Dhafer L'Abidine epikse

Dhafer L'Abidine

Doğum Tarihi 26.11.1972

Meslek Oyuncu

Hind Sabri epikse

Hind Sabri

Doğum Tarihi 20.11.1979

Meslek Oyuncu

M'Barka Ben Taleb epikse

M'Barka Ben Taleb

Doğum Tarihi 08.06.1966

Meslek Oyuncu, Şarkıcı

Iman Meskini epikse

Iman Meskini

Doğum Tarihi 09.03.1997

Meslek Oyuncu

Anissa Daoud epikse

Anissa Daoud

Doğum Tarihi 24.05.1971

Meslek Oyuncu

Erno Crisa epikse

Erno Crisa

Doğum Tarihi 10.03.1924

Meslek Oyuncu

Sofiane Chaari epikse

Sofiane Chaari

Doğum Tarihi 31.07.1962

Meslek Oyuncu

Souhir Ben Amara epikse

Souhir Ben Amara

Doğum Tarihi 27.11.1985

Meslek Oyuncu