Sherry Alhadad epikse

Sherry Alhadad

Doğum Tarihi 17.11.1984

Meslek Oyuncu

Nadiya Nissa epikse

Nadiya Nissa

Doğum Tarihi 11.07.1985

Meslek Oyuncu

Kin Wah Chew epikse

Kin Wah Chew

Doğum Tarihi 30.09.1965

Meslek Oyuncu

Ronny Chieng epikse

Ronny Chieng

Doğum Tarihi 21.11.1985

Meslek Oyuncu

Sarah Lian epikse

Sarah Lian

Doğum Tarihi 12.05.1983

Meslek Oyuncu

Christopher Ming-Shun Lee epikse

Christopher Ming-Shun Lee

Doğum Tarihi 23.07.1971

Meslek Oyuncu

Tiara Jacquelina epikse

Tiara Jacquelina

Doğum Tarihi 03.10.1967

Meslek Oyuncu

Yann Yann Yeo epikse

Yann Yann Yeo

Doğum Tarihi 20.02.1977

Meslek Oyuncu