Joe Hurst epikse

Joe Hurst

Doğum Tarihi 03.05.1999

Meslek Oyuncu

Banita Sandhu epikse

Banita Sandhu

Doğum Tarihi 22.06.1997

Meslek Oyuncu

Lowri Ann Richards epikse

Lowri Ann Richards

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Jane Stanness epikse

Jane Stanness

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Emma Stansfield epikse

Emma Stansfield

Doğum Tarihi 07.01.1978

Meslek Oyuncu

Rhys Parry Jones epikse

Rhys Parry Jones

Doğum Tarihi 18.02.1960

Meslek Oyuncu

Lucy Owen epikse

Lucy Owen

Doğum Tarihi 18.06.1970

Meslek Oyuncu

Daisy Keeping epikse

Daisy Keeping

Doğum Tarihi 01.08.1985

Meslek Oyuncu