Éva Botos epikse

Éva Botos

Doğum Tarihi 01.06.1974

Meslek Oyuncu

Zsuzsa Szabados epikse

Zsuzsa Szabados

Doğum Tarihi 05.10.1950

Meslek Oyuncu

Márta Szabó epikse

Márta Szabó

Doğum Tarihi 24.12.1970

Meslek Oyuncu

András Korcsmáros epikse

András Korcsmáros

Doğum Tarihi 10.08.1985

Meslek Oyuncu

Lukács Bicskey epikse

Lukács Bicskey

Doğum Tarihi 11.05.1961

Meslek Oyuncu

István Göz epikse

István Göz

Doğum Tarihi 19.08.1949

Meslek Oyuncu

Julianna Drajkó epikse

Julianna Drajkó

Doğum Tarihi 13.10.1979

Meslek Oyuncu

Ferenc Hujber epikse

Ferenc Hujber

Doğum Tarihi 09.09.1974

Meslek Oyuncu