Anastasiya Gribova epikse

Anastasiya Gribova

Doğum Tarihi 06.02.1991

Meslek Oyuncu

Viktotiya Potemina epikse

Viktotiya Potemina

Doğum Tarihi

Meslek Oyuncu

Deanna Dezmari epikse

Deanna Dezmari

Doğum Tarihi 05.10.1197

Meslek Oyuncu

Anastasia Shevtsova epikse

Anastasia Shevtsova

Doğum Tarihi 02.07.1995

Meslek Oyuncu

Yuliya Parshuta epikse

Yuliya Parshuta

Doğum Tarihi 23.04.1988

Meslek Oyuncu, Şarkıcı

Mikhail Evlanov epikse

Mikhail Evlanov

Doğum Tarihi 26.03.1976

Meslek Oyuncu

Oleg Chugunov epikse

Oleg Chugunov

Doğum Tarihi 17.01.2004

Meslek Oyuncu

Dmitriy Chebotarev epikse

Dmitriy Chebotarev

Doğum Tarihi 15.12.1986

Meslek Oyuncu