Said Serhan epikse

Said Serhan

Doğum Tarihi 15.12.1979

Meslek Oyuncu

Alek Keshishian epikse

Alek Keshishian

Doğum Tarihi 30.07.1964

Meslek Yönetmen

Raffi Barsoumian epikse

Raffi Barsoumian

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Amin Dora epikse

Amin Dora

Doğum Tarihi

Meslek Yönetmen

Darina Al Joundi epikse

Darina Al Joundi

Doğum Tarihi 25.02.1968

Meslek Oyuncu

Rawi Hage epikse

Rawi Hage

Doğum Tarihi

Meslek Yazar

Vincent Heneine epikse

Vincent Heneine

Doğum Tarihi 09.02.1987

Meslek Oyuncu

Winter Jones epikse

Winter Jones

Doğum Tarihi 25.03.1981

Meslek Oyuncu