Orijinal Adı
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ülke
Tür
Konu

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Paylaşımları