanti vermesi söz konusu olmadığı gibi bir taahhüdü de yoktur. Bu içerikler nedeniyle Şirket’in ve çalışanların sorumluluğu bulunmamaktadır. Site tarafından sağlanmayan ya da eklenmeyen her türlü içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, ekleyen muhatabına aittir.

 1. Şirket’in Site dâhilindeki hizmetleri, içerikleri ve tasarımı her zaman değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcı ya da herhangi bir sebeple Site’den yararlananların kazanılmış bir hakkı bulunmamaktadır.

 1. Site’de en fazla etkileşim gösteren (bildirim, yorum, paylaşım gibi hususlar bakımından) üyelere, takdir tamamen Site Yönetimi’nde olmak üzere, bazı rozet, madalya ve sair yollarla ödüllendirmeler yapılabilir, Site Yönetimi’nce belirlenecek hediyeler kazandırılabilir. Bu hususta değişiklik hakkı tamamen Site Yönetimi’ndedir. Bu şekilde kazanılan rozet, madalya, ödül gibi her türlü menfaat, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen kurallara aykırılık halinde ya da üyelikten çıkarma gibi işlemler sonucunda Kullanıcı tarafından talep edilemez, bu hususların Kullanıcı nezdinde edinilmiş bir hak teşkil etmez. Kullanıcı, bu hususları da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 1. Şirket, Site üzerinden edindiği Kullanıcı bilgi ve verilerini, aşağıda belirtilen "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, sistematik bir şekilde muhafaza edebilir. Şirket aynı zamanda; Site ile entegre platformlardan gelen bilgileri (Ad soyad, doğum tarihi, elektronik posta adresi, IP adresi, tarih ve saat gibi) 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.

 1. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve Başsavcılıkları olmak üzere, yetkili makam ve mercilerden gelen ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. Maddesi kapsamındaki talepler nedeniyle Kullanıcılar’ın talep edilen bilgileri bildirimsiz olarak ilgili merci ile paylaşılacaktır.

 

 1. Gizlilik Politikası

 

 1. Gizlilik Politikası, bilgi güvenliği ile ilgili olarak Kullanıcı’ların bilgilendirilmesi, uyulması gereken kuralların belirtilmesi ve yaptırım ile sorumlulukların kayıt altına alınması amacıyla düzenlenmiştir.

 1. Kullanıcıların kişisel bilgileri, üyelik sırasında verilen bilgilerle sınırlı kayıt altına alınır. Kullanıcı bilgileri, Şirket tarafından korunur. Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla şifrelerin kimse ile paylaşılmaması gerekmektedir.

 1. Şirket, Kullanıcı’ların kişisel bilgilerini, sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede Kullanıcı’ların önceliklerine göre içerik ile reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. Söz konusu bilgiler, ancak Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 1. Kullanıcı’ların Site’deki ziyaretlerinde tıklanan alanlar, otomatik olarak kaydedilmektedir. Sadece takip edilme ve kullanılma oranlarının tespiti için başvurulan bu uygulama, kişiye özel olmayıp, genel bir uygulamadır. Cookie/çerez uygulamalarının kullanıldığı durumlarda izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri toplanmaktadır. Bu uygulamalarda amaç, Site’nin her Kullanıcı’ya uygun, erişilebilir, özel bir hale getirilmesidir.

 1. İçerik kalitesini artırmak ve rasyonel hizmet adına, Kullanıcı onayı ile coğrafi konum bilgileri de kaydedilebilir. Ancak bunun için Kullanıcı’nın onayına ihtiyaç vardır.

 1. Kullanıcı bilgileri, işbu Sözleşme’nin 2.16 hükmü dışında ayrıca Kullanıcının talep konusu hizmetlerinin geliştirilmesi, temini, problemlerin çözümü ya da Şirket’in birlikte çalıştığı ya da reklam ve benzeri ilişki kurduğu firmalara, bu ürün ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılmak üzere paylaşılabilir.

 

 1. Sorumluluk

 

 1. Şirket, Kullanıcı’larının bilgilerinin belirtilen şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Zira bu hususlar, işbu sözleşme gereği Kullanıcı tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilerek onaylanmıştır.

 1. Kullanıcı’ların yorumlarının, sağladığı her türlü içeriklerinin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir, Şirkete sorumluluk yöneltilemez.

 

 1. Son Hükümler

 

 1. İşbu Sözleşme’nin hükümleri, Kullanıcı’nın Site’ye üye olduğu süreçte geçerli kalacaktır. Şirket’in Sözleşme’yi tek taraflı güncellemesi hakkı saklıdır.

 

 1. İşbu Sözleşme’nin yorum ve icrasından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.