Lakshvir Saran epikse

Lakshvir Saran

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Suvinder Vicky epikse

Suvinder Vicky

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Ivan Ayr epikse

Ivan Ayr

Doğum Tarihi

Meslek Yönetmen

Rajisha Vijayan epikse

Rajisha Vijayan

Doğum Tarihi 15.07.1990

Meslek Oyuncu

Gouri Kishan epikse

Gouri Kishan

Doğum Tarihi 17.08.1999

Meslek Oyuncu

Lakshmi Priyaa Chandramouli epikse

Lakshmi Priyaa Chandramouli

Doğum Tarihi 09.04.1984

Meslek Oyuncu

Yogi Babu epikse

Yogi Babu

Doğum Tarihi 22.07.1985

Meslek Oyuncu

Mari Selvaraj epikse

Mari Selvaraj

Doğum Tarihi

Meslek Yönetmen