Harya Suraminata epikse

Harya Suraminata

Doğum Tarihi 25.12.1946

Meslek Senarist, Yazar

Tanta Ginting epikse

Tanta Ginting

Doğum Tarihi 16.10.1981

Meslek Oyuncu

Pritt Timothy epikse

Pritt Timothy

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Arswendi Nasution epikse

Arswendi Nasution

Doğum Tarihi 22.11.1957

Meslek Oyuncu

Abimana Aryasatya epikse

Abimana Aryasatya

Doğum Tarihi 24.10.1982

Meslek Oyuncu

Pierre Gruno epikse

Pierre Gruno

Doğum Tarihi 29.08.1958

Meslek Oyuncu

Mario Irwinsyah epikse

Mario Irwinsyah

Doğum Tarihi 30.10.1982

Meslek Oyuncu

Aji Santosa epikse

Aji Santosa

Doğum Tarihi 06.06.2002

Meslek Oyuncu